Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
Alamat : Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang.No Tel : 04-3822810
No Faks : 04-3822812
E-Mel : ahmad073@ppinang.uitm.edu.my
Laman Web : https://penang.uitm.edu.my/main/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA12843
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 01/01/2018 31/12/2023
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur)
 MQA/FA9275
Sarjana Muda 133 526 (Civil Engineering) 01/01/2018 31/12/2022
3 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA11511
Sarjana Muda 130 522 (Electricity and Energy) 01/01/2016 31/12/2020
4 Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Persekitaran) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dengan Persekitaran
 MQA/FA1724
Sarjana Muda 129 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 31/12/2021
5 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian)
 MQA/FA8811
Sarjana Muda 131 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2016 31/12/2018
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.