Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Alamat : Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-8921 4902
No Faks : 03-8921 3552
E-Mel : urusetiapjk@ukm.edu.my
Laman Web : www.ukm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Doktor Pergigian
 10289
Sarjana Muda 724 (Dental Studies) 26/06/1996 1997
2 Sarjana Muda Audiologi Dengan Kepujian
 10262
Sarjana Muda 721 (Medicine) 16/06/1994 1995
3 Sarjana Muda Dietetik Dengan Kepujian
 10314
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) 08/05/2003 1994
4 Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian
 10264
Sarjana Muda 727 (Pharmacy) 14/03/1996 1994
5 Sarjana Muda Fisioterapi Dengan Kepujian
 10266
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) 29/06/2002 2002
6 Sarjana Muda Kesihatan Persekitaran Dengan Kepujian
 10277
Sarjana Muda 851 (Environmental protection technology) 14/09/2002 2003
7 Sarjana Muda Optometri dengan Kepujian
 10278
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) 05/05/2003 1982
8 Sarjana Muda Pengimejan Diagnostik Dan Radioterapi Dengan Kepujian
 10265
Sarjana Muda 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 03/05/1999 2003
9 Sarjana Muda Sains Bioperubatan Dengan Kepujian
 10263
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 27/04/1993 1993
10 Sarjana Muda Sains Forensik Dengan Kepujian
 11548
Sarjana Muda 545 (Applied science) 11/10/2005 2006/2007
11 Sarjana Muda Sains Pemakanan Dengan Kepujian
 10316
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 04/11/2004 1994
12 Sarjana Muda Sains Pertuturan Dengan Kepujian
 10317
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) 16/06/1994 1995
13 Sarjana Muda Terapi Carakerja dengan Kepujian
 10267
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) 14/09/2002 2003

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Doktor Pergigian
 MQA/FA2157
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 06/12/2011 - 05/12/2016
2 Ijazah Doktor Pergigian
 MQA/FA2157
Sarjana Muda 270 724 (Dental Studies) 06/12/2016 - 05/12/2021
3 Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian
 MQA/FA7021
Sarjana Muda 141 727 (Pharmacy) 07/01/2021 - 06/01/2026
4 Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian
 MQA/FA7021
Sarjana Muda 146 727 (Pharmacy) 07/07/2015 - 06/01/2021
5 Sarjana Muda Optometri dengan Kepujian
 MQA/FA9241
Sarjana Muda 145 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 28/02/2018
6 Doktor Pergigian Klinikal (Bedah Mulut dan Maksilofasial)
 MQA/SWA12285
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 02/08/2016
7 Doktor Pergigian Klinikal (Endodontologi)
 MQA/SWA10063
Sarjana NA 724 (Dental Studies) 19/10/2016 - 19/10/2020
8 Sarjana Farmasi Klinikal
 MQA/SWA0217
Sarjana 40 727 (Pharmacy) Mulai 01/01/2004
9 Sarjana Psikologi Klinikal
 MQA/SWA0194
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2005
10 Sarjana Sains (Analisis Farmaseutikal)
 MQA/SWA0216
Sarjana 40 727 (Pharmacy) Mulai 01/01/2011
11 Sarjana Sains (Farmasi)
 MQA/SWA0215
Sarjana 40 727 (Pharmacy) Mulai 01/01/2001
12 Sarjana Sains Kesihatan (Linguistik Klinikal)
 MQA/SWA0195
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2009
13 Sarjana Sains Kesihatan (Optometri Klinikal)
 MQA/SWA0196
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2009
14 Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Klinikal)
 MQA/SWA0197
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2007
15 Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Komuniti)
 MQA/SWA0198
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2007
16 Sarjana Sains Kesihatan (Pendengaran dan Pertuturan)
 MQA/SWA0199
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2014
17 Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Diagnostik)
 MQA/SWA0200
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2014
18 Sarjana Sains Kesihatan (Radioterapi)
 MQA/SWA0201
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2014
19 Sarjana Sains Kesihatan (Sains Bioperubatan)
 MQA/SWA0202
Sarjana 40 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2005
20 Doktor Falsafah (Farmasi)
 MQA/SWA0214
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 01/01/2004
21 Doktor Falsafah (Linguistik Klinikal)
 MQA/SWA0190
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2010
22 Doktor Falsafah (Pendengaran dan Pertuturan)
 MQA/SWA0191
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2014
23 Doktor Falsafah (Pengimejan Diagnostik)
 MQA/SWA0192
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2014
24 Doktor Falsafah (Radioterapi)
 MQA/SWA0193
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) Mulai 01/01/2014
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak