Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam
Alamat : UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam
Aras 11, Bangunan FF1
42300 Bandar Puncak Alam
Selangor.No Tel : 03-5543 5704
No Faks : 03-5543 5721
E-Mel : aziza588@uitm.edu.my
Laman Web : https://ucs.uitm.edu.my/v3/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Fisioterapi
 MQA/SWA12079
Diploma 107 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 06/03/2018
2 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA11700
Diploma 108 723 (Nursing and caring) 06/09/2018 - 05/09/2021
3 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12530
Diploma 105 422 (Environmental Science) Mulai 10/12/2017
4 Diploma Pemulihan Cara Kerja
 MQA/SWA12116
Diploma 103 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 06/03/2018
5 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA12270
Diploma 90 813 (Sports) Mulai 08/05/2018
6 Diploma Pengimejan Perubatan
 MQA/SWA12066
Diploma 100 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 05/04/2018
7 Diploma Pengurusan Halal
 MQA/FA5072
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 19/05/2016
8 Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi
 MQA/SWA12275
Diploma 90 813 (Sports) Mulai 12/06/2018
9 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/SWA12078
Diploma 96 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 05/04/2018
10 Diploma Teknologi Percetakan
 MQA/SWA12280
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
11 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1939
Sarjana Muda 134 727 (Pharmacy) 27/05/2020 - 26/05/2024
12 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1939
Sarjana Muda 137 727 (Pharmacy) 27/11/2011 - 26/05/2017
13 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1939
Sarjana Muda 160 727 (Pharmacy) 27/05/2017 - 26/05/2020
14 Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
 MQA/SWA12353
Sarjana Muda 137 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 02/02/2018
15 Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian)
 MQA/SWA12610
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
16 Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 MQA/FA11701
Sarjana Muda 137 723 (Nursing and caring) 06/09/2018 - 05/09/2021
17 Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)
 MQA/SWA12609
Sarjana Muda 129 862 (Occupational health and safety) Mulai 10/12/2017
18 Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik (Kepujian)
 MQA/FA2927
Sarjana Muda 153 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 12/10/2012
19 Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian)
 MQA/SWA12080
Sarjana Muda 137 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 06/03/2018
20 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 MQA/SWA12800
Sarjana Muda 137 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 12/06/2018
21 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan Senireka
 MQA/SWA12802
Sarjana Muda 133 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 12/06/2018
22 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12785
Sarjana Muda 134 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/06/2018
23 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA12600
Sarjana Muda 130 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/06/2018
24 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12602
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/06/2018
25 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA12788
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/06/2018
26 Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian)
 MQA/SWA13295
Sarjana Muda 123 211 (Fine Arts) Mulai 25/06/2018
27 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12361
Sarjana Muda 136 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 19/02/2018
28 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11963
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 05/04/2018
29 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA13336
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 09/05/2019
30 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
 MQA/SWA13421
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 12/03/2018
31 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12747
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 06/02/2018
32 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12503
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) Mulai 15/12/2017
33 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengangkutan
 MQA/SWA12688
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 16/01/2018
34 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan
 MQA/SWA12831
Sarjana Muda 120 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 08/03/2019
35 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA12823
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 08/03/2019
36 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
 MQA/SWA12362
Sarjana Muda 124 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 16/01/2018
37 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
 MQA/SWA12729
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 08/03/2019
38 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA11964
Sarjana Muda 139 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/02/2018
39 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA13458
Sarjana Muda 132 581 (Architecture and town planning) 01/08/2018 - 31/07/2022
40 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12697
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 05/04/2018
41 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12726
Sarjana Muda 120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 05/04/2018
42 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12619
Sarjana Muda 121 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 05/04/2018
43 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
 MQA/SWA12789
Sarjana Muda 131 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 05/04/2018
44 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA13731
Sarjana Muda 136 581 (Architecture and town planning) 01/08/2012 - 31/07/2022
45 Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
 MQA/SWA12450
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/01/2018
46 Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian)
 MQA/FA14300
Sarjana Muda 139 581 (Architecture and town planning) 20/03/2019 - 19/03/2022
47 Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
 MQA/SWA14092
Sarjana Muda 135 582 (Building) Mulai 04/06/2020
48 Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12076
Sarjana Muda 142 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 05/04/2018
49 Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
 MQA/SWA12343
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/12/2018
50 Sarjana Fisioterapi (Muskuloskeletal)
 MQA/SWA13420
Sarjana 42 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 26/02/2019
51 Sarjana Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran
 MQA/SWA13296
Sarjana 45 862 (Occupational health and safety) Mulai 26/02/2019
52 Sarjana Pemulihan Carakerja (Kecacatan Perkembangan)
 MQA/SWA13422
Sarjana 42 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 26/02/2019
53 Sarjana Pengimejan Perubatan
 MQA/SWA13286
Sarjana 45 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 09/05/2019
54 Sarjana Sains dalam Pendidikan Matematik
 MQA/SWA12533
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 19/02/2019
55 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14091
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 04/06/2020
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak