Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Alamat :
94300 Kota Samarahan
Sarawak.No Tel : 082-581 000
No Faks : 082-665 088
E-Mel : bjka@unimas.my
Laman Web : www.unimas.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian
 10619
Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 27/04/2004 Jun 2004/2005
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik dan Komputer)
 10623
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) Mei 2000 2000
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasi)
 10622
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/08/1997 July 1994
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 10621
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1994 1994
5 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10648
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 27/04/2004 Jun 2004/2005
6 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)
 10633
Sarjana Muda 545 (Applied science) 1993 Ogos 1993
7 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Kimia Sumber)
 10632
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 1993 Ogos 1993
8 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
 10630
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 1993 Ogos 1993
9 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kejururawatan)
 10620
Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 20/02/2000 1998
10 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia)
 10661
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 09/11/1996 Julai 1994
11 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)
 10629
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 1993 Ogos 1993
12 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Kognitif)
 10628
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) 09/11/1996 Mei 1996
13 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10634
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
14 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)
 10638
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
15 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)
 10637
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
16 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sains Komputan)
 10635
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
17 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 10636
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
18 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Antarabangsa)
 10649
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) 1999 Ogos 1993
19 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan)
 10650
Sarjana Muda 347 (Working Life) 1999 Ogos 1993
20 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Khidmat Sosial)
 10653
Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 1999 Ogos 1993
21 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Politik dan Pemerintahan)
 10651
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) 1999 Ogos 1993
22 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 10652
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1999 Ogos 1993
23 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Komunikasi)
 10654
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 1999 Ogos 1993
24 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Drama dan Teater)
 10657
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 02/06/1994 Julai 1994
25 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Muzik)
 10659
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 02/06/1994 Julai 1994
26 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Pengurusan Seni)
 10660
Sarjana Muda 211 (Fine Arts) 02/06/1994 Julai 1994
27 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Sinematografi)
 10658
Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 02/06/1994 Julai 1994
28 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Teknologi Senireka)
 10656
Sarjana Muda 214 (Design) 02/06/1994 Julai 1994
29 Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
 13006
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 25/10/2007 2008/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains Fizikal
 MQA/FA11508
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 29/06/2018
2 Asasi Sains Hayat
 MQA/FA11507
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 29/06/2018
3 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian
 MQA/FA0245
Sarjana Muda 140 762 (Social work and counselling) 18/04/2016 - 17/04/2021
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA4637
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
5 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA4637
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2021
6 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Telekomunikasi)
 MQA/FA4638
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2021
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Telekomunikasi)
 MQA/FA4638
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik
 MQA/FA2194
Sarjana Muda 138 522 (Electricity and Energy) 01/01/2018 - 31/12/2020
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan)
 MQA/FA4636
Sarjana Muda 141 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
10 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan)
 MQA/FA4636
Sarjana Muda 143 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 MQA/FA4635
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
12 Sarjana Muda Kejuruteraan Sivil dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 MQA/FA4635
Sarjana Muda 140 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
13 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/FA5873
Sarjana Muda 134 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/08/2016
14 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kajian Antropologi dan Sosiologi)
 MQA/FA0244
Sarjana Muda 122-125 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 27/08/2015
15 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Linguistik) dengan Kepujian
 MQA/FA0945
Sarjana Muda 121-125 222 (Languages) Mulai 28/03/2017
16 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Drama dan Teater)
 MQA/FA1757
Sarjana Muda 123 212 (Music and Performing Arts) Mulai 05/09/2016
17 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Antarabangsa)
 MQA/FA9713
Sarjana Muda 123 314 (Economics) Mulai 29/09/2017
18 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Industri)
 MQA/FA9705
Sarjana Muda 120 314 (Economics) Mulai 21/09/2017
19 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Perkhidmatan)
 MQA/FA1103
Sarjana Muda 123 314 (Economics) Mulai 08/09/2016
20 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian (Ekonomi Perniagaan)
 MQA/FA1101
Sarjana Muda 123 314 (Economics) Mulai 08/09/2016
21 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA3584
Sarjana Muda 139 524 (Chemical and Process) 01/01/2018 - 31/12/2023
22 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA3584
Sarjana Muda 139 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 - 31/12/2017
23 Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
 MQA/FA9703
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 29/09/2017
24 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran)
 MQA/FA9707
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/10/2017
25 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Korporat)
 MQA/FA1102
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) Mulai 12/08/2016
26 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)
 MQA/FA9716
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) Mulai 23/11/2017
27 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik)
 MQA/FA9714
Sarjana Muda 120 421 (Biology and biochemistry) Mulai 21/11/2017
28 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
 MQA/FA9711
Sarjana Muda 120 421 (Biology and biochemistry) Mulai 21/11/2017
29 Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Muzik)
 MQA/FA9701
Sarjana Muda 123 212 (Music and Performing Arts) Mulai 06/10/2017
30 Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)
 MQA/FA9698
Sarjana Muda 120 211 (Fine Arts) Mulai 02/10/2017
31 Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Seni Halus)
 MQA/FA09699
Sarjana Muda 120 211 (Fine Arts) Mulai 06/10/2017
32 Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Sinematografi)
 MQA/FA9700
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/10/2017
33 Ijazah Sarjana Kejuruteraan
 MQA/FA6996
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 11/09/2013
34 Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (MPH)
 MQA/FA6993
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 11/09/2013
35 Ijazah Sarjana Pengurusan Alam Sekitar (Perancangan Pembangunan)
 MQA/FA6972
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 11/09/2013
36 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat
 MQA/FA6975
Sarjana 44 340 (Business and Administration) Mulai 11/09/2013
37 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6976
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 11/09/2013
38 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6979
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 11/09/2013
39 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6990
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 11/09/2013
40 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6992
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 11/09/2013
41 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6999
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 11/09/2013
42 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7001
Sarjana NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 11/09/2013
43 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7003
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 11/09/2013
44 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7005
Sarjana NA 482 (Computer Use) Mulai 11/09/2013
45 Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/FA6978
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 11/09/2013
46 Ijazah Sarjana Sains Sekitaran (Pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah) - Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah)
 MQA/FA6989
Sarjana 42 422 (Environmental Science) Mulai 11/09/2013
47 Ijazah Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA6983
Sarjana NA 227 (History, philosophy and related subjects) Mulai 11/09/2013
48 Ijazah Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA6973
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 11/09/2013
49 Ijazah Sarjana Sastera
 MQA/FA6987
Sarjana NA 222 (Languages) Mulai 11/09/2013
50 Ijazah Sarjana Seni
 MQA/FA6981
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 11/09/2013
51 Ijazah Sarjana Seni
 MQA/FA6985
Sarjana NA 214 (Design) Mulai 11/09/2013
52 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat Lanjutan
 MQA/FA6998
Sarjana 42 482 (Computer Use) Mulai 11/09/2013
53 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Komunikasi)
 MQA/FA4901
Sarjana 43 523 (Electronics and Automation) Mulai 08/09/2017
54 Sarjana Kejuruteraan (Sivil)
 MQA/FA1540
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 13/10/2011
55 Sarjana Sains (Sains Pembelajaran)
 MQA/FA4950
Sarjana 40 142 (Education science) Mulai 17/03/2014
56 Doktor Falsafah
 MQA/FA6974
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 11/09/2013
57 Doktor Falsafah
 MQA/FA6997
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 11/09/2013
58 Doktor Falsafah
 MQA/FA7002
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural environments and wildlife) Mulai 11/09/2013
59 Doktor Falsafah
 MQA/FA7000
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 11/09/2013
60 Doktor Falsafah
 MQA/FA7006
Ijazah Kedoktoran NA 482 (Computer Use) Mulai 11/09/2013
61 Doktor Falsafah
 MQA/FA7004
Ijazah Kedoktoran NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 11/09/2013
62 Doktor Falsafah
 MQA/FA6986
Ijazah Kedoktoran NA 214 (Design) Mulai 11/09/2013
63 Doktor Falsafah
 MQA/FA6988
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) Mulai 11/09/2013
64 Doktor Falsafah
 MQA/FA6991
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 11/09/2013
65 Doktor Falsafah
 MQA/FA6994
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 11/09/2013
66 Doktor Falsafah
 MQA/FA6982
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 11/09/2013
67 Doktor Falsafah
 MQA/FA6984
Ijazah Kedoktoran NA 227 (History, philosophy and related subjects) Mulai 11/09/2013
68 Doktor Falsafah
 MQA/FA6980
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 11/09/2013
69 Doktor Falsafah
 MQA/FA6977
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 11/09/2013
70 Doktor Kesihatan Awam (DrPH)
 MQA/FA6995
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 11/09/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak