Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Alamat : 43400 Serdang
Selangor.No Tel : 03-8946 6000
No Faks : 03-8948 7273
E-Mel : webmaster@putra.upm.edu.my
Laman Web : www.upm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan
 11012
Diploma 345 (Management and Administration) 03/10/1998 1998
2 Diploma Kejuruteraan (Kecemasan dan Keselamatan)
 10941
Diploma 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 10/05/2000 2000
3 Diploma Pembangunan Manusia
 11027
Diploma 345 (Management and Administration) NA 1973
4 Diploma Pengurusan Perniagaan
 11005
Diploma 345 (Management and Administration) 10/06/1999 1999
5 Diploma Sains Komputer
 10998
Diploma 481 (Computer Science) 05/08/1982 1982
6 Bacelor Kejuruteraan (Aero Angkasa)
 10942
Sarjana Muda 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 29/04/1997 1996
7 Bacelor Kejuruteraan (Awam)
 10943
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) NA 1984
8 Bacelor Kejuruteraan (Biologi dan Pertanian)
 10949
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 26/06/1996 1996/1997
9 Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
 10944
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 26/06/1996 1996
10 Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
 10946
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 26/06/1996 1996
11 Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
 10948
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 26/06/1996 1996
12 Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
 11651
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 22/02/2007 07/2006
13 Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
 10950
Sarjana Muda 541 (Food Processing) NA NA
14 Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi)
 10947
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 26/06/1996 1996
15 Bacelor Muzik (Pendidikan Muzik)
 10954
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 26/06/1996 1996
16 Bacelor Muzik (Teknologi Muzik)
 10952
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 26/06/1996 1996
17 Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
 10961
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 05/08/1982 1981
18 Bacelor Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 10967
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 01/07/2002 2002
19 Bacelor Perakaunan
 10968
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 31/10/1984 1985
20 Bacelor Sains (Alam Sekitar)
 10984
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) NA 1976
21 Bacelor Sains (Kepujian)
 10985
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) NA 1975
22 Bacelor Sains (Kepujian) Major Biokimia
 10991
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) NA NA
23 Bacelor Sastera (Bahasa Arab)
 11014
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA NA
24 Bacelor Sastera (Bahasa Jerman)
 11022
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA NA
25 Bacelor Sastera (Bahasa Mandarin)
 11016
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA NA
26 Bacelor Sastera (Bahasa Melayu)
 11013
Sarjana Muda 223 (National Language) NA NA
27 Bacelor Sastera (Bahasa Peranchis)
 11020
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA NA
28 Bacelor Seni Bina Landskap
 10938
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 26/06/1996 1996
29 Doktor Perubatan Veterinar
 11002
Sarjana Muda 640 (Veterinary) NA 1973
30 Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah
 11639
- 141 (Teaching and Training) 26/03/2007 01/2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains Pertanian
 MQA/SWA10522
Program Asas 56 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 03/04/2017
2 Diploma Kejuruteraan Pertanian
 MQA/SWA0398
Diploma 105 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
3 Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan
 MQA/SWA0395
Diploma 112 640 (Veterinary) Mulai 16/06/2014
4 Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
 MQA/SWA0396
Diploma 104 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
5 Diploma Perhutanan
 MQA/SWA0394
Diploma 103 623 (Forestry) Mulai 16/06/2014
6 Diploma Perikanan
 MQA/SWA0393
Diploma 103 624 (Fisheries) Mulai 16/06/2014
7 Diploma Perniagaantani
 MQA/SWA0397
Diploma 104 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
8 Diploma Pertanian
 MQA/SWA0392
Diploma 103 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
9 Bacelor Ekonomi
 MQA/SWA0374
Sarjana Muda 135 314 (Economics) Mulai 10/07/2014
10 Bacelor Kejururawatan
 MQA/FA6190
Sarjana Muda 141 723 (Nursing and caring) 27/04/2016 - 26/12/2020
11 Bacelor Komunikasi
 MQA/SWA0596
Sarjana Muda 122 321 (Journalism and reporting) Mulai 09/04/2015
12 Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)
 MQA/SWA0592
Sarjana Muda 132 212 (Music and Performing Arts) Mulai 09/04/2015
13 Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0376
Sarjana Muda 137 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 10/07/2014
14 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 MQA/SWA0598
Sarjana Muda 135 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
15 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Moral)
 MQA/SWA0587
Sarjana Muda 135 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
16 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/SWA0600
Sarjana Muda 138 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/03/2015
17 Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0377
Sarjana Muda 132 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 16/06/2014
18 Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
 MQA/SWA11709
Sarjana Muda 134 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/05/2017
19 Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
 MQA/SWA0599
Sarjana Muda 135 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
20 Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
 MQA/SWA0378
Sarjana Muda 135 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 16/06/2014
21 Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pengajian Pengguna
 MQA/SWA0380
Sarjana Muda 125 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 20/03/2014
22 Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
 MQA/SWA0390
Sarjana Muda 131 422 (Environmental Science) Mulai 19/03/2012
23 Bacelor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0375
Sarjana Muda 125 345 (Management and Administration) Mulai 20/03/2014
24 Bacelor Pertanian (Akuakultur)
 MQA/SWA0370
Sarjana Muda 131 624 (Fisheries) Mulai 20/03/2014
25 Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 MQA/SWA0371
Sarjana Muda 136 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/07/2014
26 Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)
 MQA/SWA0383
Sarjana Muda 130 214 (Design) Mulai 12/09/2013
27 Bacelor Sains (Dietetik)
 MQA/SWA0385
Sarjana Muda 137 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 20/03/2014
28 Bacelor Sains Biologi Sel dan Molekul dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) (Biologi Sel dan Molekul)
 MQA/SWA0814
Sarjana Muda 128 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2015
29 Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
 MQA/SWA10888
Sarjana Muda 120 421 (Biology and biochemistry) Mulai 03/04/2017
30 Bacelor Sains Bioteknologi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
 MQA/SWA0389
Sarjana Muda 135 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/09/2013
31 Bacelor Sains (Kepujian) Major Biologi
 MQA/SWA0601
Sarjana Muda 120 421 (Biology and biochemistry) Mulai 09/04/2015
32 Bacelor Sains (Kepujian) Major Fizik
 MQA/SWA0604
Sarjana Muda 120 441 (Physics) Mulai 09/04/2015
33 Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia
 MQA/SWA0605
Sarjana Muda 120 442 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
34 Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia Perindustrian
 MQA/SWA0606
Sarjana Muda 120 442 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
35 Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia Petroleum
 MQA/SWA0607
Sarjana Muda 120 442 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
36 Bacelor Sains (Kepujian) Major Matematik
 MQA/SWA0602
Sarjana Muda 120 461 (Mathematics) Mulai 09/04/2015
37 Bacelor Sains (Kepujian) Major Sains Bahan
 MQA/SWA0608
Sarjana Muda 120 441 (Physics) Mulai 09/04/2015
38 Bacelor Sains (Kepujian) Major Sains Instrumentasi
 MQA/SWA0609
Sarjana Muda 120 441 (Physics) Mulai 09/04/2015
39 Bacelor Sains (Kepujian) Major Statistik
 MQA/SWA0603
Sarjana Muda 120 462 (Statistics) Mulai 09/04/2015
40 Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
 MQA/SWA0595
Sarjana Muda 125 421 (Biology and biochemistry) Mulai 09/04/2015
41 Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 MQA/SWA0387
Sarjana Muda 131 862 (Occupational health and safety) Mulai 16/06/2014
42 Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
 MQA/SWA0386
Sarjana Muda 137 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 12/09/2013
43 Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)
 MQA/SWA0591
Sarjana Muda 139 345 (Management and Administration) Mulai 09/04/2015
44 Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0590
Sarjana Muda 142 345 (Management and Administration) Mulai 09/04/2015
45 Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
 MQA/SWA0589
Sarjana Muda 121 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 09/04/2015
46 Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/SWA0586
Sarjana Muda 125 345 (Management and Administration) Mulai 09/04/2015
47 Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
 MQA/SWA0379
Sarjana Muda 127 541 (Food Processing) Mulai 12/09/2013
48 Bacelor Sains (Pengurusan dan Perkhidmatan Makanan)
 MQA/SWA0791
Sarjana Muda 128 541 (Food Processing) Mulai 18/08/2016
49 Bacelor Sains (Perniagaantani)
 MQA/SWA0369
Sarjana Muda 130 621 (Crop and livestock production) Mulai 13/02/2014
50 Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
 MQA/SWA0384
Sarjana Muda 145 421 (Biology and biochemistry) Mulai 20/03/2014
51 Bacelor Sains Bioindustri
 MQA/SWA0391
Sarjana Muda 131 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
52 Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
 MQA/SWA0184
Sarjana Muda 131 422 (Environmental Science) Mulai 15/08/2013
53 Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
 MQA/SWA0588
Sarjana Muda 130 541 (Food Processing) Mulai 09/04/2015
54 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Biologi
 MQA/SWA0610
Sarjana Muda 129 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
55 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Fizik
 MQA/SWA0611
Sarjana Muda 129 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
56 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Kimia
 MQA/SWA0612
Sarjana Muda 129 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
57 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Matematik
 MQA/SWA0613
Sarjana Muda 129 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
58 Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Statistik
 MQA/SWA0614
Sarjana Muda 129 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
59 Bacelor Sains Hortikultur
 MQA/SWA0584
Sarjana Muda 136 622 (Horticulture) Mulai 09/04/2015
60 Bacelor Sains Komputer (Sistem Komputer)
Nama Lama : Bacelor Sains Komputer
 MQA/SWA0388
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 19/03/2012
61 Bacelor Sains Pengurusan Perladangan
 MQA/SWA14049
Sarjana Muda 123 621 (Crop and livestock production) Mulai 27/02/2020
62 Bacelor Sains Perhutanan
 MQA/SWA0372
Sarjana Muda 138 623 (Forestry) Mulai 09/06/2011
63 Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pertanian
 MQA/SWA0368
Sarjana Muda 136 621 (Crop and livestock production) Mulai 09/08/2012
64 Bacelor Sains Taman dan Rekreasi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
 MQA/SWA0585
Sarjana Muda 137 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 09/04/2015
65 Bacelor Sains Teknologi Kayu
 MQA/SWA0373
Sarjana Muda 135 623 (Forestry) Mulai 20/03/2014
66 Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
 MQA/SWA0382
Sarjana Muda 122 224 (Other Languages) Mulai 12/09/2013
67 Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
 MQA/SWA0593
Sarjana Muda 122 222 (Languages) Mulai 09/04/2015
68 Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA0381
Sarjana Muda 122 224 (Other Languages) Mulai 13/02/2014
69 Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/SWA0597
Sarjana Muda 122 222 (Languages) Mulai 09/04/2015
70 Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/SWA0594
Sarjana Muda 122 222 (Languages) Mulai 09/04/2015
71 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0036
Sarjana Muda 192 721 (Medicine) 08/06/2009 - 07/06/2015
72 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA4976
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as s 721 (Medicine) 08/06/2015 - 07/06/2020
73 Master Alam Sekitar
 MQA/SWA0440
Sarjana 40 850 (Environmental protection (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
74 Master Bahasa Melayu
 MQA/SWA0433
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 12/12/2013
75 Master Ekonomi
 MQA/SWA0441
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 12/12/2013
76 Master Inovasi dan Rekabentuk Kejuruteraan
 MQA/SWA0409
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
77 Master Kejuruteraan Air
 MQA/SWA0408
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
78 Master Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/SWA0412
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
79 Master Kejuruteraan Lebuh Raya dan Pengangkutan
 MQA/SWA0416
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
80 Master Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA11862
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 12/04/2018
81 Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan
 MQA/SWA0418
Sarjana 40 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
82 Master Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan
 MQA/SWA0415
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
83 Master Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan
 MQA/SWA0438
Sarjana 42 541 (Food Processing) Mulai 16/08/2016
84 Master Keselamatan Maklumat
 MQA/SWA11708
Sarjana 40 482 (Computer Use) Mulai 27/02/2018
85 Master Keselamatan Proses dan Pencegahan Kehilangan
 MQA/SWA0410
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 15/10/2011
86 Master Kesusasteraan Dunia
 MQA/SWA0432
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 12/12/2013
87 Master Kesusasteraan Melayu
 MQA/SWA0434
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 12/12/2013
88 Master Keusahawanan
 MQA/SWA14048
Sarjana 43 345 (Management and Administration) Mulai 11/06/2020
89 Master Komunikasi Korporat
 MQA/SWA0436
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/12/2013
90 Master Linguistik Terapan
 MQA/SWA0435
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 12/12/2013
91 Master Pembangunan Sumber Manusia
 MQA/SWA0429
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 12/12/2013
92 Master Penderiaan Jauh dan GIS
 MQA/SWA0417
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
93 Master Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0422
Sarjana 48 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
94 Master Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/SWA0427
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/12/2013
95 Master Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 MQA/SWA0420
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
96 Master Pendidikan (Pendidikan Teknik dan Vokasional)
 MQA/SWA0424
Sarjana 40 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 12/12/2013
97 Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0423
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/12/2013
98 Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
 MQA/SWA0443
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
99 Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0428
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
100 Master Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0425
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/12/2013
101 Master Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/SWA0421
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
102 Master Pendidikan (Teknologi dan Inovasi Pengajaran)
Nama Lama : Master Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA0426
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/12/2013
103 Master Pengurusan Air
 MQA/SWA0413
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
104 Master Pengurusan Kejuruteraan
 MQA/SWA0419
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
105 Master Pengurusan Perladangan
 MQA/SWA0431
Sarjana 40 621 (Crop and livestock production) Mulai 12/12/2013
106 Master Pengurusan Sumber Tanah
 MQA/SWA0430
Sarjana 40 621 (Crop and livestock production) Mulai 12/12/2013
107 Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar
 MQA/SWA0411
Sarjana 40 545 (Applied science) Mulai 12/12/2013
108 Master Perancangan dan Respon Kecemasan
 MQA/SWA0414
Sarjana 40 862 (Occupational health and safety) Mulai 12/12/2013
109 Master Sains
 MQA/SWA0400
Sarjana NA 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/12/2013
110 Master Sains Komputer
 MQA/SWA0439
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 12/12/2013
111 Master Sains Pertanian
 MQA/SWA0402
Sarjana NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
112 Master Sains Veterinar
 MQA/SWA0401
Sarjana NA 640 (Veterinary) Mulai 12/12/2013
113 Master Sastera
 MQA/SWA0403
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
114 Master Statistik Gunaan
 MQA/SWA0442
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 12/12/2013
115 Master Teknologi Makanan
 MQA/SWA0437
Sarjana 41 541 (Food Processing) Mulai 27/09/2013
116 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0399
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
117 Doktor Kejuruteraan
 MQA/SWA11707
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 03/04/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak