Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) (Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Alamat : Pejabat Canselori, Tingkat 11, Bangunan KWSP
Jalan Bukit Lagi
01000 Kangar
Perlis.No Tel : 04-979 8008
No Faks : 04-979 8011
E-Mel : pro@unimap.edu.my
Laman Web : www.unimap.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik)
 11141
Diploma 522 (Electricity and Energy) 16/01/2006 2006/2007
2 Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 11139
Diploma 523 (Electronics and Automation) 16/01/2006 2006/2007
3 Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekatronik)
 11140
Diploma 523 (Electronics and Automation) 16/01/2006 2006/2007
4 Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Metalurgi)
 11143
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 16/01/2007 2006/2007
5 Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Mikroelektronik)
 11138
Diploma 523 (Electronics and Automation) 16/01/2006 2006/2007
6 Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Pembuatan)
 11142
Diploma 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 16/01/2006 2006/2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejuruteraan Elektrik
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA9757
Diploma 95 522 (Electricity and Energy) Mulai 30/01/2018
2 Diploma Kejuruteraan Komputer
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA9753
Diploma 102 523 (Electronics and Automation) Mulai 30/01/2018
3 Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekatronik)
 MQA/FA9756
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) Mulai 30/01/2018
4 Diploma Kejuruteraan Kejuruteraan Metalurgi
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Metalurgi)
 MQA/FA9752
Diploma 102 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 30/01/2018
5 Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Mikroelektronik)
 MQA/FA9755
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) Mulai 02/02/2018
6 Diploma Kejuruteraan Pembuatan
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Pembuatan)
 MQA/FA9754
Diploma 95 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 02/02/2018
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Alam Sekitar)
 MQA/FA5820
Sarjana Muda 137 jam kredit 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Bahan)
 MQA/FA5831
Sarjana Muda 137 527 (Material Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Awam)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Bangunan)
 MQA/FA5494
Sarjana Muda 137 526 (Civil Engineering) 01/01/2012 - 31/12/2016
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Bioproses)
 MQA/FA5819
Sarjana Muda 135 jam kredit 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2018
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Biosistem)
 MQA/FA5495
Sarjana Muda 137 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2014
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Biosistem)
 MQA/FA5495
Sarjana Muda 137 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan)
 MQA/FA5826
Sarjana Muda 135 jam kredit 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik Industri)
 MQA/FA5823
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik)
 MQA/FA5825
Sarjana Muda 135 jam kredit 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Fotonik)
 MQA/FA5493
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2019
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Fotonik)
 MQA/FA5493
Sarjana Muda 138 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
18 Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA9187
Sarjana Muda 136 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2021
19 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA5827
Sarjana Muda 135 jam kredit 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
20 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekatronik)
 MQA/FA5828
Sarjana Muda 135 jam kredit 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Metalurgi)
 MQA/FA5830
Sarjana Muda 137 527 (Material Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
22 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Metalurgi)
 MQA/FA13757
Sarjana Muda 136 527 (Material Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2021
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan)
 MQA/FA5829
Sarjana Muda 135 jam kredit 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2014 - 31/12/2018
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Perhubungan)
 MQA/FA5821
Sarjana Muda 135 jam kredit 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Rekabentuk Produk)
 MQA/FA5832
Sarjana Muda 135 jam kredit 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
26 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Elektrik)
 MQA/FA5822
Sarjana Muda 135 jam kredit 522 (Electricity and Energy) 01/01/2014 - 31/12/2018
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mikroelektronik
 MQA/FA5824
Sarjana Muda 137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
28 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)(Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA5494
Sarjana Muda 137 526 (Civil Engineering) 01/01/2017 - 31/12/2022
29 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) (Keusahawanan Kejuruteraan)
 MQA/FA2216
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 30/04/2012
30 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA2217
Sarjana Muda 122 340 (Business and Administration) Mulai 30/04/2012
31 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Teknologi Robotik dan Automasi) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kepujian) (Teknologi Robotik dan Automasi)
 MQA/FA4424
Sarjana Muda 143 523 (Electronics and Automation) Mulai 28/09/2016
32 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Alam Sekitar)
 AA0343
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2013
33 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Bahan)
 AA0362
Sarjana Muda 135 527 (Material Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2013
34 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Bahan)
 AA0010
Sarjana Muda 135 527 (Material Engineering) 01/01/2007 - 31/12/2009
35 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Bioproses)
 AA0344
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2010 - 31/12/2013
36 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektrik Sistem Tenaga)
 MQA/FA5818
Sarjana Muda 137 522 (Electricity and Energy) 01/01/2014 - 31/12/2018
37 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan)
 AA0345
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2013
38 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik Industri)
 AA0360
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2013
39 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik Industri)
 AA0006
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2007 - 31/12/2009
40 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik)
 AA0005
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2007 - 31/12/2009
41 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik)
 AA0357
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2013
42 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Komputer)
 AA0347
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2015
43 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekanikal)
 AA0365
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2010 - 31/12/2013
44 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekanikal)
 AA0367
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 - 31/12/2009
45 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekatronik)
 AA0008
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2007 - 31/12/2009
46 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekatronik)
 AA0358
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2013
47 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Metalurgi)
 AA0011
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2007 - 31/12/2009
48 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Metalurgi)
 AA0363
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2010 - 31/12/2013
49 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mikroelektronik)
 AA0346
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2013
50 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan)
 AA0361
Sarjana Muda 135 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2010 - 31/12/2013
51 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan)
 AA0009
Sarjana Muda 135 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2007 - 31/12/2009
52 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Perhubungan)
 AA0356
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2013
53 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Perhubungan)
 AA0004
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2007 - 31/12/2009
54 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Polimer)
 MQA/FA0828
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2013
55 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Polimer)
 MQA/FA0828
Sarjana Muda 135 jam kredit 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2018
56 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Rangkaian Komputer)
 MQA/FA5817
Sarjana Muda 135 jam kredit 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2014
57 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Rekabentuk Produk)
 AA0366
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 - 31/12/2009
58 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Rekabentuk Produk)
 AA0364
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2010 - 31/12/2013
59 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Elektrik)
 AA0007
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2007 - 31/12/2009
60 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Elektrik)
 AA0359
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2010 - 31/12/2013
61 Sarjana Muda Kejuruteraan Alam Sekitar dengan Kepujian
 MQA/FA5820
Sarjana Muda 136 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
62 Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan dengan Kepujian
 MQA/FA13707
Sarjana Muda 136 527 (Material Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
63 Sarjana Muda Kejuruteraan Bioproses dengan Kepujian
 MQA/FA5819
Sarjana Muda 136 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2021
64 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
 MQA/FA5822
Sarjana Muda 136 522 (Electricity and Energy) 01/01/2019 - 31/12/2021
65 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan dengan Kepujian
 MQA/FA13708
Sarjana Muda 136 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
66 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA13709
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
67 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA13710
Sarjana Muda 136 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
68 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian
 MQA/FA13706
Sarjana Muda 136 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
69 Sarjana Muda Kejuruteraan Mikroelektronik dengan Kepujian
 MQA/FA13711
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
70 Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian
 MQA/FA5829
Sarjana Muda 137 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2019 - 31/12/2024
71 Sarjana Muda Kejuruteraan Polimer dengan Kepujian
 MQA/FA0828
Sarjana Muda 136 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
72 Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu (Kepujian)
 MQA/FA3120
Sarjana Muda 122 321 (Journalism and reporting) Mulai 11/05/2017
73 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Pembinaan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Kepujian) (Pembinaan)
 MQA/FA4421
Sarjana Muda 142 526 (Civil Engineering) Mulai 26/10/2016
74 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kepujian) (Kuasa Industri)
 MQA/FA2690
Sarjana Muda 142 522 (Electricity and Energy) Mulai 07/01/2016
75 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Kepujian) (Elektronik Bersepadu)
 MQA/FA4426
Sarjana Muda 142 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/10/2016
76 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Rekabentuk Rangkaian Elektronik) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Kepujian) (Rekabentuk Rangkaian Elektronik)
 MQA/FA2689
Sarjana Muda 142 523 (Electronics and Automation) Mulai 07/01/2016
77 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Rekabentuk Telekomunikasi Elektronik) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Kepujian) (Rekabentuk Telekomunikasi Elektronik)
 MQA/FA4427
Sarjana Muda 142 523 (Electronics and Automation) Mulai 02/11/2016
78 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Sistem Elektronik) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Kepujian) (Sistem Elektronik)
 MQA/FA4425
Sarjana Muda 142 523 (Electronics and Automation) Mulai 31/10/2016
79 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi Industri) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) (Bioteknologi Industri)
 MQA/FA1441
Sarjana Muda 142-146 524 (Chemical and Process) Mulai 05/01/2015
80 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Proses Kimia Industri) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) (Proses Kimia Industri)
 MQA/FA4420
Sarjana Muda 142 524 (Chemical and Process) Mulai 12/10/2016
81 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Reka Bentuk Produk) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) (Pembangunan Produk)
 MQA/FA4422
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 03/11/2016
82 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pemesinan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) (Pemesinan)
 MQA/FA2969
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 07/01/2016
83 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pemprosesan Bahan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) (Pemprosesan Bahan)
 MQA/FA4423
Sarjana Muda 142 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 26/01/2017
84 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Pertanian) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) (Sistem Pertanian)
 MQA/FA2968
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 07/04/2016
85 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6226
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 29/08/2013
86 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6229
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
87 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6495
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
88 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6500
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
89 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6504
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 29/08/2013
90 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6507
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 29/08/2013
91 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6511
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 29/08/2013
92 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6515
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 29/08/2013
93 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6224
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 29/08/2013
94 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6526
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 29/08/2013
95 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6518
Sarjana NA 527 (Material Engineering) Mulai 29/08/2013
96 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6523
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 29/08/2013
97 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Alam Sekitar)
 MQA/FA6513
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 29/08/2013
98 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Bahan)
 MQA/FA6509
Sarjana NA 527 (Material Engineering) Mulai 29/08/2013
99 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Bangunan)
 MQA/FA6514
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 29/08/2013
100 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Bioproses)
 MQA/FA6517
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 29/08/2013
101 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektonik Bioperubatan)
 MQA/FA6499
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
102 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6498
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 29/08/2013
103 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekatronik)
 MQA/FA6497
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
104 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Mikroelektronik)
 MQA/FA6228
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
105 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Nanobioteknologi)
 MQA/FA6522
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 29/08/2013
106 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Nanoelektronik)
 MQA/FA6520
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
107 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Nanomaterial)
 MQA/FA6521
Sarjana NA 527 (Material Engineering) Mulai 29/08/2013
108 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Pembuatan)
 MQA/FA6502
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 29/08/2013
109 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Perhubungan)
 MQA/FA6494
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
110 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Polimer)
 MQA/FA6510
Sarjana 40 527 (Material Engineering) Mulai 29/08/2013
111 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Rekabentuk Produk)
 MQA/FA6503
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 29/08/2013
112 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Sistem Elektrik)
 MQA/FA6506
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 29/08/2013
113 Ijazah Sarjana Sains (Kejutureraan Komputer)
 MQA/FA6231
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
114 Ijazah Sarjana Sains (Matematik Kejuruteraan)
 MQA/FA6525
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 29/08/2013
115 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Kejuruteraan)
 MQA/FA0514
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 21/04/2013
116 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA8750
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 25/09/2020
117 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik Kuasa)
 MQA/FA0512
Sarjana 40 522 (Electricity and Energy) Mulai 16/02/2015
118 Sarjana Sains (Kejuruteraan Rekabentuk Sistem Mikroelektronik)
 MQA/FA1818
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 12/04/2016
119 Sarjana Sains (Kejuruteraan Rekabentuk Sistem Terbenam)
 MQA/FA0511
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 27/01/2015
120 Sarjana Sains (Kejuruteraan Sistem Pembuatan)
 MQA/FA0513
Sarjana 41 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 12/01/2015
121 Sarjana Sains (Matematik Kejuruteraan)
 MQA/FA0510
Sarjana 40 461 (Mathematics) Mulai 10/03/2015
122 Doktor Falsafah
 MQA/FA6225
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 29/08/2013
123 Doktor Falsafah
 MQA/FA6230
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
124 Doktor Falsafah
 MQA/FA6227
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 29/08/2013
125 Doktor Falsafah
 MQA/FA6508
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 29/08/2013
126 Doktor Falsafah
 MQA/FA6501
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
127 Doktor Falsafah
 MQA/FA6505
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 29/08/2013
128 Doktor Falsafah
 MQA/FA6496
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 29/08/2013
129 Doktor Falsafah
 MQA/FA6512
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) Mulai 29/08/2013
130 Doktor Falsafah
 MQA/FA6516
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 29/08/2013
131 Doktor Falsafah
 MQA/FA6524
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 29/08/2013
132 Doktor Falsafah
 MQA/FA6519
Ijazah Kedoktoran NA 527 (Material Engineering) Mulai 29/08/2013
133 Doktor Falsafah
 MQA/FA6527
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 29/08/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak