Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar
Alamat : Jalan Sikamat, Beg Berkunci No.43
70990 Seremban
Negeri Sembilan.No Tel : 06-762 4543
No Faks : 06-726 4822
E-Mel : -
Laman Web : www.ipgkrm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Cina Pendidikan Rendah
 MQA/FA7801
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7846
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Tamil Pendidikan Rendah
 MQA/FA7701
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bimbingan dan Kaunseling
 MQA/FA8271
Sarjana Muda 154 145 (Training for teachers with subject specialisation) 20/03/2018 - 19/03/2023
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matematik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7794
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 MQA/FA8272
Sarjana Muda 141 143 (Training for preschool teachers) Mulai 29/01/2019
7 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 MQA/FA7812
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
8 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 MQA/FA7888
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
9 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
 MQA/FA7716
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
10 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7728
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
11 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
 MQA/FA7873
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
12 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 MQA/FA7730
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
13 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7750
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 - 28/05/2020
14 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8273
Sarjana Muda 133 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 01/02/2019
15 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA11769
Diploma Pascasiswazah 45 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/12/2018
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak