Polisi Umum

 • Semua individu sama ada Warganegara atau Bukan Warganegara layak memohon sebagai calon pelajar tertakluk kepada keperluan minimum yang telah ditetapkan.
 • Permohonan calon: memenuhi keperluan minimum
 • Tahap MQF Kelayakan Tahun pengalaman kerja minimum dalam bidang berkaitan
  3 Sijil 5 tahun
  4 Diploma 10 tahun
  5 Diploma Lanjutan 12 tahun
  6 Ijazah Sarjana Muda 15 tahun
  7 Ijazah Sarjana 20 tahun
  8 Kedoktoran 25 tahun
  Catatan: Calon yang tidak memenuhi syarat keperluan minimum tetapi dengan pembelajaran pengalaman terdahulu yang luar biasa dapat dipertimbangkan berdasarkan case by case.
 • Penilaian pembelajaran pengalaman terdahulu - pengetahuan, kemahiran, kompetensi, kepakaran (formal, tidak formal & bukan formal)
 • Program yang telah mendapat Akreditasi Penuh
 • Penilaian: berasingan bagi setiap program [berasaskan hasil pembelajaran/kompetensi program]
 • Semua bidang pengajian & semua tahap kelayakan MQF kecuali bagi program 100% penyelidikan
 • Program Profesional - tertakluk kepada penerimaan oleh badan professional
 • Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) yang telah berjaya dalam penilaian pelaksanaan APEL.Q akan diiktiraf sebagai Pusat Penilaian APEL.Q dan diberikan perakuan akreditasi untuk tempoh sah laku 5 tahun.