KELAYAKAN BADAN PROFESIONAL

Pengiktirafan kelayakan Ijazah Pertama yang melibatkan badan profesional adalah berdasarkan kepada keputusan Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK) Ke-84 bertarikh 28 Jun 2004. Badan Profesional yang dimaksudkan adalah seperti berikut :

*Senarai baharu selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Penilaian Pengiktirafan MQA dan Pihak Berkuasa Melantik (MJBPP) Bil 1/2021 bertarikh 30 Ogos 2021.

Kejuruteraan Luar Negara

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (program 4 tahun) yang dinilai oleh badan profesional luar negara diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian tertakluk kepada pendaftaran graduan sebagai Jurutera Siswazah dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Berikut adalah senarai ahli Washington Accord :

Top