Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Manipal Malaysia (Nama Lama : Kolej Perubatan Melaka - Manipal)
Alamat : Lot 463-1, Jalan Batu Hampar
75150 Bukit Baru
Melaka.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
09/07/2003 Lot 463-1, Jalan Batu Hampar 75150 Bukit Baru Malacca. Kolej Perubatan Melaka-Manipal / Melaka-Manipal Medical College
01/07/2020 Lot 463-1, Jalan Batu Hampar 75150 Bukit Baru Malacca. Kolej Universiti Manipal Malaysia / Manipal University College Malaysia (MUCM)

No Tel : 06-292 5849
No Faks : 06-292 5852
E-Mel : info@manipal.edu.my
Laman Web : www.manipal.edu/melaka
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA0668)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 11/07/2013
2 Ijazah Sarjana Muda MBBS Secara Kerjasama Dengan Manipal Academy Of Higher Education, India
(A0617)
Sarjana Muda 5796 jam kontak 0912 (Medicine) 09/07/2003 - 08/07/2008
3 Ijazah Sarjana Muda MBBS 2 1/2 + 2 1/2 Secara Kerjasama Dengan Manipal Academy Of Higher Education, India
(A1533)
Sarjana Muda 5796 jam kontak 0912 (Medicine) 29/05/2006 - 30/06/2010
4 Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS) 2 1/2 + 2 1/2 secara kerjasama dengan Manipal Academy of Higher Education, India
(A6800)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 26/03/2010 - 31/12/2015
5 Bachelor of Dental Surgery (BDS) 2+3 in Collaboration with Manipal University, India
(A6864)
Sarjana Muda 129 0911 (Dental studies) 03/07/2014 - 02/07/2017
6 Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS)
Nama Lama : Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS) 2 1/2 + 2 1/2 in collaboration with Manipal Academy of Higher Education (Deemed to be University), India
(MQA/FA5845)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 01/01/2016 - 30/06/2023
7 Bachelor of Dental Surgery (BDS)
Nama Lama : Bachelor of Dental Surgery (BDS) 2+3 in collaboration with Manipal Academy of Higher Education (Deemed to be University), India
(MQA/FA9269)
Sarjana Muda Program telah memenuhi keperluan kredit yang ditetapkan oleh Majlis Pergigian Malaysia. 0911 (Dental studies) 03/07/2017 - 02/10/2021
8 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
(MQA/FA9269)
Sarjana Muda Memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh Majlis Pergigian Malaysia / This programme has met the credit requirement set by Malaysian Dental Council 0911 (Dental studies) 03/10/2021 - 02/10/2025
9 Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA5845)
Sarjana Muda 94 0912 (Medicine) 01/07/2023 - 30/06/2028
 
CetakCetak