Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti AIMST (Nama Lama : Asian Institute of Medicine, Science & Technology (AIMST))
Alamat : Batu 3 1/2, Bukit Air Nasi
Jalan Bedong-Semeling
08100 Bedong
Kedah.No Tel : 04-429 8000
No Faks : 04-429 8009
E-Mel : choose@aimst.edu.my
Laman Web : www.aimst.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sains
(A1250)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 08/04/2005 - 07/04/2010
2 Program Asas Perniagaan
(A1652)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 18/05/2006 - 17/05/2011
3 Program Asas Sains
(A9160)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 29/03/2010
4 Program Asas Perniagaan
(A10633)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 18/05/2011
5 Diploma Fisioterapi
(A7211)
Diploma 105 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 02/04/2010
6 Diploma Farmasi
(A7213)
Diploma 101 0916 (Pharmacy) 27/04/2010 - 23/11/2011
7 Diploma Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik
(A7448)
Diploma 97 0712 (Electricity and energy) Mulai 10/01/2011
8 Diploma Kejururawatan
(A7212)
Diploma 111 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 18/02/2011 - 17/02/2013
9 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA3099)
Diploma 111 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 18/02/2013 - 17/02/2016
10 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA3099)
Diploma 111 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 18/02/2016 - 17/02/2021
11 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA3099)
Diploma 111 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 18/02/2021 - 17/02/2024
12 Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
(A1654)
Sarjana Muda 120 0512 (Biochemistry) 08/05/2006 - 07/05/2011
13 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengurusan
(A1655)
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) 18/05/2006 - 30/10/2011
14 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Sistem Maklumat
(A1653)
Sarjana Muda 121 0613 (Computer Science) 18/05/2006 - 30/10/2011
15 Bachelor of Science (Hons) in Materials Technology with Management
(A1656)
Sarjana Muda 128 0714 (Mechanics and metal trades ) 28/03/2007 - 27/03/2012
16 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(A3249)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 17/08/2007 - 15/11/2010
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik
(A4271)
Sarjana Muda 142 0712 (Electricity and energy) 01/01/2008 - 31/12/2011
18 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kewangan dan Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kewangan dan Pengurusan (Kepujian)
(A4797)
Sarjana Muda 123 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 02/02/2009
19 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Perniagaan dan Pemasaran
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dan Pemasaran (Kepujian)
(A4798)
Sarjana Muda 123 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 02/02/2009
20 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sistem Maklumat Pengurusan
(A4799)
Sarjana Muda 122 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 03/02/2009
21 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A6201)
Sarjana Muda 146 0916 (Pharmacy) 27/04/2010 - 26/04/2013
22 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
(A5321)
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 13/08/2010 - 12/08/2013
23 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS)
(A9288)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 16/11/2010 - 15/02/2014
24 Bachelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
(A9263)
Sarjana Muda 120 0512 (Biochemistry) Mulai 08/05/2011
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik
(MQA/FA2774)
Sarjana Muda 146 0712 (Electricity and energy) 01/01/2012 - 31/12/2015
26 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A11771)
Sarjana Muda 146 0916 (Pharmacy) 27/04/2013 - 26/04/2016
27 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
(MQA/FA3470)
Sarjana Muda 280 0911 (Dental studies) 13/08/2013 - 12/02/2016
28 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS)
(MQA/FA4034)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 16/02/2014 - 15/08/2017
29 Bachelor of Physiotherapy (Hons)
(MQA/FA1192)
Sarjana Muda 136 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 04/12/2015
30 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik
(MQA/FA2774)
Sarjana Muda 146 0712 (Electricity and energy) 01/01/2016 - 31/12/2018
31 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
(MQA/FA3470)
Sarjana Muda 289 0911 (Dental studies) 12/02/2016 - 11/02/2019
32 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8482)
Sarjana Muda 140 0916 (Pharmacy) 27/04/2016 - 26/10/2019
33 Bachelor of Science (Honours) Accounting and Finance
Nama Lama : BSc. (Hons) Accounting and Finance
(MQA/FA2849)
Sarjana Muda 129 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 19/06/2017
34 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS)
(MQA/FA4034)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 16/08/2017 - 15/08/2022
35 Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering
(MQA/FA2774)
Sarjana Muda 142 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 - 31/12/2021
36 Bachelor of Dental Surgery
(MQA/FA3470)
Sarjana Muda 268 0911 (Dental studies) 12/02/2019 - 11/02/2022
37 Sarjana Muda Teknologi Pergigian (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Pergigian
(MQA/FA0208)
Sarjana Muda 123 0911 (Dental studies) Mulai 24/04/2019
38 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8482)
Sarjana Muda 140 0916 (Pharmacy) 27/10/2019 - 26/10/2022
39 Bachelor in Nursing Science (Honours)
(MQA/FA5046)
Sarjana Muda 138 723 (Nursing and caring) 04/06/2021 - 03/06/2024
40 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bionformatik
(MQA/FA6184)
Sarjana Muda 122 0511 (Biology ) Mulai 24/09/2021
41 Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering
(MQA/FA2774)
Sarjana Muda 135 0712 (Electricity and energy) 01/01/2022 - 31/12/2027
42 Bachelor of Dental Surgery
(MQA/FA3470)
Sarjana Muda 268 0911 (Dental studies) 12/02/2022 - 11/02/2027
43 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS)
(MQA/FA4034)
Sarjana Muda Memenuhi garis panduan Majlis Perubatan Malaysia 0912 (Medicine) 16/08/2022 - 15/08/2025
44 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8482)
Sarjana Muda 140 0916 (Pharmacy) 27/10/2022 - 26/10/2025
45 Ijazah Sarjana Sains Bioteknologi
(A4623)
Sarjana - 0512 (Biochemistry) Mulai 27/08/2009
46 Sarjana Sains (Mikrobiologi Perubatan)
(A9590)
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 26/04/2012
47 Sarjana Sains (Biokimia Perubatan)
(A9669)
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 27/06/2012
48 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Penjagaan Kesihatan)
(A11162)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) 27/08/2013 - 25/09/2017
49 Master in Science (Human Anatomy)
(A9339)
Sarjana 46 0912 (Medicine) Mulai 12/08/2014
50 Master in Science (Medical Physiology)
(A9670)
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 12/08/2014
51 Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
(MQA/FA2491)
Sarjana 42 0916 (Pharmacy) Mulai 05/12/2016
52 Master of Science in Management
(MQA/FA2847)
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 18/01/2017
53 Master of Science (Pharmacy)
(MQA/FA3541)
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 20/12/2017
54 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA13449)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 31/01/2020
55 Master of Physiotherapy (Musculoskeletal)
(MQA/FA11198)
Sarjana 44 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 08/07/2022
56 Doktor Falsafah (Bioteknologi)
(A8453)
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 13/05/2013
57 Doktor Falsafah (Farmasi)
(MQA/FA3542)
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 15/02/2019
58 Doctor of Philosophy (Medical Microbiology)
(MQA/FA6185)
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 26/02/2021
59 Post Basic in Critical Care Nursing
(MQA/FA8988)
Post Basic Nursing 20 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/08/2022 - 12/08/2025
60 Post Basic in Critical Care Nursing
(MQA/FA8988)
- 25 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/02/2019 - 12/08/2022
 
CetakCetak