PEKELILING / SURAT PEKELILING

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2001
Garis Panduan Permohonan Pengiktirafan Kelayakan Untuk Institusi Pengajian Tinggi Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2002
Senarai Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2006
Penetapan Semula Nilai Taraf Baru Bagi Kelayakan-Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sastera Dan Sains Kemasyarakatan Dari Universiti-Universiti Di Mesir Dan Arab Saudi

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2008
Senarai Tambahan Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2009
Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam

Surat Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2010
Pindaan Kepada Lampiran A - Senarai Skim-Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2011
Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012

Surat Pekeliling MQA Bil. 3 Tahun 2017
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Sebagai Badan Pengiktirafan

Pekeliling MQA Bil. 4 Tahun 2019
Caj Perkhidmatan Berhubung Permohonan Pengesahan Pengiktirafan Kelayakan Yang Tersenarai Dalam ESisraf Dan Malaysian Qualifications Register (MQR)

Surat Pekeliling MQA Bil. 6 Tahun 2019
Makluman Agensi Kelayakan Malaysia Sebagai Badan Pengiktirafan Kelayakan

Penetapan Nilai Taraf
Ijazah Sarjana Muda bidang Sains di Amerika Syarikat

Top