Alamat:
Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
Mercu MQA, No. 3539
Jalan Teknokrat 7, Cyber 5
63000 Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan

TIADA SEBARANG JANJI TEMU HADIR DIRI
 
Dengan mengambil kira trend semasa penularan wabak COVID-19, MQA menggalakkan pelanggan untuk memiliah berurusan secara dalam talian atau penghantaran dokumen melalui pos. Sila rujuk Pengumuman Perkhidmatan APEL MQA