Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Alamat :
16150 Kubang Kerian
Kelantan.No Tel : 04-653 6573
No Faks : 04-653 6574
E-Mel : mprc@usm.my
Laman Web : www.usm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA10078
Diploma 105 723 (Nursing and caring) 06/12/2017 - 05/12/2019
2 Doctor of Medicine (MD) secara pesisir dengan KLE Society, Belgaum, Karnataka, India
 MQA/FA5801
Sarjana Muda 188 721 (Medicine) 16/07/2018 - 15/07/2023
3 Doctor of Medicine (MD) secara pesisir dengan KLE University, Belgaum, Karnataka, India
 MQA/FA5801
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as s 721 (Medicine) 16/01/2015 - 15/07/2018
4 Doktor Pergigian
 MQA/FA0554
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 15/04/2011 - 14/04/2014
5 Doktor Pergigian
 MQA/FA0554
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 15/04/2014 - 14/04/2019
6 Doktor Pergigian
 MQA/FA0554
Sarjana Muda 269 724 (Dental Studies) 15/04/2019 - 14/04/2024
7 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA3836
Sarjana Muda 174 721 (Medicine) 03/12/2018 - 02/12/2023
8 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA3836
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as s 721 (Medicine) 03/06/2013 - 02/12/2018
9 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0037
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 11/07/2008 - 10/07/2013
10 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 MQA/FA9774
Sarjana Muda 140 723 (Nursing and caring) 07/09/2017 - 06/09/2021
11 Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 MQA/SWA0132
Sarjana Muda 125 862 (Occupational health and safety) Mulai 12/04/2012
12 Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Pemakanan)
 MQA/SWA0133
Sarjana Muda 121 722 (Medical Services) Mulai 12/04/2012
13 Sarjana Kesihatan Awam
 MQA/SWA10978
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
14 Sarjana Kesihatan Awam Pergigian
 MQA/SWA10979
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 24/11/2016
15 Sarjana Neurosains
 MQA/SWA11031
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
16 Sarjana Patologi
 MQA/SWA11023
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
17 Sarjana Patologi (Genetik Perubatan)
 MQA/SWA11021
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
18 Sarjana Patologi (Hematologi)
 MQA/SWA11016
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
19 Sarjana Patologi (Imunologi Klinikal)
 MQA/SWA11015
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
20 Sarjana Patologi (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/SWA11014
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
21 Sarjana Patologi (Patologi Anatomik)
 MQA/SWA11017
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
22 Sarjana Patologi (Patologi Kimia)
 MQA/SWA11013
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
23 Sarjana Perubatan (Anestesiologi)
 MQA/SWA11026
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
24 Sarjana Perubatan (Obstetrik & Ginekologi)
 MQA/SWA10993
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
25 Sarjana Perubatan (Oftalmologi)
 MQA/SWA10991
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
26 Sarjana Perubatan (Ortopedik)
 MQA/SWA10994
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
27 Sarjana Perubatan (Otorinolaringologi, Pembedahan Kepala dan Leher)
 MQA/SWA10990
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
28 Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga)
 MQA/SWA11018
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
29 Sarjana Perubatan (Perubatan Nuklear)
 MQA/SWA10995
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
30 Sarjana Perubatan (Perubatan Penyakit Dalam)
 MQA/SWA10988
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
31 Sarjana Perubatan (Perubatan Transfusi)
 MQA/SWA10996
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
32 Sarjana Perubatan (Psikiatri)
 MQA/SWA11020
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
33 Sarjana Perubatan (Radiologi)
 MQA/SWA11019
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
34 Sarjana Perubatan Lanjutan (Neurologi)
 MQA/SWA10989
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
35 Sarjana Perubatan Masyarakat (Kesihatan Oral)
 MQA/SWA11022
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
36 Sarjana Sains (Anatomi Klinikal)
 MQA/SWA11063
Sarjana 40 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
37 Sarjana Sains (Audiologi Perubatan)
 MQA/SWA10589
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
38 Sarjana Sains (Bioperubatan)
 MQA/SWA11034
Sarjana 40 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
39 Sarjana Sains (Bioteknologi Penjagaan Kesihatan)
 MQA/SWA10594
Sarjana NA 853 (Community sanitation services) Mulai 24/11/2016
40 Sarjana Sains (Fisiologi Perubatan)
 MQA/SWA10603
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
41 Sarjana Sains (Fisiologi)
 MQA/SWA10604
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
42 Sarjana Sains (Genetik Manusia)
 MQA/SWA10607
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
43 Sarjana Sains (Imejan Perubatan)
 MQA/SWA10608
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
44 Sarjana Sains (Imunologi Perubatan)
 MQA/SWA10609
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
45 Sarjana Sains (Kejururawatan)
 MQA/SWA10611
Sarjana NA 723 (Nursing and caring) Mulai 24/11/2016
46 Sarjana Sains (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
 MQA/SWA10621
Sarjana NA 862 (Occupational health and safety) Mulai 24/11/2016
47 Sarjana Sains (Kesihatan Keluarga)
 MQA/SWA10622
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
48 Sarjana Sains (Kesihatan Wanita)
 MQA/SWA10623
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
49 Sarjana Sains (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/SWA10627
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
50 Sarjana Sains (Neurosains)
 MQA/SWA10629
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
51 Sarjana Sains (Parasitologi Perubatan)
 MQA/SWA10632
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
52 Sarjana Sains (Patologi Kimia)
 MQA/SWA10633
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
53 Sarjana Sains (Patologi)
 MQA/SWA10635
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
54 Sarjana Sains (Pendidikan Kesihatan)
 MQA/SWA10636
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 24/11/2016
55 Sarjana Sains (Pendidikan Perubatan)
 MQA/SWA11061
Sarjana 40 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
56 Sarjana Sains (Penyelidikan Perubatan)
 MQA/SWA11052
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
57 Sarjana Sains (Pergigian)
 MQA/SWA10638
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 24/11/2016
58 Sarjana Sains (Perubatan Masyarakat)
 MQA/SWA10639
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
59 Sarjana Sains (Psikologi Perubatan)
 MQA/SWA10642
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) Mulai 24/11/2016
60 Sarjana Sains (Sains Forensik)
 MQA/SWA10646
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
61 Sarjana Sains (Sains Forensik)
 MQA/SWA11035
Sarjana 40 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
62 Sarjana Sains (Sains Kesihatan)
 MQA/SWA10647
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
63 Sarjana Sains (Sains Klinikal)
 MQA/SWA10648
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
64 Sarjana Sains (Sains Rekonstruktif)
 MQA/SWA10651
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
65 Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/SWA10653
Sarjana NA 813 (Sports) Mulai 24/11/2016
66 Sarjana Sains (Statistik Perubatan)
 MQA/SWA10656
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
67 Sarjana Sains (Statistik Perubatan)
 MQA/SWA11062
Sarjana 40 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 24/11/2016
68 Doktor Kesihatan Awam (Epidemiologi)
 MQA/SWA11071
Ijazah Kedoktoran 90 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
69 Doktor Kesihatan Awam (Kesihatan Keluarga)
 MQA/SWA11069
Ijazah Kedoktoran 90 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/11/2016
70 Doktor Kesihatan Awam (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 MQA/SWA11070
Ijazah Kedoktoran 90 862 (Occupational health and safety) Mulai 24/11/2016
71 Doktor Kesihatan Awam Pergigian
 MQA/SWA11039
Ijazah Kedoktoran 86 724 (Dental Studies) Mulai 24/11/2016
72 Doktor Neurosains
 MQA/SWA11038
Ijazah Kedoktoran 90 721 (Medicine) Mulai 24/11/2016
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak