Header
 

  English Version    

Glosari

Kerangka Kelayakan Malaysia: huraian atau deskripsi sistem pendidikan kebangsaan, yang difahami di peringkat antarabangsa, yang menjelaskan semua kelayakan dan pencapaian akademik dalam pendidikan tinggi (pasca sekolah) dan menghubungkaitkan kelayakan-kelayakan ini secara bermakna.

Hasil Pembelajaran: pernyataan tentang perkara yang pelajar dikehendaki tahu, faham dan boleh lakukan setelah selesai suatu tempoh pengajian.

Kredit: ukuran kuantitatif yang melambangkan volum pembelajaran atau beban pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu.

Beban Pembelajaran: ukuran kuantitatif semua aktiviti pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran.

Tahap Kelayakan: merupakan peringkat anugerah yang dihuraikan dengan hasil-hasil generik atau penghurai kelayakan yang mencirikan kelayakan tipikal.

Profil: subjek khusus atau bidang pengajian sesuatu kelayakan atau ciri-ciri yang berbeza dalam kelompok kelayakan pelbagai bidang yang mempunyai penekanan atau tahap yang serupa.

Kelayakan: sijil, diploma atau ijazah yang dianugerahkan oleh pemberi pendidikan tinggi atau pihak yang diberi kuasa menganugerahi kelayakan dan mengesah hasil pembelajaran yang telah dicapai.

Penghurai Kelayakan: pernyataan generik yang menjelaskan hasil pembelajaran utama bagi kelayakan-kelayakan pada tahap tertentu.

Titik Rujukan: penunjuk tidak preskriptif yang menjelaskan hubung kait antara kelayakan, hasil pembelajaran dan/atau konsep lain yang berkaitan untuk membolehkan individu maju dari satu kelayakan ke kelayakan yang lain.

Pengakreditan Pengalaman-Pembelajaran Terkumpul: proses pengesahan ke atas pencapaian satu set hasil pembelajaran individu yang dicapai melalui pembelajaran formal, tidak formal atau informal, tanpa mengira masa dan tempat.

Pemberi Pendidikan Tinggi: sesuatu pertubuhan perbadanan, organisasi atau kumpulan orang lain yang mengendalikan program pendidikan tinggi atau latihan termasuk program latihan kemahiran yang membawa kepada penganugerahan kelayakan pendidikan tinggi atau yang menganugerahkan kelayakan pendidikan tinggi dan termasuklah pemberi pendidikan tinggi awam atau swasta, badan peperiksaan atau pensijilan atau wakil cawangannya.

 

 
   
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.
  

?Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi 1024x768 piksel
?b>Hak Cipta Terpelihara?b>?2009 - Daftar Kelayakan Malaysia, MQA -