Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sunway (Nama Lama : Kolej Universiti Sunway (SYUC))
Alamat : No. 5, Jalan Universiti
Bandar Sunway
47500 Selangor
Selangor.No Tel : 03-7491 8622
No Faks : 03-5635 8633
E-Mel : info@sunway.edu.my
Laman Web : www.sunway.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Universiti Monash
(A0514)
49 010 (Basic / broad, general programmes) 16/01/2002 - 15/01/2007
2 Canadian International Matriculation Programme (CIMP)
(A0493)
65 010 (Basic / broad, general programmes) 18/11/2003 - 17/11/2008
3 Program Matrikulasi Australia
(A0659)
52 010 (Basic / broad, general programmes) 18/11/2003 - 17/11/2008
4 Program Asas Teknologi Maklumat Dan Multimedia
(A6043)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/12/2008
5 Certified Accounting Technician (CAT) Dari The Association Of Chartered Accountants (ACCA)
(A0451)
67 344 (Accounting and Taxation) 16/04/2002 - 15/04/2007
6 Diploma Pengurusan Hospitaliti Dan Pelancongan
(A0494)
95 811 (Hotel, restaurant and catering) 16/11/2001 - 15/11/2006
7 Chartered Institute Of Marketing (CIM)
(A0491)
89 342 (Marketing and Advertising) 18/11/2003 - 17/11/2008
8 Diploma Pengurusan Hotel
(A7536)
95 811 (Hotel, restaurant and catering) 16/11/2006 - 15/11/2011
9 Diploma Pengurusan Acara
(A4749)
94 810 (Personal services (broad programmes)) 21/12/2006 - 20/12/2011
10 Diploma Seni Persembahan
(A4657)
90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 07/05/2007
11 Diploma Kejuruteraan Maklumat
(A5453)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 11/07/2007
12 Diploma Teknologi Maklumat
(A5449)
90 481 (Computer Science) Mulai 16/07/2007
13 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A5446)
90 345 (Management and Administration) Mulai 27/07/2007
14 Diploma Reka Bentuk Grafik dan Multimedia
(A8678)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/09/2008
15 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A8679)
90 214 (Design) Mulai 24/09/2008
16 Diploma Pengajian Komputer
(A8540)
90 481 (Computer Science) Mulai 03/02/2009
17 Diploma Seni Halus
(A2397)
91 211 (Fine Arts) Mulai 12/05/2009
18 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A9327)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 28/07/2010
19 Diploma Kejururawatan
(A8253)
110 723 (Nursing and caring) 30/06/2011 - 30/12/2014
20 Diploma in Hotel Management
(MQA/FA1822)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 16/11/2011
21 Diploma Pengurusan Acara
(A10498)
90 810 (Personal services (broad programmes)) Mulai 21/12/2011
22 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA0076)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 01/10/2012
23 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5119)
110 723 (Nursing and caring) 31/12/2014 - 29/12/2017
24 Diploma in Nursing
(MQA/FA5119)
110 723 (Nursing and caring) 30/06/2018 - 29/06/2020
25 Bachelor Of Business 3+0 Secara Kerjasama Dengan Victoria University Of Technology, Australia
(A0543)
81 340 (Business and Administration) 26/03/2002 - 25/03/2007
26 American Degree Transfer Programme
(A0789)
69 210 (Arts (broad programmes)) 28/05/2003 - 27/05/2008
27 American Degree Transfer Programme (Arts)
(A1121)
72 210 (Arts (broad programmes)) 11/01/2006 - 10/01/2011
28 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sistem Maklumat
(A5451)
120 481 (Computer Science) Mulai 28/05/2007
29 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sistem Multimedia
(A5445)
120 481 (Computer Science) Mulai 28/05/2007
30 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A5447)
120 481 (Computer Science) Mulai 31/05/2007
31 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Psikologi
(A5452)
120 311 (Psychology) Mulai 03/08/2007
32 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(A6489)
104 345 (Management and Administration) Mulai 17/08/2007
33 American Degree Transfer Programme (Science / Engineering)
(A8463)
60-70 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 28/05/2008
34 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengajian Perniagaan
(A5978)
120 340 (Business and Administration) Mulai 01/10/2009
35 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hospitaliti Antarabangsa
(A6948)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 06/10/2009
36 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan Antarabangsa
(A6940)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 06/10/2009
37 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan
(A7818)
121 344 (Accounting and Taxation) Mulai 08/12/2009
38 American Degree Transfer Programme (Arts)
(A9456)
63 - 71 211 (Fine Arts) Mulai 11/01/2011
39 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Komputer
(MQA/FA0282)
120 481 (Computer Science) Mulai 18/03/2013
40 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Komunikasi
(MQA/FA0350)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 21/03/2014
41 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Pengajian Aktuari
(MQA/FA1631)
121 462 (Statistics) Mulai 05/06/2015
42 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Pengurusan Kulinari
(MQA/FA1782)
125 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 08/06/2015
43 BSc (Hons) Biology with Psychology
(MQA/FA2014)
120 421 (Biology and biochemistry) Mulai 11/02/2016
44 BSc (Hons) Medical Biotechnology
(MQA/FA2463)
120 545 (Applied science) Mulai 11/02/2016
45 Bachelor of Science (Honours) Marketing
(MQA/FA4630)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 28/07/2017
46 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Konvensyen dan Acara
(MQA/FA5727)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 22/08/2017
47 Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat (Rangkaian dan Keselamatan Komputer)
(MQA/FA4817)
120 482 (Computer Use) Mulai 04/10/2017
48 Sarjana Muda (Kepujian) Analisis Kewangan
(MQA/FA4452)
121 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 31/10/2017
49 Sarjana Muda (Kepujian) Ekonomi Kewangan
(MQA/FA4451)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 20/11/2017
50 Bachelor of Science (Honours) Information Systems (Business Analytics)
(MQA/FA5803)
120 482 (Computer Use) Mulai 18/05/2018
51 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Muzik Kontemporari (Teknologi Audio)
(MQA/FA6234)
120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 13/09/2018
52 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Produksi Filem Digital
(MQA/FA6233)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 13/09/2018
53 Bachelor of Information Systems (Hons) in Mobile Computing with Entrepreneurship
(MQA/FA5296)
120 482 (Computer Use) Mulai 04/01/2019
54 Master of Business Administration in collaboration with University of Manchester, U.K
(A7180)
360 345 (Management and Administration) Mulai 05/02/2009
55 Ijazah Sarjana Sains Komputer (Penyelidikan)
(A9654)
NA 481 (Computer Science) Mulai 16/11/2010
56 Sarjana Pengurusan dengan Undang-undang
(A9465)
46 345 (Management and Administration) Mulai 20/06/2011
57 Sarjana Pengurusan
(A9464)
40 345 (Management and Administration) Mulai 24/06/2011
58 Sarjana Perbankan dan Kewangan
(A9463)
40 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 24/06/2011
59 Master of Science in Mobile Systems
(A9466)
40 481 (Computer Science) Mulai 22/03/2012
60 Ijazah Sarjana Sains dalam Psikologi
(MQA/FA1400)
NA 311 (Psychology) Mulai 13/05/2015
61 Ijazah Sarjana Sains Hayat
(MQA/FA4534)
NA 545 (Applied science) Mulai 05/01/2016
62 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA1124)
47 340 (Business and Administration) Mulai 06/05/2016
63 Master of Science in Information Systems
(MQA/FA1271)
NA 481 (Computer Science) Mulai 19/09/2017
64 Ijazah Kedoktoran (Perkomputeran)
(MQA/FA0031)
NA 481 (Computer Science) Mulai 28/05/2015
65 Ijazah Kedoktoran (Perniagaan)
(MQA/FA1968)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 21/12/2016
66 Ijazah Kedoktoran Biologi
(MQA/FA8022)
NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 30/08/2019
67 Cambridge GCE Advanced Level
(A0492)
NA 010 (Basic / broad, general programmes) 14/05/2002 - 13/05/2007
 
CetakCetak