Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Alamat : Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal
Melaka.



No Tel : 06-270 1000
No Faks : 06-270 1022
E-Mel : webmaster@utem.edu.my
Laman Web : www.utem.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) Dengan Kepujian
 11692
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 05/04/2002 06/2003
2 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Pembangunan Perisian)
 10023
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/06/2001 06/2001
3 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) Dengan Kepujian
 11554
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 16/01/2007 07/2007
4 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Media Interaktif)
 10021
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002
5 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Pangkalan Data)
 10024
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2003
6 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Rangkaian Komputer)
 10022
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA1946
Diploma 90 522 (Electricity and Energy) Mulai 13/02/2012
2 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA1884
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) Mulai 30/12/2011
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA2101
Diploma 91 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 19/03/2012
4 Diploma Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA1893
Diploma 91 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 30/12/2011
5 Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 MQA/FA1886
Diploma 91 482 (Computer Use) Mulai 10/01/2012
6 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) dengan Kepujian
 MQA/FA11516
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2011 - 31/12/2019
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) Dengan Kepujian
 AA0213
Sarjana Muda 130 522 (Electricity and Energy) 01/01/2009 - 31/12/2010
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) Dengan Kepujian
 AA0214
Sarjana Muda 130 522 (Electricity and Energy) 01/01/2009 - 31/12/2010
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) dengan Kepujian
 MQA/FA11515
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2011 - 31/12/2018
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA11532
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2010 - 31/12/2019
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) Dengan Kepujian
 AA0349
Sarjana Muda 132 522 (Electricity and Energy) 01/01/2010 - 31/12/2011
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian
 AA0350
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA11518
Sarjana Muda 134 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2019
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Telekomunikasi) dengan Kepujian
 MQA/FA8628
Sarjana Muda 133 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Telekomunikasi) Dengan Kepujian
 AA0215
Sarjana Muda 130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2011
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer) Dengan Kepujian
 AA0021
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA11519
Sarjana Muda 134 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2019
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi Wayarles) dengan Kepujian
 MQA/FA11630
Sarjana Muda 134 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2018
19 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA11533
Sarjana Muda 138 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 - 31/12/2019
20 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian
 AA0201
Sarjana Muda 126 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2009 - 31/12/2010
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Loji dan Penyelenggaraan) dengan Kepujian
 MQA/FA9025
Sarjana Muda 138 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2015 - 31/12/2019
22 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk & Inovasi) dengan Kepujian
 MQA/FA11520
Sarjana Muda 138 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2011 - 31/12/2019
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk & Inovasi) Dengan Kepujian
 AA0202
Sarjana Muda 126 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 - 31/12/2010
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Struktur & Bahan) Dengan Kepujian
 AA0351
Sarjana Muda 131 527 (Material Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2011
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Struktur & Bahan) dengan Kepujian
 MQA/FA11534
Sarjana Muda 138 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2019
26 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal Bendalir) dengan Kepujian
 MQA/FA9319
Sarjana Muda 138 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2011 - 31/12/2019
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal Bendalir) Dengan Kepujian
 AA0211
Sarjana Muda 131 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 - 31/12/2010
28 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian
 MQA/FA11517
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2021
29 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian
 AA0212
Sarjana Muda 137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
30 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian
 MQA/FA11517
Sarjana Muda 129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
31 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Bahan Kejuruteraan) Dengan Kepujian
 AA0017
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2008 - 31/12/2009
32 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Bahan Kejuruteraan) dengan Kepujian
 MQA/FA8629
Sarjana Muda 132 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2019
33 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Pengurusan Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA11764
Sarjana Muda 132 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2008 - 31/12/2019
34 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) Dengan Kepujian
 AA0260
Sarjana Muda 134 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2010 - 31/12/2011
35 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA11521
Sarjana Muda 132 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2012 - 31/12/2018
36 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA8630
Sarjana Muda 132 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2016 - 31/12/2019
37 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) Dengan Kepujian
 AA0217
Sarjana Muda 134 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 - 31/12/2011
38 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA8630
Sarjana Muda 132 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2015
39 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) Dengan Kepujian
 AA0216
Sarjana Muda 134 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2011
40 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) dengan Kepujian
 MQA/FA9320
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2019
41 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian (Inovasi Teknologi)
 MQA/FA3624
Sarjana Muda 126 345 (Management and Administration) Mulai 30/04/2013
42 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian (Pemasaran Teknologi Tinggi)
 MQA/FA3625
Sarjana Muda 126 345 (Management and Administration) Mulai 30/04/2013
43 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) dengan Kepujian
 MQA/FA1888
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
44 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Komputer) Dengan Kepujian
 MQA/FA0898
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 01/11/2016
45 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) dengan Kepujian
 MQA/FA1885
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
46 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian
 MQA/FA1887
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
47 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) dengan Kepujian
 MQA/FA1889
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
48 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA1890
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
49 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri & Robotik) dengan Kepujian
 MQA/FA0696
Sarjana Muda 140-145 522 (Electricity and Energy) Mulai 04/03/2015
50 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0695
Sarjana Muda 140 522 (Electricity and Energy) Mulai 09/03/2015
51 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0699
Sarjana Muda 142-146 523 (Electronics and Automation) Mulai 27/02/2015
52 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) dengan Kepujian
 MQA/FA0697
Sarjana Muda 144 523 (Electronics and Automation) Mulai 04/03/2015
53 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0698
Sarjana Muda 144-146 523 (Electronics and Automation) Mulai 27/02/2015
54 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Penyejukan dan Penyaman Udara) dengan Kepujian
 MQA/FA0693
Sarjana Muda 141 & 142 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 09/03/2015
55 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA0692
Sarjana Muda 141 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 09/03/2015
56 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan) dengan Kepujian
 MQA/FA0694
Sarjana Muda 143 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 09/03/2015
57 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan Teknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA0700
Sarjana Muda 143-144 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 09/03/2015
58 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) dengan Kepujian
 MQA/FA0701
Sarjana Muda 143-144 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 09/03/2015
59 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan) dengan Kepujian
 MQA/FA0897
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) Mulai 01/11/2016
60 Ijazah Sarjana Muda Teknousahawan dengan Kepujian
 MQA/FA3623
Sarjana Muda 126 345 (Management and Administration) Mulai 30/04/2013
61 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
 MQA/FA3447
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2018 - 31/12/2023
62 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA3448
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2018 - 31/12/2023
63 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA3449
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2023
64 Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian
 MQA/FA3450
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2023
65 Ijazah Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA5632
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 15/07/2013
66 Ijazah Sarjana Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia)
 MQA/FA1760
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 23/12/2016
67 Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
 MQA/FA5631
Sarjana 42 522 (Electricity and Energy) Mulai 15/07/2013
68 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA5637
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) Mulai 15/07/2013
69 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Sistem Elektronik)
 MQA/FA5638
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) Mulai 15/07/2013
70 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Sistem Telekomunikasi)
 MQA/FA5636
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) Mulai 15/07/2013
71 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA1496
Sarjana 42 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 31/03/2016
72 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA1499
Sarjana 40 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 31/03/2016
73 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Kejuruteraan Tenaga)
 MQA/FA1498
Sarjana 40 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 31/03/2016
74 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Mekanik Gunaan)
 MQA/FA1497
Sarjana 42 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 31/03/2016
75 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Industri)
 MQA/FA5646
Sarjana 42 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 15/07/2013
76 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Sistem Kualiti)
 MQA/FA5647
Sarjana NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 15/07/2013
77 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Sistem Pembuatan)
 MQA/FA5645
Sarjana 42 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 15/07/2013
78 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Operasi Termaju)
 MQA/FA5657
Sarjana 45 340 (Business and Administration) Mulai 15/07/2013
79 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Teknologi dan Inovasi)
 MQA/FA5658
Sarjana 45 340 (Business and Administration) Mulai 15/07/2013
80 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5630
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 15/07/2013
81 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA5635
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) Mulai 15/07/2013
82 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5641
Sarjana 42 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 15/07/2013
83 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA5644
Sarjana NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 15/07/2013
84 Sarjana Sains Dalam Keusahawanan
 MQA/FA5656
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2013
85 Sarjana Sains Dalam Pengurusan Teknologi
 MQA/FA5655
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2013
86 Sarjana Sains Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 MQA/FA5649
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
87 Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
Nama Lama : Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian dan Kepintaran)
 MQA/FA5651
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
88 Sarjana Sains Komputer (Sains Keselamatan)
 MQA/FA5653
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
89 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Pangkalan Data)
 MQA/FA5652
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
90 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian Internet)
 MQA/FA5650
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
91 Sarjana Sains Komunikasi Teknikal
 MQA/FA13359
Sarjana NA 322 (Library, information, archive) Mulai 31/01/2020
92 Sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia
 MQA/FA13360
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 31/01/2020
93 Doktor Falsafah
 MQA/FA5648
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
94 Doktor Falsafah
 MQA/FA5654
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2013
95 Doktor Falsafah
 MQA/FA5642
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 15/07/2013
96 Doktor Falsafah
 MQA/FA5639
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 15/07/2013
97 Doktor Falsafah
 MQA/FA5633
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 15/07/2013
98 Doktor Falsafah
 MQA/FA5628
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 15/07/2013
99 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5629
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 15/07/2013
100 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5634
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 15/07/2013
101 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5640
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 15/07/2013
102 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5643
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 15/07/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak