Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Alamat :
43600 Bangi
Selangor.No Tel : 03-8921 4902
No Faks : 03-8921 3552
E-Mel : urusetiapjk@ukm.edu.my
Laman Web : www.ukm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian
 10342
Sarjana Muda 314 (Economics) 1970 1970
2 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam & Struktur)
 11498
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 12/07/1990 1985
3 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam Dan Sekitaran)
 11497
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 09/11/1996 1998
4 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (BioKimia)
 10272
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 23/06/1987 1985
5 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Elektrik dan Elektronik)
 10270
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 23/06/1987 2000
6 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kimia)
 10273
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 23/06/1987 1985
7 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Komunikasi dan Komputer)
 10274
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 09/11/1996 1997
8 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Mekanikal)
 10275
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 18/12/2002 1985
9 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Mikroelektronik)
 10271
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 09/11/1996 1997
10 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Pembuatan)
 10276
Sarjana Muda 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 30/04/1997 1998
11 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Biologi)
 10285
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1983 1983
12 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Fizik)
 10284
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1983 1983
13 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Kimia)
 10283
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1983 1983
14 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Matematik)
 10286
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1983 1983
15 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Al-Quran)
 10279
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 07/03/2004 2004
16 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam)
 10280
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/03/2004 2004
17 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Khas)
 10282
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 19/09/1992 1992
18 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 10281
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/01/1999 1999
19 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan)
 11522
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 18/05/2005 2005/2006
20 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi)
 10287
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 16/03/1998 1998
21 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 10340
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
22 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
 10337
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
23 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
 10339
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
24 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Syariah)
 10336
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
25 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah )
 10341
Sarjana Muda 221 (Religion) 1973 1970
26 Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
 10288
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 14/05/2002 2007
27 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioinformatik)
 10292
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 30/09/2002 2003
28 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biokimia)
 10305
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
29 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biologi)
 10297
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
30 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi dengan Pengurusan)
 10306
Sarjana Muda 545 (Applied science) 17/4/2001 2001
31 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi Tumbuhan)
 10309
Sarjana Muda 545 (Applied science) 17/04/2001 2001
32 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik)
 10295
Sarjana Muda 441 (Physics) 17/04/2001 2001
33 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Genetik)
 10301
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
34 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Geologi)
 10296
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 17/04/2001 2001
35 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kimia)
 10298
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 17/04/2001 2001
36 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik)
 10293
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 17/04/2001 2001
37 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Mikrobiologi)
 10303
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
38 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Oleokimia)
 10307
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 02/07/2002 2001
39 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Aktuari)
 10261
Sarjana Muda 462 (Statistics) 1988 1988
40 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Bahan)
 10302
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) 17/04/2001 2001
41 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Laut)
 10291
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 13/03/2001 2001
42 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 10315
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 17/04/2001 2001
43 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan)
 10313
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 17/04/2001 2001
44 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Nuklear)
 10300
Sarjana Muda 441 (Physics) 17/04/2001 2001
45 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10308
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 02/07/2002 2001
46 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Statistik)
 10294
Sarjana Muda 462 (Statistics) 17/04/2001 2001
47 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Kimia)
 10299
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 17/04/2001 2001
48 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Zoologi)
 10304
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
49 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Antropologi Dan Sosiologi)
 10325
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) 01/04/2003 2003
50 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10332
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 01/04/2003 2003
51 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10331
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) 01/04/2003 2003
52 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Dan Dasar Awam)
 10323
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 01/04/2003 2003
53 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Dan Pengurusan Maklumat)
 10322
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 01/04/2003 2003
54 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Media)
 10324
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 01/04/2003 2003
55 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Linguistik)
 10320
Sarjana Muda 222 (Languages) 01/04/2003 2003
56 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Pembangunan Manusia)
 10327
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 01/04/2003 2003
57 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Pengajian Kerja Sosial)
 10328
Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 01/04/2003 2003
58 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Psikologi)
 10326
Sarjana Muda 311 (Psychology) 01/04/2003 2003
59 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Pembangunan)
 10334
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 01/04/2003 2003
60 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Politik)
 10330
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) 01/04/2003 2003
61 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu)
 10333
Sarjana Muda 223 (National Language) 01/04/2003 2003
62 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Kebudayaan Dan Kesenian Melayu)
 10321
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 01/04/2003 2003
63 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris)
 10318
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 01/04/2003 2003
64 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Sastera Dalam Bahasa Inggeris)
 10319
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 01/04/2003 2003
65 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Persuratan Melayu)
 10335
Sarjana Muda 223 (National Language) 01/04/2003 2003
66 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Sejarah)
 10329
Sarjana Muda 225 (History and Archaelogy) 01/04/2003 2003
67 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Komputeran Industri)
 10311
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
68 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengajian Multimedia)
 10343
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2001 2001
69 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sistem)
 10344
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
70 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Komputer)
 10310
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
71 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Maklumat)
 10312
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
72 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sistem Cerdas)
 10345
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 04/11/2004 2005
73 Sarjana Muda Undang-undang Dengan Kepujian
 10346
Sarjana Muda 380 (Law) 10/09/1991 1986
74 Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian
 10338
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1975 1975

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian
 MQA/SWA12935
Sarjana Muda 140 345 (Management and Administration) Mulai 06/08/2018
2 Diploma Pascasiswazah Ekonomi
 MQA/SWA0565
Diploma Pascasiswazah 40 314 (Economics) Mulai 18/09/2013
3 Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam
 MQA/SWA11541
Diploma Pascasiswazah 33 381 (Syariah Law) Mulai 11/02/2015
4 Sarjana Biologi Sistem (Biologi Kekomputeran)
 MQA/SWA0721
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
5 Sarjana Biologi Sistem (Biologi Siliko)
 MQA/SWA0722
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
6 Sarjana Biologi Sistem (Sains Biomolekul)
 MQA/SWA0723
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
7 Sarjana Biologi Sistem (Sains Preteom)
 MQA/SWA0724
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
8 Sarjana Ekonomi
 MQA/SWA0564
Sarjana 40 314 (Economics) Mulai 18/09/2013
9 Sarjana Falsafah
 MQA/SWA11610
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 13/05/2015
10 Sarjana Falsafah (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11566
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
11 Sarjana Falsafah (Geografi)
 MQA/SWA11567
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
12 Sarjana Falsafah (Globalisasi dan Pembangunan)
 MQA/SWA11611
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 13/05/2015
13 Sarjana Falsafah (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11558
Sarjana NA 223 (National Language) Mulai 26/02/2014
14 Sarjana Falsafah (Kajian Oksidental)
 MQA/SWA11613
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 13/05/2015
15 Sarjana Falsafah (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11563
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
16 Sarjana Falsafah (Komunikasi)
 MQA/SWA11557
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/02/2014
17 Sarjana Falsafah (Linguistik)
 MQA/SWA11564
Sarjana NA 222 (Languages) Mulai 26/02/2014
18 Sarjana Falsafah (Pembangunan dan Perubahan Sosial)
 MQA/SWA11612
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 13/05/2015
19 Sarjana Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11565
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
20 Sarjana Falsafah (Pengajian Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11562
Sarjana 40 863 (Military and defence) Mulai 26/02/2014
21 Sarjana Falsafah (Pengurusan Persekitaran)
 MQA/SWA11569
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
22 Sarjana Falsafah (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11559
Sarjana 40 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 26/02/2014
23 Sarjana Falsafah (Psikologi)
 MQA/SWA11570
Sarjana NA 311 (Psychology) Mulai 26/02/2014
24 Sarjana Falsafah (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11568
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
25 Sarjana Falsafah (Sains Politik)
 MQA/SWA11561
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 26/02/2014
26 Sarjana Falsafah (Sejarah)
 MQA/SWA11560
Sarjana NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 26/02/2014
27 Sarjana Kajian Asia Barat (Pembangunan Ekonomi)
 MQA/SWA11614
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 13/05/2015
28 Sarjana Kajian Asia Barat (Politik dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/SWA11615
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 13/05/2015
29 Sarjana Kejuruteraan (Awam)
 MQA/SWA0574
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 19/11/2014
30 Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/SWA0572
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 19/11/2014
31 Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)
 MQA/SWA0570
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 19/11/2014
32 Sarjana Kejuruteraan (Mekanik)
 MQA/SWA0571
Sarjana 44 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 19/11/2014
33 Sarjana Kejuruteraan (Mikroelektronik)
 MQA/SWA0568
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 19/11/2014
34 Sarjana Kejuruteraan (Sekitaran)
 MQA/SWA0569
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 19/11/2014
35 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
 MQA/SWA0573
Sarjana 44 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 19/11/2014
36 Sarjana Keselamatan Siber
 MQA/SWA12938
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 24/04/2018
37 Sarjana Keusahawanan dan Inovasi
 MQA/SWA12936
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 29/04/2018
38 Sarjana Pendidikan (Bahasa Arab)
 MQA/SWA0541
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
39 Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/SWA0542
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
40 Sarjana Pendidikan (Bimbingan Kaunseling)
 MQA/SWA0539
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
41 Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pedagogi)
 MQA/SWA0540
Sarjana 40 142 (Education science) Mulai 21/12/2011
42 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Ekonomi)
 MQA/SWA0543
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
43 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/SWA0544
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
44 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/SWA0545
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
45 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Komputer)
 MQA/SWA0546
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
46 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
 MQA/SWA0547
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
47 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan)
 MQA/SWA0548
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
48 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
 MQA/SWA0549
Sarjana 40 143 (Training for preschool teachers) Mulai 21/12/2011
49 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA0550
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
50 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sastera)
 MQA/SWA0551
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
51 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
 MQA/SWA0552
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
52 Sarjana Pendidikan (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0554
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
53 Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
 MQA/SWA0555
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
54 Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0556
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
55 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0557
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
56 Sarjana Pendidikan (Psikologi Sosial dalam Pendidikan)
 MQA/SWA0559
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
57 Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/SWA0560
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
58 Sarjana Pendidikan (Sumber dan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0558
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
59 Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/SWA0553
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
60 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 MQA/SWA0514
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
61 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA0515
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
62 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 MQA/SWA0516
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
63 Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
 MQA/SWA0517
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
64 Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 MQA/SWA0513
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
65 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 MQA/SWA0713
Sarjana 40 862 (Occupational health and safety) Mulai 13/05/2015
66 Sarjana Pengurusan Persekitaran
 MQA/SWA11591
Sarjana 40 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
67 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0717
Sarjana 48 340 (Business and Administration) Mulai 13/05/2015
68 Sarjana Perakaunan
 MQA/SWA0563
Sarjana 40 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/12/2011
69 Sarjana Sains (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0222
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
70 Sarjana Sains (Biokimia)
 MQA/SWA0674
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
71 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/SWA0675
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
72 Sarjana Sains (Biologi Pemuliharaan)
 MQA/SWA0704
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
73 Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/SWA0688
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
74 Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan)
 MQA/SWA0676
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 13/05/2015
75 Sarjana Sains (Botani)
 MQA/SWA0689
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
76 Sarjana Sains (Entomologi)
 MQA/SWA0705
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
77 Sarjana Sains (Fizik Gunaan)
 MQA/SWA0695
Sarjana 40 441 (Physics) Mulai 13/05/2015
78 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA0680
Sarjana NA 441 (Physics) Mulai 13/05/2015
79 Sarjana Sains (Genetik)
 MQA/SWA0690
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
80 Sarjana Sains (Geofizik Kejuruteraan dan Persekitaran)
 MQA/SWA0706
Sarjana 40 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
81 Sarjana Sains (Geologi Kejuruteraan)
 MQA/SWA0707
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
82 Sarjana Sains (Geologi)
 MQA/SWA0691
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
83 Sarjana Sains (Geosains Petroleum)
 MQA/SWA0714
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
84 Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam dan Struktur)
 MQA/SWA0575
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 19/11/2014
85 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik)
 MQA/SWA12940
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 24/04/2018
86 Sarjana Sains (Kejuruteraan Sel Fuel)
 MQA/SWA0727
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 13/05/2015
87 Sarjana Sains (Keselamatan Sinaran dan Nuklear)
 MQA/SWA0697
Sarjana 40 862 (Occupational health and safety) Mulai 13/05/2015
88 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0683
Sarjana NA 442 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
89 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0698
Sarjana 40 442 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
90 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA0701
Sarjana 40 461 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
91 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA0686
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
92 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/SWA0677
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
93 Sarjana Sains (Mineral Industri)
 MQA/SWA0708
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
94 Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/SWA0684
Sarjana NA 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
95 Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/SWA0699
Sarjana 40 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
96 Sarjana Sains (Pemuliharaan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0224
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
97 Sarjana Sains (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0223
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
98 Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi)
 MQA/SWA0576
Sarjana 44 545 (Applied science) Mulai 19/11/2014
99 Sarjana Sains (Pengurusan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/SWA0225
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
100 Sarjana Sains (Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan)
 MQA/SWA0709
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
101 Sarjana Sains (Penilaian dan Pemantauan Persekitaran)
 MQA/SWA0710
Sarjana 40 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
102 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/SWA0702
Sarjana 40 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
103 Sarjana Sains (Sains Bahan)
 MQA/SWA0681
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
104 Sarjana Sains (Sains Haiwan)
 MQA/SWA0678
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
105 Sarjana Sains (Sains Laut)
 MQA/SWA0692
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
106 Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/SWA0700
Sarjana 40 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
107 Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/SWA0685
Sarjana NA 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
108 Sarjana Sains (Sains Marin)
 MQA/SWA0711
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
109 Sarjana Sains (Sains Nuklear)
 MQA/SWA0682
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
110 Sarjana Sains (Sains Sekitaran)
 MQA/SWA0693
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
111 Sarjana Sains (Sains Tumbuhan)
 MQA/SWA0679
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
112 Sarjana Sains (Sistematik Tumbuhan)
 MQA/SWA0712
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
113 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA0703
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 13/05/2015
114 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA0687
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 13/05/2015
115 Sarjana Sains (Teknologi Tenaga)
 MQA/SWA0696
Sarjana 40 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
116 Sarjana Sains (Tenaga Hidrogen)
 MQA/SWA0728
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
117 Sarjana Sains (Tenaga Keterbaharuan)
 MQA/SWA0730
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
118 Sarjana Sains (Zoologi)
 MQA/SWA0694
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
119 Sarjana Sains Data
 MQA/SWA12937
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 24/04/2018
120 Sarjana Sains Sosial (Analisis Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11572
Sarjana 40 863 (Military and defence) Mulai 26/02/2014
121 Sarjana Sains Sosial (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11580
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
122 Sarjana Sains Sosial (Geografi)
 MQA/SWA11579
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
123 Sarjana Sains Sosial (Linguistik)
 MQA/SWA11584
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 26/02/2014
124 Sarjana Sains Sosial (Pembangunan Manusia)
 MQA/SWA11583
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2014
125 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Asia Timur)
 MQA/SWA11573
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
126 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Gender)
 MQA/SWA11577
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
127 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisian)
 MQA/SWA11575
Sarjana 40 861 (Protection of persons and property) Mulai 26/02/2014
128 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Pertahanan)
 MQA/SWA11576
Sarjana 40 863 (Military and defence) Mulai 26/02/2014
129 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Strategi dan Diplomasi)
 MQA/SWA11574
Sarjana 40 313 (Political science and civics) Mulai 26/02/2014
130 Sarjana Sains Sosial (Pengurusan Komunikasi)
 MQA/SWA11582
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/02/2014
131 Sarjana Sains Sosial (Penilaian Impak Sosial dan Sekitaran)
 MQA/SWA11581
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
132 Sarjana Sains Sosial (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11578
Sarjana 40 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
133 Sarjana Sains Sosial (Sains Politik)
 MQA/SWA11571
Sarjana 40 313 (Political science and civics) Mulai 26/02/2014
134 Sarjana Sastera (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0226
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
135 Sarjana Sastera (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11589
Sarjana 40 223 (National Language) Mulai 26/02/2014
136 Sarjana Sastera (Kajian Dasar Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0228
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
137 Sarjana Sastera (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11588
Sarjana 40 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
138 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11587
Sarjana 40 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
139 Sarjana Sastera (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0227
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
140 Sarjana Sastera (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11585
Sarjana 40 212 (Music and Performing Arts) Mulai 26/02/2014
141 Sarjana Sastera (Psikologi Industri dan Organisasi)
 MQA/SWA11590
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2014
142 Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia)
 MQA/SWA11586
Sarjana 40 225 (History and Archaelogy) Mulai 26/02/2014
143 Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
 MQA/SWA0207
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 01/08/1998
144 Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)
 MQA/SWA0208
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1998
145 Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
 MQA/SWA0209
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 01/08/1998
146 Sarjana Teknologi Maklumat (Teknologi Maklumat Untuk Industri)
 MQA/SWA0210
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 01/01/2008
147 Sarjana Undang-undang
 MQA/SWA0212
Sarjana 40 380 (Law) Mulai 01/01/1999
148 Sarjana Undang-undang Perniagaan
 MQA/SWA0213
Sarjana 40 380 (Law) Mulai 01/01/2007
149 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0582
Ijazah Kedoktoran NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 19/11/2014
150 Doktor Falsafah
 MQA/SWA11604
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 13/05/2015
151 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0715
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 13/05/2015
152 Doktor Falsafah (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0221
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2003
153 Doktor Falsafah (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11550
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
154 Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0518
Ijazah Kedoktoran NA 762 (Social work and counselling) Mulai 21/12/2011
155 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/SWA0655
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
156 Doktor Falsafah (Biologi Sistem)
 MQA/SWA0720
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
157 Doktor Falsafah (Biologi)
 MQA/SWA0670
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
158 Doktor Falsafah (Botani)
 MQA/SWA0656
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
159 Doktor Falsafah (Fizik)
 MQA/SWA0660
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
160 Doktor Falsafah (Genetik)
 MQA/SWA0657
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
161 Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/SWA11551
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
162 Doktor Falsafah (Geologi)
 MQA/SWA0671
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
163 Doktor Falsafah (Globalisasi dan Pembangunan)
 MQA/SWA11605
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political science and civics) Mulai 13/05/2015
164 Doktor Falsafah (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11543
Ijazah Kedoktoran NA 223 (National Language) Mulai 26/02/2014
165 Doktor Falsafah (Kajian Oksidental)
 MQA/SWA11607
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 13/05/2015
166 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam dan Struktur)
 MQA/SWA0567
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 19/11/2014
167 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem)
 MQA/SWA13067
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 19/11/2014
168 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia dan Proses)
 MQA/SWA13066
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 19/11/2014
169 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanik dan Bahan)
 MQA/SWA13065
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 19/11/2014
170 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik)
 MQA/SWA12939
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 24/04/2018
171 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Sel Fuel)
 MQA/SWA0725
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 13/05/2015
172 Doktor Falsafah (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/SWA11542
Ijazah Kedoktoran NA 223 (National Language) Mulai 26/02/2014
173 Doktor Falsafah (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11553
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
174 Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/SWA0664
Ijazah Kedoktoran NA 442 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
175 Doktor Falsafah (Komputeran Industri)
 MQA/SWA0205
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1999
176 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/SWA11548
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/02/2014
177 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pegagogi)
 MQA/SWA0520
Ijazah Kedoktoran NA 142 (Education science) Mulai 21/12/2011
178 Doktor Falsafah (Linguistik)
 MQA/SWA11554
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) Mulai 26/02/2014
179 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/SWA0667
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
180 Doktor Falsafah (Mikrobiologi)
 MQA/SWA0658
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
181 Doktor Falsafah (Pemakanan)
 MQA/SWA0665
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
182 Doktor Falsafah (Pembangunan dan Perubahan Sosial)
 MQA/SWA11606
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 13/05/2015
183 Doktor Falsafah (Pemuliharaan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0219
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2004
184 Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Arab)
 MQA/SWA0521
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
185 Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Melayu)
 MQA/SWA0522
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
186 Doktor Falsafah (Pendidikan Dewasa dan Perkembangan Profesional)
 MQA/SWA0523
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
187 Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)
 MQA/SWA0524
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
188 Doktor Falsafah (Pendidikan Islam)
 MQA/SWA0525
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
189 Doktor Falsafah (Pendidikan Khas)
 MQA/SWA0526
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
190 Doktor Falsafah (Pendidikan Komputer)
 MQA/SWA12220
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/08/2011
191 Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik)
 MQA/SWA0527
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
192 Doktor Falsafah (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan)
 MQA/SWA0528
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
193 Doktor Falsafah (Pendidikan Prasekolah)
 MQA/SWA0529
Ijazah Kedoktoran NA 143 (Training for preschool teachers) Mulai 21/12/2011
194 Doktor Falsafah (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA0530
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
195 Doktor Falsafah (Pendidikan Sastera)
 MQA/SWA0531
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 21/12/2011
196 Doktor Falsafah (Pendidikan Sejarah)
 MQA/SWA0532
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 21/12/2011
197 Doktor Falsafah (Pendidikan Teknik dan Vokasional)
 MQA/SWA0533
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 21/12/2011
198 Doktor Falsafah (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA12219
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/08/2011
199 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11555
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
200 Doktor Falsafah (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0534
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
201 Doktor Falsafah (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0218
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2004
202 Doktor Falsafah (Pengurusan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/SWA0220
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2004
203 Doktor Falsafah (Pengurusan Keselamatan Industri)
 MQA/SWA0663
Ijazah Kedoktoran NA 862 (Occupational health and safety) Mulai 13/05/2015
204 Doktor Falsafah (Pengurusan Persekitaran)
 MQA/SWA11552
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
205 Doktor Falsafah (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11544
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 26/02/2014
206 Doktor Falsafah (Pengurusan Sukan)
 MQA/SWA0519
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 21/12/2011
207 Doktor Falsafah (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/SWA0668
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
208 Doktor Falsafah (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0535
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
209 Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA12221
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/08/2011
210 Doktor Falsafah (Psikologi Sosial dalam Pendidikan)
 MQA/SWA0536
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
211 Doktor Falsafah (Psikologi)
 MQA/SWA11556
Ijazah Kedoktoran NA 311 (Psychology) Mulai 26/02/2014
212 Doktor Falsafah (Sains Bahan)
 MQA/SWA0661
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
213 Doktor Falsafah (Sains dan Pengurusan Sistem)
 MQA/SWA0204
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1999
214 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/SWA0203
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1998
215 Doktor Falsafah (Sains Laut)
 MQA/SWA0672
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
216 Doktor Falsafah (Sains Makanan)
 MQA/SWA0666
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
217 Doktor Falsafah (Sains Maklumat)
 MQA/SWA0206
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1999
218 Doktor Falsafah (Sains Nuklear)
 MQA/SWA0662
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
219 Doktor Falsafah (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11549
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
220 Doktor Falsafah (Sains Politik)
 MQA/SWA11546
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political science and civics) Mulai 26/02/2014
221 Doktor Falsafah (Sains Sekitaran)
 MQA/SWA0673
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
222 Doktor Falsafah (Sejarah)
 MQA/SWA11545
Ijazah Kedoktoran NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 26/02/2014
223 Doktor Falsafah (Seni Bina)
 MQA/SWA0566
Ijazah Kedoktoran NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 19/11/2014
224 Doktor Falsafah (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/SWA0537
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
225 Doktor Falsafah (Statistik)
 MQA/SWA0669
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 13/05/2015
226 Doktor Falsafah (Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11547
Ijazah Kedoktoran NA 863 (Military and defence) Mulai 26/02/2014
227 Doktor Falsafah (Sumber dan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0538
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 21/12/2011
228 Doktor Falsafah (Tenaga Hidrogen)
 MQA/SWA0726
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
229 Doktor Falsafah (Tenaga Keterbaharuan)
 MQA/SWA0729
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
230 Doktor Falsafah (Zoologi)
 MQA/SWA0659
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
231 Doktor Falsafah Ekonomi
 MQA/SWA0562
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 21/12/2011
232 Doktor Falsafah Kajian Asia Barat (Pembangunan Ekonomi)
 MQA/SWA11608
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 13/05/2015
233 Doktor Falsafah Kajian Asia Barat (Politik dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/SWA11609
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political science and civics) Mulai 13/05/2015
234 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 MQA/SWA0508
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
235 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA0509
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
236 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 MQA/SWA0510
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
237 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)
 MQA/SWA0511
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
238 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 MQA/SWA0512
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
239 Doktor Falsafah Perakaunan
 MQA/SWA0561
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/12/2011
240 Doktor Falsafah Undang-undang
 MQA/SWA0211
Ijazah Kedoktoran NA 380 (Law) Mulai 01/01/2000
241 Doktor Pendidikan Tinggi
 MQA/SWA12933
Ijazah Kedoktoran 80 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/04/2019
242 Doktor Pentadbiran Peniagaan
 MQA/SWA0716
Ijazah Kedoktoran 69 340 (Business and Administration) Mulai 13/05/2015
243 Doktor Pergigian Klinikal (Endodontologi)
 MQA/SWA10063
Ijazah Kedoktoran NA 724 (Dental Studies) 19/10/2016 - 19/10/2020
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak