Perincian Kelayakan : Cetak di atau jika tidak berjaya, sila cetak di
Diploma Pengurusan Perniagaan/Diploma in Business Management (A10044)
Negara (Country) : MALAYSIA
Institusi (Institution) :KOLEJ TEKNOLOGI ANTARABANGSA COSMOPOINT/ KOLEJ COSMOPOINT, KOTA KINABALU, SABAH
Bidang (Field of Study) :SASTERA DAN SAINS KEMASYARAKATAN/ ARTS AND SOCIAL SCIENCE
Mod Program (Mode) :Sepenuh Masa / Separuh Masa (Full Time / Part Time)
Kelayakan (Qualification) :Diploma Pengurusan Perniagaan/Diploma in Business Management (A10044)
Nilai Taraf (Equivalent) :Diiktiraf oleh Kerajaan setaraf dengan Diploma Biasa dari IPTA tempatan bagi maksud lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam
Tempoh (Duration) :Bagi pelajar yang bergraduat mulai 23.05.2012
"Pengiktirafan kelayakan dari Institusi Pengajian Tinggi Luar Negara yang tersenarai adalah merujuk kepada program yang dijalankan secara sepenuh masa di kampus induk universiti berkenaan. Bagi kelayakan yang diperolehi melalui program pengajian di kampus cawangan dan program francais, berkembar, validasi atau kerjasama sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa adalah tidak termasuk kecuali dinyatakan sebaliknya. (The recognition of qualification from this particular foreign Institutions of Higher Learning referred to the fulltime programme conducted at the campus of parent university. Any qualification obtained through programmes offered at branch campuses and franchise, twinning, validation or collaboration, either in full time or part time basis are not included unless stated otherwise).
Kerajaan Malaysia berhak menarik balik pengiktirafan kelayakan-kelayakan yang tersenarai sekiranya perlu tanpa sebarang pemakluman. (The Malaysian Government has the right to withdraw any qualification from the list without notice)."
Top