Alamat:
Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
Mercu MQA, No. 3539
Jalan Teknokrat 7, Cyber 5
63000 Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan


URUSAN PENGAMBILAN SIJIL APEL - Setiap KHAMIS SAHAJA
Masa : 8:00 Pagi - 5:00 Petang
Waktu Rehat : 12:30 Tengah Hari - 2:00 Petang (Tutup)