Permohonan APEL.Q oleh Calon

Tahap MQF Sektor Akademik Tahun pengalaman kerja minimum dalam bidang berkaitan
3 Sijil 5 tahun
4 Diploma 10 tahun
5 Diploma Lanjutan 12 tahun
6 Ijazah Sarjana Muda 15 tahun
7 Ijazah Sarjana 20 tahun
8 Kedoktoran 25 tahun

Sila klik untuk membuat permohonan APEL.Q - Borang Permohonan APEL.Q oleh Calon