Meja Bantuan APEL.Q

Sebarang pertanyaan dan permohonan mengenai APEL.Q, sila hubungi pegawai berikut:

Pegawai 1 Pegawai 2
Puan Nor Izumee Ramli Cik Azwa Nazuha Mohd Syahroni
Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti
03-8688 3792 03-8688 3758
norizumee@mqa.gov.my azwanazuha@mqa.gov.my

Alamat:
Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
Mercu MQA, No. 3539
Jalan Teknokrat 7, Cyber 5
63000 Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan