Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Alamat : 43600 Bangi
Selangor.No Tel : 03-8921 4902
No Faks : 03-8921 3552
E-Mel : urusetiapjk@ukm.edu.my
Laman Web : www.ukm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian
 10342
Sarjana Muda 314 (Economics) 1970 1970
2 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam & Struktur)
 11498
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 12/07/1990 1985
3 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam Dan Sekitaran)
 11497
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 09/11/1996 1998
4 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (BioKimia)
 10272
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 23/06/1987 1985
5 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Elektrik dan Elektronik)
 10270
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 23/06/1987 2000
6 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kimia)
 10273
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 23/06/1987 1985
7 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Komunikasi dan Komputer)
 10274
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 09/11/1996 1997
8 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Mekanikal)
 10275
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 18/12/2002 1985
9 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Mikroelektronik)
 10271
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 09/11/1996 1997
10 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Pembuatan)
 10276
Sarjana Muda 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 30/04/1997 1998
11 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Biologi)
 10285
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1983 1983
12 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Fizik)
 10284
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1983 1983
13 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Kimia)
 10283
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1983 1983
14 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Matematik)
 10286
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1983 1983
15 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Al-Quran)
 10279
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 07/03/2004 2004
16 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam)
 10280
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/03/2004 2004
17 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Khas)
 10282
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 19/09/1992 1992
18 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 10281
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/01/1999 1999
19 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan)
 11522
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 18/05/2005 2005/2006
20 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi)
 10287
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 16/03/1998 1998
21 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 10340
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
22 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
 10337
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
23 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
 10339
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
24 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Syariah)
 10336
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
25 Sarjana Muda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah )
 10341
Sarjana Muda 221 (Religion) 1973 1970
26 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
 10338
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1975 1975
27 Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
 10288
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 14/05/2002 2007
28 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioinformatik)
 10292
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 30/09/2002 2003
29 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biokimia)
 10305
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
30 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biologi)
 10297
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
31 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi dengan Pengurusan)
 10306
Sarjana Muda 545 (Applied science) 17/4/2001 2001
32 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi Tumbuhan)
 10309
Sarjana Muda 545 (Applied science) 17/04/2001 2001
33 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik)
 10295
Sarjana Muda 441 (Physics) 17/04/2001 2001
34 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Genetik)
 10301
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
35 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Geologi)
 10296
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 17/04/2001 2001
36 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kimia)
 10298
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 17/04/2001 2001
37 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik)
 10293
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 17/04/2001 2001
38 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Mikrobiologi)
 10303
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
39 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Oleokimia)
 10307
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 02/07/2002 2001
40 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Aktuari)
 10261
Sarjana Muda 462 (Statistics) 1988 1988
41 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Bahan)
 10302
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) 17/04/2001 2001
42 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Laut)
 10291
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 13/03/2001 2001
43 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 10315
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 17/04/2001 2001
44 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan)
 10313
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 17/04/2001 2001
45 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Nuklear)
 10300
Sarjana Muda 441 (Physics) 17/04/2001 2001
46 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10308
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 02/07/2002 2001
47 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Statistik)
 10294
Sarjana Muda 462 (Statistics) 17/04/2001 2001
48 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Kimia)
 10299
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 17/04/2001 2001
49 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Zoologi)
 10304
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 17/04/2001 2001
50 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Antropologi Dan Sosiologi)
 10325
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) 01/04/2003 2003
51 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10332
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 01/04/2003 2003
52 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10331
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) 01/04/2003 2003
53 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Dan Dasar Awam)
 10323
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 01/04/2003 2003
54 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Dan Pengurusan Maklumat)
 10322
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 01/04/2003 2003
55 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Media)
 10324
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 01/04/2003 2003
56 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Linguistik)
 10320
Sarjana Muda 222 (Languages) 01/04/2003 2003
57 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Pembangunan Manusia)
 10327
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 01/04/2003 2003
58 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Pengajian Kerja Sosial)
 10328
Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 01/04/2003 2003
59 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Psikologi)
 10326
Sarjana Muda 311 (Psychology) 01/04/2003 2003
60 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Pembangunan)
 10334
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 01/04/2003 2003
61 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Politik)
 10330
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) 01/04/2003 2003
62 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu)
 10333
Sarjana Muda 223 (National Language) 01/04/2003 2003
63 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Kebudayaan Dan Kesenian Melayu)
 10321
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 01/04/2003 2003
64 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris)
 10318
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 01/04/2003 2003
65 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Sastera Dalam Bahasa Inggeris)
 10319
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 01/04/2003 2003
66 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Persuratan Melayu)
 10335
Sarjana Muda 223 (National Language) 01/04/2003 2003
67 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Sejarah)
 10329
Sarjana Muda 225 (History and Archaelogy) 01/04/2003 2003
68 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Komputeran Industri)
 10311
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
69 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengajian Multimedia)
 10343
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2001 2001
70 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sistem)
 10344
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
71 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Komputer)
 10310
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
72 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Maklumat)
 10312
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
73 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sistem Cerdas)
 10345
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 04/11/2004 2005
74 Sarjana Muda Undang-undang Dengan Kepujian
 10346
Sarjana Muda 380 (Law) 10/09/1991 1986

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program ASASIpintar UKM
 MQA/SWA12401
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/12/2018
2 Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Maklumat)
 MQA/SWA13059
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 07/11/2017
3 Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)
 MQA/SWA13060
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 07/11/2017
4 Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian
 MQA/SWA12935
Sarjana Muda 140 345 (Management and Administration) Mulai 06/08/2018
5 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Al-Quran)
 MQA/SWA13439
Sarjana Muda 160 145 (Training for teachers with subject specialisation) 21/12/2011 - 21/12/2015
6 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Islam)
 MQA/SWA13441
Sarjana Muda 160 145 (Training for teachers with subject specialisation) 21/12/2011 - 21/12/2015
7 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA13443
Sarjana Muda 160 145 (Training for teachers with subject specialisation) 21/12/2011 - 21/12/2015
8 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA13444
Sarjana Muda 160 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
9 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/SWA13442
Sarjana Muda 160 141 (Teaching and Training) 21/12/2011 - 21/12/2015
10 Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 MQA/SWA13980
Sarjana Muda 123 221 (Religion) Mulai 17/10/2012
11 Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
 MQA/SWA13984
Sarjana Muda 123 221 (Religion) Mulai 19/04/2012
12 Sarjana Muda Sains Forensik dengan Kepujian
 MQA/SWA13990
Sarjana Muda 167 721 (Medicine) Mulai 03/03/2015
13 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian
 MQA/SWA13062
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 07/11/2017
14 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA12410
Sarjana Muda 121 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 23/03/2015
15 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Geografi)
 MQA/SWA12408
Sarjana Muda 121 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 23/03/2015
16 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kerja Sosial)
 MQA/SWA12412
Sarjana Muda 121 762 (Social work and counselling) Mulai 23/03/2015
17 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Komunikasi Media)
 MQA/SWA12407
Sarjana Muda 120 321 (Journalism and reporting) Mulai 23/03/2015
18 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Linguistik)
 MQA/SWA12406
Sarjana Muda 121 222 (Languages) Mulai 23/03/2015
19 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi)
 MQA/SWA12413
Sarjana Muda 121 311 (Psychology) Mulai 23/03/2015
20 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA12409
Sarjana Muda 121 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 23/03/2015
21 Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Politik)
 MQA/SWA12411
Sarjana Muda 121 313 (Political science and civics) Mulai 23/03/2015
22 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA12404
Sarjana Muda 121 224 (Other Languages) Mulai 23/03/2015
23 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA12402
Sarjana Muda 120 223 (National Language) Mulai 23/03/2015
24 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Persuratan Melayu)
 MQA/SWA12403
Sarjana Muda 120 223 (National Language) Mulai 23/03/2015
25 Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Sejarah)
 MQA/SWA12405
Sarjana Muda 120 225 (History and Archaelogy) Mulai 23/03/2015
26 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
 MQA/SWA13061
Sarjana Muda 122 482 (Computer Use) Mulai 07/11/2017
27 Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/SWA13985
Sarjana Muda 169 380 (Law) Mulai 22/03/2012
28 Diploma Pascasiswazah Ekonomi
 MQA/SWA0565
Diploma Pascasiswazah 40 314 (Economics) Mulai 18/09/2013
29 Diploma Pascasiswazah Kerja Sosial
 MQA/SWA13105
Diploma Pascasiswazah 30 762 (Social work and counselling) Mulai 28/03/2019
30 Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam
 MQA/SWA11541
Diploma Pascasiswazah 33 381 (Syariah Law) Mulai 11/02/2015
31 Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik)
 MQA/SWA0579
Sarjana 206 724 (Dental Studies) Mulai 19/11/2014
32 Doktor Pergigian Klinikal (Pergigian Pediatrik)
 MQA/SWA0577
Sarjana 40 724 (Dental Studies) Mulai 19/11/2014
33 Doktor Pergigian Klinikal (Pergigian Restoratif))
 MQA/SWA0578
Sarjana 206 724 (Dental Studies) Mulai 19/11/2014
34 Doktor Pergigian Klinikal (Periodontologi)
 MQA/SWA0580
Sarjana 205 724 (Dental Studies) Mulai 19/11/2014
35 Sarjana Biologi Sistem (Biologi Kekomputeran)
 MQA/SWA0721
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
36 Sarjana Biologi Sistem (Biologi Siliko)
 MQA/SWA0722
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
37 Sarjana Biologi Sistem (Sains Biomolekul)
 MQA/SWA0723
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
38 Sarjana Biologi Sistem (Sains Preteom)
 MQA/SWA0724
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
39 Sarjana Ekonomi
 MQA/SWA0564
Sarjana 40 314 (Economics) Mulai 18/09/2013
40 Sarjana Ekonomi Islam
 MQA/SWA12934
Sarjana 40 314 (Economics) Mulai 01/11/2017
41 Sarjana Falsafah
 MQA/SWA11610
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 13/05/2015
42 Sarjana Falsafah (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11566
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
43 Sarjana Falsafah (Geografi)
 MQA/SWA11567
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
44 Sarjana Falsafah (Globalisasi dan Pembangunan)
 MQA/SWA11611
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 13/05/2015
45 Sarjana Falsafah (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11558
Sarjana NA 223 (National Language) Mulai 26/02/2014
46 Sarjana Falsafah (Kajian Oksidental)
 MQA/SWA11613
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 13/05/2015
47 Sarjana Falsafah (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11563
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
48 Sarjana Falsafah (Komunikasi)
 MQA/SWA11557
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/02/2014
49 Sarjana Falsafah (Linguistik)
 MQA/SWA11564
Sarjana NA 222 (Languages) Mulai 26/02/2014
50 Sarjana Falsafah (Pembangunan dan Perubahan Sosial)
 MQA/SWA11612
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 13/05/2015
51 Sarjana Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11565
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
52 Sarjana Falsafah (Pengajian Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11562
Sarjana 40 863 (Military and defence) Mulai 26/02/2014
53 Sarjana Falsafah (Pengurusan Persekitaran)
 MQA/SWA11569
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
54 Sarjana Falsafah (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11559
Sarjana 40 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 26/02/2014
55 Sarjana Falsafah (Psikologi)
 MQA/SWA11570
Sarjana NA 311 (Psychology) Mulai 26/02/2014
56 Sarjana Falsafah (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11568
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
57 Sarjana Falsafah (Sains Politik)
 MQA/SWA11561
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 26/02/2014
58 Sarjana Falsafah (Sejarah)
 MQA/SWA11560
Sarjana NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 26/02/2014
59 Sarjana Kajian Asia Barat (Pembangunan Ekonomi)
 MQA/SWA11614
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 13/05/2015
60 Sarjana Kajian Asia Barat (Politik dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/SWA11615
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 13/05/2015
61 Sarjana Kajian Bencana (Bencana Geologi)
 MQA/SWA12290
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 10/11/2016
62 Sarjana Kajian Bencana (Bencana Iklim)
 MQA/SWA12291
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 10/11/2016
63 Sarjana Kajian Bencana (Bencana Teknologi)
 MQA/SWA12292
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 10/11/2016
64 Sarjana Kajian Bencana (Dasar dan Pengurusan Bencana)
 MQA/SWA12293
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 10/11/2016
65 Sarjana Kejuruteraan (Awam)
 MQA/SWA0574
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 19/11/2014
66 Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/SWA0572
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 19/11/2014
67 Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)
 MQA/SWA0570
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 19/11/2014
68 Sarjana Kejuruteraan (Mekanik)
 MQA/SWA0571
Sarjana 44 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 28/08/2013
69 Sarjana Kejuruteraan (Mikroelektronik)
 MQA/SWA0568
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 19/11/2014
70 Sarjana Kejuruteraan (Sekitaran)
 MQA/SWA0569
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 19/11/2014
71 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
 MQA/SWA0573
Sarjana 44 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 28/08/2013
72 Sarjana Keselamatan Siber
 MQA/SWA12938
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 24/04/2018
73 Sarjana Keusahawanan dan Inovasi
 MQA/SWA12936
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 29/04/2018
74 Sarjana Pendidikan (Bahasa Arab)
 MQA/SWA0541
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
75 Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/SWA0542
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
76 Sarjana Pendidikan (Bimbingan Kaunseling)
 MQA/SWA0539
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
77 Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pedagogi)
 MQA/SWA0540
Sarjana 40 142 (Education science) Mulai 21/12/2011
78 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Ekonomi)
 MQA/SWA0543
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
79 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/SWA0544
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
80 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/SWA0545
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
81 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Komputer)
 MQA/SWA0546
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
82 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
 MQA/SWA0547
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
83 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan)
 MQA/SWA0548
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
84 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
 MQA/SWA0549
Sarjana 40 143 (Training for preschool teachers) Mulai 21/12/2011
85 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA0550
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
86 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sastera)
 MQA/SWA0551
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
87 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
 MQA/SWA0552
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
88 Sarjana Pendidikan (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0554
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
89 Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
 MQA/SWA0555
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
90 Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0556
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
91 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0557
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
92 Sarjana Pendidikan (Psikologi Sosial dalam Pendidikan)
 MQA/SWA0559
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
93 Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/SWA0560
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
94 Sarjana Pendidikan (Sumber dan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0558
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
95 Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/SWA0553
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
96 Sarjana Pengajian Etnik
 MQA/SWA0719
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 28/01/2015
97 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 MQA/SWA0514
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
98 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA0515
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
99 Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 MQA/SWA0516
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
100 Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
 MQA/SWA0517
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
101 Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 MQA/SWA0513
Sarjana 40 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
102 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 MQA/SWA0713
Sarjana 40 862 (Occupational health and safety) Mulai 13/05/2015
103 Sarjana Pengurusan Persekitaran
 MQA/SWA11591
Sarjana 40 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
104 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0717
Sarjana 48 340 (Business and Administration) Mulai 13/05/2015
105 Sarjana Peradaban Islam
 MQA/SWA12294
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 21/05/2015
106 Sarjana Perakaunan
 MQA/SWA0563
Sarjana 40 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/12/2011
107 Sarjana Persuratan
 MQA/SWA12941
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 19/11/2014
108 Sarjana Sains (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0222
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
109 Sarjana Sains (Biokimia)
 MQA/SWA0674
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
110 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/SWA0675
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
111 Sarjana Sains (Biologi Pemuliharaan)
 MQA/SWA0704
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
112 Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/SWA0688
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
113 Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan)
 MQA/SWA0676
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 13/05/2015
114 Sarjana Sains (Botani)
 MQA/SWA0689
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
115 Sarjana Sains (Entomologi)
 MQA/SWA0705
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
116 Sarjana Sains (Fizik Gunaan)
 MQA/SWA0695
Sarjana 40 441 (Physics) Mulai 13/05/2015
117 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA0680
Sarjana NA 441 (Physics) Mulai 13/05/2015
118 Sarjana Sains (Genetik)
 MQA/SWA0690
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
119 Sarjana Sains (Geofizik Kejuruteraan dan Persekitaran)
 MQA/SWA0706
Sarjana 40 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
120 Sarjana Sains (Geologi Kejuruteraan)
 MQA/SWA0707
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
121 Sarjana Sains (Geologi)
 MQA/SWA0691
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
122 Sarjana Sains (Geosains Petroleum)
 MQA/SWA0714
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
123 Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam dan Struktur)
 MQA/SWA0575
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 28/08/2013
124 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem)
 MQA/SWA13108
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 28/08/2013
125 Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia dan Proses)
 MQA/SWA13107
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 28/08/2013
126 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanik dan Bahan)
 MQA/SWA13106
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 28/08/2013
127 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik)
 MQA/SWA12940
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 24/04/2018
128 Sarjana Sains (Kejuruteraan Sel Fuel)
 MQA/SWA0727
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 13/05/2015
129 Sarjana Sains (Keselamatan Sinaran dan Nuklear)
 MQA/SWA0697
Sarjana 40 862 (Occupational health and safety) Mulai 13/05/2015
130 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0683
Sarjana NA 442 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
131 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0698
Sarjana 40 442 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
132 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA0701
Sarjana 40 461 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
133 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/SWA0686
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
134 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/SWA0677
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
135 Sarjana Sains (Mineral Industri)
 MQA/SWA0708
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
136 Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/SWA0699
Sarjana 40 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
137 Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/SWA0684
Sarjana NA 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
138 Sarjana Sains (Pemuliharaan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0224
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
139 Sarjana Sains (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0223
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
140 Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi)
 MQA/SWA0576
Sarjana 44 545 (Applied science) Mulai 28/08/2013
141 Sarjana Sains (Pengurusan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/SWA0225
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
142 Sarjana Sains (Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan)
 MQA/SWA0709
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
143 Sarjana Sains (Penilaian dan Pemantauan Persekitaran)
 MQA/SWA0710
Sarjana 40 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
144 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/SWA0702
Sarjana 40 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
145 Sarjana Sains (Sains Bahan)
 MQA/SWA0681
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
146 Sarjana Sains (Sains Haiwan)
 MQA/SWA0678
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
147 Sarjana Sains (Sains Laut)
 MQA/SWA0692
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
148 Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/SWA0700
Sarjana 40 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
149 Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/SWA0685
Sarjana NA 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
150 Sarjana Sains (Sains Marin)
 MQA/SWA0711
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
151 Sarjana Sains (Sains Nuklear)
 MQA/SWA0682
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
152 Sarjana Sains (Sains Sekitaran)
 MQA/SWA0693
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
153 Sarjana Sains (Sains Tumbuhan)
 MQA/SWA0679
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
154 Sarjana Sains (Sistematik Tumbuhan)
 MQA/SWA0712
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
155 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA0703
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 13/05/2015
156 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/SWA0687
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 13/05/2015
157 Sarjana Sains (Teknologi Tenaga)
 MQA/SWA0696
Sarjana 40 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
158 Sarjana Sains (Tenaga Hidrogen)
 MQA/SWA0728
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
159 Sarjana Sains (Tenaga Keterbaharuan)
 MQA/SWA0730
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
160 Sarjana Sains (Zoologi)
 MQA/SWA0694
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
161 Sarjana Sains Data
 MQA/SWA12937
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 24/04/2018
162 Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)
 MQA/SWA13127
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
163 Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)
 MQA/SWA13130
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
164 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)
 MQA/SWA13128
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
165 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)
 MQA/SWA13129
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
166 Sarjana Sains Sosial (Analisis Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11572
Sarjana 40 863 (Military and defence) Mulai 26/02/2014
167 Sarjana Sains Sosial (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11580
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
168 Sarjana Sains Sosial (Geografi)
 MQA/SWA11579
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
169 Sarjana Sains Sosial (Linguistik)
 MQA/SWA11584
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 26/02/2014
170 Sarjana Sains Sosial (Pembangunan Manusia)
 MQA/SWA11583
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2014
171 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Asia Timur)
 MQA/SWA11573
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
172 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Gender)
 MQA/SWA11577
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
173 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisian)
 MQA/SWA11575
Sarjana 40 861 (Protection of persons and property) Mulai 26/02/2014
174 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Pertahanan)
 MQA/SWA11576
Sarjana 40 863 (Military and defence) Mulai 26/02/2014
175 Sarjana Sains Sosial (Pengajian Strategi dan Diplomasi)
 MQA/SWA11574
Sarjana 40 313 (Political science and civics) Mulai 26/02/2014
176 Sarjana Sains Sosial (Pengurusan Komunikasi)
 MQA/SWA11582
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/02/2014
177 Sarjana Sains Sosial (Penilaian Impak Sosial dan Sekitaran)
 MQA/SWA11581
Sarjana 40 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
178 Sarjana Sains Sosial (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11578
Sarjana 40 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
179 Sarjana Sains Sosial (Sains Politik)
 MQA/SWA11571
Sarjana 40 313 (Political science and civics) Mulai 26/02/2014
180 Sarjana Sastera (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0226
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
181 Sarjana Sastera (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11589
Sarjana 40 223 (National Language) Mulai 26/02/2014
182 Sarjana Sastera (Kajian Dasar Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0228
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
183 Sarjana Sastera (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11588
Sarjana 40 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
184 Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11587
Sarjana 40 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
185 Sarjana Sastera (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0227
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2001
186 Sarjana Sastera (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11585
Sarjana 40 212 (Music and Performing Arts) Mulai 26/02/2014
187 Sarjana Sastera (Psikologi Industri dan Organisasi)
 MQA/SWA11590
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2014
188 Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia)
 MQA/SWA11586
Sarjana 40 225 (History and Archaelogy) Mulai 26/02/2014
189 Sarjana Sistem Maklumat
 MQA/SWA13131
Sarjana 40 482 (Computer Use) Mulai 15/01/2019
190 Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)
 MQA/SWA13132
Sarjana 40 482 (Computer Use) Mulai 15/01/2019
191 Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
 MQA/SWA0207
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 01/08/1998
192 Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)
 MQA/SWA0208
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1998
193 Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
 MQA/SWA0209
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 01/08/1998
194 Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)
 MQA/SWA13133
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 15/01/2019
195 Sarjana Teknologi Maklumat (Teknologi Maklumat Untuk Industri)
 MQA/SWA0210
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 01/01/2008
196 Sarjana Undang-undang
 MQA/SWA0212
Sarjana 40 380 (Law) Mulai 01/01/1999
197 Sarjana Undang-undang Perniagaan
 MQA/SWA0213
Sarjana 40 380 (Law) Mulai 01/01/2007
198 Doktor Falsafah
 MQA/SWA12942
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 05/12/2018
199 Doktor Falsafah
 MQA/SWA11604
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 13/05/2015
200 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0715
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 13/05/2015
201 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0582
Ijazah Kedoktoran NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 19/11/2014
202 Doktor Falsafah (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0221
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2003
203 Doktor Falsafah (Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/SWA11550
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
204 Doktor Falsafah (Bencana Geologi)
 MQA/SWA12286
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 10/11/2016
205 Doktor Falsafah (Bencana Iklim)
 MQA/SWA12287
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 10/11/2016
206 Doktor Falsafah (Bencana Teknologi)
 MQA/SWA12288
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 10/11/2016
207 Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0518
Ijazah Kedoktoran NA 762 (Social work and counselling) Mulai 21/12/2011
208 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/SWA0655
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
209 Doktor Falsafah (Biologi Sistem)
 MQA/SWA0720
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
210 Doktor Falsafah (Biologi)
 MQA/SWA0670
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
211 Doktor Falsafah (Botani)
 MQA/SWA0656
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
212 Doktor Falsafah (Dasar dan Pengurusan Bencana)
 MQA/SWA12289
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 10/11/2016
213 Doktor Falsafah (Fizik)
 MQA/SWA0660
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
214 Doktor Falsafah (Genetik)
 MQA/SWA0657
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
215 Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/SWA11551
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/02/2014
216 Doktor Falsafah (Geologi)
 MQA/SWA0671
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) Mulai 13/05/2015
217 Doktor Falsafah (Globalisasi dan Pembangunan)
 MQA/SWA11605
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political science and civics) Mulai 13/05/2015
218 Doktor Falsafah (Kajian Bahasa Melayu)
 MQA/SWA11543
Ijazah Kedoktoran NA 223 (National Language) Mulai 26/02/2014
219 Doktor Falsafah (Kajian Oksidental)
 MQA/SWA11607
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 13/05/2015
220 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam dan Struktur)
 MQA/SWA0567
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 19/11/2014
221 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem)
 MQA/SWA13067
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 19/11/2014
222 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia dan Proses)
 MQA/SWA13066
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 19/11/2014
223 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanik dan Bahan)
 MQA/SWA13065
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 19/11/2014
224 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik)
 MQA/SWA12939
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 24/04/2018
225 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Sel Fuel)
 MQA/SWA0725
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 13/05/2015
226 Doktor Falsafah (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/SWA11542
Ijazah Kedoktoran NA 223 (National Language) Mulai 26/02/2014
227 Doktor Falsafah (Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11553
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
228 Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/SWA0664
Ijazah Kedoktoran NA 442 (Chemistry) Mulai 13/05/2015
229 Doktor Falsafah (Komputeran Industri)
 MQA/SWA0205
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1999
230 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/SWA11548
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/02/2014
231 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pegagogi)
 MQA/SWA0520
Ijazah Kedoktoran NA 142 (Education science) Mulai 21/12/2011
232 Doktor Falsafah (Linguistik)
 MQA/SWA11554
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) Mulai 26/02/2014
233 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/SWA0667
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 13/05/2015
234 Doktor Falsafah (Mikrobiologi)
 MQA/SWA0658
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
235 Doktor Falsafah (Pemakanan)
 MQA/SWA0665
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
236 Doktor Falsafah (Pembangunan dan Perubahan Sosial)
 MQA/SWA11606
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 13/05/2015
237 Doktor Falsafah (Pemuliharaan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0219
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2004
238 Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Arab)
 MQA/SWA0521
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
239 Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Melayu)
 MQA/SWA0522
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
240 Doktor Falsafah (Pendidikan Dewasa dan Perkembangan Profesional)
 MQA/SWA0523
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
241 Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)
 MQA/SWA0524
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
242 Doktor Falsafah (Pendidikan Islam)
 MQA/SWA0525
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
243 Doktor Falsafah (Pendidikan Khas)
 MQA/SWA0526
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
244 Doktor Falsafah (Pendidikan Komputer)
 MQA/SWA12220
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/08/2011
245 Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik)
 MQA/SWA0527
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
246 Doktor Falsafah (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan)
 MQA/SWA0528
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
247 Doktor Falsafah (Pendidikan Prasekolah)
 MQA/SWA0529
Ijazah Kedoktoran NA 143 (Training for preschool teachers) Mulai 21/12/2011
248 Doktor Falsafah (Pendidikan Sains)
 MQA/SWA0530
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
249 Doktor Falsafah (Pendidikan Sastera)
 MQA/SWA0531
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 21/12/2011
250 Doktor Falsafah (Pendidikan Sejarah)
 MQA/SWA0532
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 21/12/2011
251 Doktor Falsafah (Pendidikan Teknik dan Vokasional)
 MQA/SWA0533
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 21/12/2011
252 Doktor Falsafah (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA12219
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/08/2011
253 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA11555
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 26/02/2014
254 Doktor Falsafah (Pengajian Etnik)
 MQA/SWA0718
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 28/01/2015
255 Doktor Falsafah (Pengukuran dan Penilaian)
 MQA/SWA0534
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
256 Doktor Falsafah (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0218
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2004
257 Doktor Falsafah (Pengurusan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/SWA0220
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 01/01/2004
258 Doktor Falsafah (Pengurusan Keselamatan Industri)
 MQA/SWA0663
Ijazah Kedoktoran NA 862 (Occupational health and safety) Mulai 13/05/2015
259 Doktor Falsafah (Pengurusan Persekitaran)
 MQA/SWA11552
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
260 Doktor Falsafah (Pengurusan Persembahan Seni)
 MQA/SWA11544
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 26/02/2014
261 Doktor Falsafah (Pengurusan Sukan)
 MQA/SWA0519
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 21/12/2011
262 Doktor Falsafah (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/SWA0668
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
263 Doktor Falsafah (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0535
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
264 Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA12221
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/08/2011
265 Doktor Falsafah (Psikologi Sosial dalam Pendidikan)
 MQA/SWA0536
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
266 Doktor Falsafah (Psikologi)
 MQA/SWA11556
Ijazah Kedoktoran NA 311 (Psychology) Mulai 26/02/2014
267 Doktor Falsafah (Sains Bahan)
 MQA/SWA0661
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 13/05/2015
268 Doktor Falsafah (Sains dan Pengurusan Sistem)
 MQA/SWA0204
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1999
269 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/SWA0203
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1998
270 Doktor Falsafah (Sains Laut)
 MQA/SWA0672
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
271 Doktor Falsafah (Sains Makanan)
 MQA/SWA0666
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) Mulai 13/05/2015
272 Doktor Falsafah (Sains Maklumat)
 MQA/SWA0206
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/01/1999
273 Doktor Falsafah (Sains Nuklear)
 MQA/SWA0662
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
274 Doktor Falsafah (Sains Pembangunan)
 MQA/SWA11549
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 26/02/2014
275 Doktor Falsafah (Sains Politik)
 MQA/SWA11546
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political science and civics) Mulai 26/02/2014
276 Doktor Falsafah (Sains Sekitaran)
 MQA/SWA0673
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) Mulai 13/05/2015
277 Doktor Falsafah (Sejarah)
 MQA/SWA11545
Ijazah Kedoktoran NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 26/02/2014
278 Doktor Falsafah (Seni Bina)
 MQA/SWA0566
Ijazah Kedoktoran NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 19/11/2014
279 Doktor Falsafah (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/SWA0537
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/12/2011
280 Doktor Falsafah (Statistik)
 MQA/SWA0669
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 13/05/2015
281 Doktor Falsafah (Strategi dan Keselamatan)
 MQA/SWA11547
Ijazah Kedoktoran NA 863 (Military and defence) Mulai 26/02/2014
282 Doktor Falsafah (Sumber dan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0538
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 21/12/2011
283 Doktor Falsafah (Tenaga Hidrogen)
 MQA/SWA0726
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
284 Doktor Falsafah (Tenaga Keterbaharuan)
 MQA/SWA0729
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/05/2015
285 Doktor Falsafah (Zoologi)
 MQA/SWA0659
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/05/2015
286 Doktor Falsafah Ekonomi
 MQA/SWA0562
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 21/12/2011
287 Doktor Falsafah Kajian Asia Barat (Pembangunan Ekonomi)
 MQA/SWA11608
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 13/05/2015
288 Doktor Falsafah Kajian Asia Barat (Politik dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/SWA11609
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political science and civics) Mulai 13/05/2015
289 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 MQA/SWA0508
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
290 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 MQA/SWA0509
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
291 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 MQA/SWA0510
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
292 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)
 MQA/SWA0511
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
293 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 MQA/SWA0512
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 26/06/2013
294 Doktor Falsafah Peradaban Islam
 MQA/SWA12295
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 21/05/2015
295 Doktor Falsafah Perakaunan
 MQA/SWA0561
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/12/2011
296 Doktor Falsafah Undang-undang
 MQA/SWA0211
Ijazah Kedoktoran NA 380 (Law) Mulai 01/01/2000
297 Doktor Pendidikan Tinggi
 MQA/SWA12933
Ijazah Kedoktoran 80 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/04/2019
298 Doktor Pentadbiran Peniagaan
 MQA/SWA0716
Ijazah Kedoktoran 69 340 (Business and Administration) Mulai 13/05/2015
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak