Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Alamat : Kampus Gong Badak
21300 Kuala Terengganu
Terengganu.No Tel : 09-668 8888
No Faks : 09-668 7869
E-Mel : aqel@unisza.edu.my
Laman Web : www.unisza.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan
 10360
Diploma 145 (Training for teachers with subject specialisation) 31/03/2006 2006
2 Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)
 10347
Diploma 224 (Other Languages) 31/03/2006 2006
3 Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)
 10361
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1994
4 Diploma Pengajian Islam (Bahasa dan Kesusasteraan Arab)
 10352
Diploma 224 (Other Languages) 31/03/2006 1983
5 Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
 10353
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1987
6 Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)
 10362
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1999
7 Diploma Pengajian Islam (Sejarah dan Tamadun Islam)
 10363
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1999
8 Diploma Pengajian Islam (Syariah)
 10350
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1982
9 Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
 10351
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 1983
10 Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat
 10364
Diploma 221 (Religion) 31/03/2006 2003
11 Diploma Radiografi
 11148
Diploma 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 15/05/2006 07/2006
12 Diploma Rekabentuk Perindustrian
 10349
Diploma 214 (Design) 31/03/2006 2006
13 Diploma Teknologi Maklumat
 10366
Diploma 481 (Computer Science) 31/03/2006 2006
14 Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
 10368
Diploma 481 (Computer Science) 31/03/2006 2006
15 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 11149
Diploma 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 15/05/2006 07/2006
16 Diploma Teknologi Pembuatan
 10365
Diploma 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 31/03/2006 2006
17 Diploma Undang-undang
 10367
Diploma 380 (Law) 31/03/2006 07/1991
18 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) Dengan Kepujian
 10931
Sarjana Muda 221 (Religion) 30/12/2008 2006/2007
19 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) Dengan Kepujian
 10932
Sarjana Muda 221 (Religion) 30/12/2008 2006/2007
20 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) Dengan Kepujian
 10933
Sarjana Muda 221 (Religion) 30/12/2008 2006/2007
21 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) Dengan Kepujian
 11147
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 10/03/2006 07/2006
22 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko dan Takaful) dengan Kepujian
 12659
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 25/04/2008 2008/2009
23 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian
 12660
Sarjana Muda 214 (Design) 25/04/2008 2008/2009
24 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
 11180
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 10/03/2006 07/2006
25 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi Dan Dakwah) Dengan Kepujian
 11144
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) 10/03/2006 07/2006
26 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan
 11553
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/01/2007 07/2007
27 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling Dengan Kepujian
 11146
Sarjana Muda 221 (Religion) 15/02/2007 07/2007
28 Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian
 11181
Sarjana Muda 621 (Crop and livestock production) 15/06/2006 07/2006
29 Diploma Pendidikan (Lepasan Ijazah)
 10934
- 141 (Teaching and Training) 30/12/2008 01/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains dan Perubatan
 MQA/FA6071
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/12/2016
2 Diploma Fisioterapi
 MQA/FA4145
Diploma 105 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 26/08/2013
3 Diploma Kewangan
 MQA/FA9633
Diploma 91 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/10/2017
4 Diploma Pemasaran
 MQA/FA9634
Diploma 91 342 (Marketing and Advertising) Mulai 23/10/2017
5 Diploma Pengajian Bank
 MQA/FA9632
Diploma 94 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 02/11/2017
6 Diploma Pengajian Insurans
 MQA/FA9629
Diploma 91 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/10/2017
7 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/FA9630
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2017
8 Diploma Perakaunan
 MQA/FA9631
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/11/2017
9 Diploma Perdagangan Antarabangsa
 MQA/FA9635
Diploma 91 340 (Business and Administration) Mulai 23/10/2017
10 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 110 723 (Nursing and caring) 19/06/2017 - 18/06/2020
11 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 107 723 (Nursing and caring) 19/09/2011 - 18/06/2015
12 Diploma Sains Kejururawatan
 MQA/FA2925
Diploma 110 723 (Nursing and caring) 19/06/2015 - 18/06/2017
13 Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah (Qiraat) dengan Kepujian
 MQA/FA1955
Sarjana Muda 124 221 (Religion) Mulai 28/03/2016
14 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Komunikasi (Kepujian)
 MQA/FA8126
Sarjana Muda 127 224 (Other Languages) Mulai 15/10/2015
15 Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan Kepujian
 MQA/FA3100
Sarjana Muda 124 313 (Political science and civics) Mulai 22/06/2017
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA5413
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/09/2014
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA5414
Sarjana Muda 135 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/09/2014
18 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (dengan Kepujian)
 MQA/FA2189
Sarjana Muda 126 224 (Other Languages) Mulai 05/07/2017
19 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA9637
Sarjana Muda 122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/10/2017
20 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko dan Takaful) dengan Kepujian
 MQA/FA9638
Sarjana Muda 130 345 (Management and Administration) Mulai 15/12/2017
21 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/FA9636
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) Mulai 15/12/2017
22 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0516
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 09/06/2016
23 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk)
 MQA/FA3118
Sarjana Muda 140 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2019 - 31/12/2024
24 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/FA0458
Sarjana Muda 150 380 (Law) Mulai 26/07/2010
25 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA)
 MQA/FA5015
Sarjana 42 340 (Business and Administration) Mulai 19/07/2016
26 Sarjana Al-Quran dan Al-Sunnah
 MQA/FA5580
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
27 Sarjana Dakwah
 MQA/FA5579
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
28 Sarjana Hubungan Antarabangsa
 MQA/FA5592
Sarjana NA 313 (Political science and civics) Mulai 05/06/2013
29 Sarjana Pendidikan
 MQA/FA5582
Sarjana NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 05/06/2013
30 Sarjana Pengajian Bahasa Arab
 MQA/FA5572
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 05/06/2013
31 Sarjana Pengajian Bahasa Inggeris
 MQA/FA5571
Sarjana NA 224 (Other Languages) Mulai 05/06/2013
32 Sarjana Pengajian Islam
 MQA/FA5581
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
33 Sarjana Sains
 MQA/FA5584
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 05/06/2013
34 Sarjana Sains Pengurusan
 MQA/FA5586
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 05/06/2013
35 Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA5583
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 05/06/2013
36 Sarjana Syariah
 MQA/FA5577
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
37 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA5593
Sarjana NA 380 (Law) Mulai 05/06/2013
38 Sarjana Usuluddin
 MQA/FA5578
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
39 Doktor Falsafah
 MQA/FA5585
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 05/06/2013
40 Doktor Falsafah
 MQA/FA5587
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 05/06/2013
41 Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
 MQA/FA5574
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 05/06/2013
42 Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Inggeris
 MQA/FA5573
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 05/06/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak