Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Kemahiran Belia Negara Temerloh
Alamat : Kampung Bongsu
28500 Lanchang
Pahang.No Tel : 09-280 5550
No Faks : 09-280 5559
E-Mel : ikbnt@kbs.gov.my
Laman Web : www.ikbnt.gov.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Pembuatan)
 MQA/FA0433
Sijil 61 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 02/11/2010
2 Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Penyelenggaraan)
 MQA/FA0435
Sijil 60 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 02/11/2010
3 Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Reka bentuk Produk)
 MQA/FA0437
Sijil 60 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 02/11/2010
4 Sijil Teknologi Kejuruteraan Faundri (Acuan Boleh Musnah)
 MQA/FA0434
Sijil 61 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 02/11/2010
5 Sijil Teknologi Kejuruteraan Faundri (Acuan Kekal)
 MQA/FA0438
Sijil 61 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 02/11/2010
6 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembungkusan
 MQA/FA0436
Sijil 64 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 02/11/2010
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif (Pembuatan)
 MQA/FA0836
Diploma 91 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 02/03/2011
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif (Penyelenggaraan)
 MQA/FA0834
Diploma 92 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 02/03/2011
9 Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif (Rekabentuk Produk)
 MQA/FA0835
Diploma 92 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 02/03/2011
10 Diploma Teknologi Kejuruteraan Faundri (Acuan Boleh Musnah)
 MQA/FA0838
Diploma 93 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 02/03/2011
11 Diploma Teknologi Kejuruteraan Faundri (Acuan Kekal)
 MQA/FA0837
Diploma 93 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 02/03/2011
12 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembungkusan
 MQA/FA0833
Diploma 93 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 02/03/2011
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak