Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran

Pelanggan yang dihormati,

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) sedang dalam usaha mengenalpasti kualiti perkhidmatan MQA melalui kajian kepuasan pelanggan luaran bagi mengukur keberkesanan sistem pengurusan kualiti serta menambahbaik mutu perkhidmatan yang diberikan. Sukacita kami berharap tuan/puan dapat meluangkan sedikit masa untuk menjawab soalan yang disediakan.

Terima kasih atas kerjasama tuan/puan.