Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Bestari (Nama Lama : Kolej Teknologi Bestari)
Alamat : Putera Jaya
Bandar Permaisuri
22100 Setiu
Terengganu.No Tel : 09-6097103
No Faks : 09-6097107
E-Mel : info@ucbestari.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Pengurusan
(A10577)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/07/2010
2 Asasi Teknologi Maklumat
(MQA/FA2816)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/01/2015
3 Asasi Pengajian Islam
(MQA/FA8461)
Program Asas 50 221 (Religion) Mulai 23/02/2018
4 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0168)
Sijil 49 345 (Management and Administration) 22/08/2000 - 21/08/2005
5 Sijil Sains Komputer
(A0164)
Sijil 50 481 (Computer Science) 24/10/2000 - 23/10/2005
6 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A1343)
Sijil 51 345 (Management and Administration) 18/10/2005 - 17/10/2010
7 Sijil Sains Komputer
(A1345)
Sijil 50 481 (Computer Science) 18/10/2005 - 17/10/2010
8 Sijil Sains Komputer
(MQA/FA1135)
Sijil 50 481 (Computer Science) 18/10/2010 - 30/03/2013
9 Sijil Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA1134)
Sijil 60 345 (Management and Administration) 30/05/2011 - 30/03/2013
10 Diploma Pengurusan Perniagaan Francais UPM
(A0129)
Diploma 99 345 (Management and Administration) 22/08/2000 - 21/08/2005
11 Diploma Sains Komputer
(A0130)
Diploma 96 481 (Computer Science) 24/10/2000 - 23/10/2005
12 Diploma Pengajian Perniagaan
(A1161)
Diploma 95 340 (Business and Administration) 17/05/2005 - 16/05/2010
13 Diploma Teknologi Maklumat
(A1162)
Diploma 95 481 (Computer Science) 17/05/2005 - 16/05/2010
14 Diploma Pengurusan Perniagaan Secara Kerjasama Dengan UPM
(A1344)
Diploma 93 345 (Management and Administration) 18/10/2005 - 17/10/2010
15 Diploma Sains Komputer Secara Kerjasama Dengan UPM
(A1346)
Diploma 92 481 (Computer Science) 18/10/2005 - 17/10/2010
16 Diploma Kewangan & Perbankan
(A1566)
Diploma 91 343 (Finance, banking, insurance) 17/03/2006 - 16/03/2011
17 Diploma Teknologi Maklumat
(A5309)
Diploma 90 481 (Computer Science) 21/08/2007 - 20/08/2012
18 Diploma Sains Komputer (Multimedia) Secara Kerjasama Dengan UTM
(A7200)
Diploma 94 481 (Computer Science) Mulai 03/02/2009
19 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7199)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/04/2009
20 Diploma Pengurusan Pelancongan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7895)
Diploma 101 812 (Travel, tourism and leisure) 06/08/2009 - 30/01/2017
21 Diploma Pengurusan Hotel Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7894)
Diploma 96 811 (Hotel, restaurant and catering) 19/08/2009 - 30/01/2017
22 Diploma Sains Komputer
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat
(A9175)
Diploma 97 481 (Computer Science) Mulai 17/05/2010
23 Diploma Kejururawatan
(A6914)
Diploma 101 723 (Nursing and caring) 21/07/2010 - 20/01/2016
24 Diploma Pengajian Perniagaan
(A9176)
Diploma 95 340 (Business and Administration) Mulai 30/07/2010
25 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A10634)
Diploma 97 345 (Management and Administration) 18/10/2010 - 30/01/2014
26 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(MQA/FA1136)
Diploma 96 481 (Computer Science) 18/10/2010 - 29/06/2016
27 Diploma Kewangan dan Perbankan
(A10537)
Diploma 91 343 (Finance, banking, insurance) 17/03/2011 - 27/02/2013
28 Diploma Teknologi Maklumat
(A10934)
Diploma 90 481 (Computer Science) 21/08/2012 - 27/02/2015
29 Diploma Pengurusan Pelancongan
(MQA/FA3143)
Diploma 93 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/11/2015
30 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA7990)
Diploma 102 723 (Nursing and caring) 21/01/2016 - 20/07/2019
31 Diploma Perakaunan
(MQA/FA3188)
Diploma 92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/09/2016
32 Diploma Pengurusan Hotel
(MQA/FA3144)
Diploma 97 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 28/11/2016
33 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA3668)
Diploma 92 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 28/11/2016
34 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA7990)
Diploma 102 723 (Nursing and caring) 21/01/2019 - 22/07/2022
35 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA8594)
Diploma 90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 28/02/2020
36 Bacelor Pentadbiran Perniagaan Secara Francais Dengan Universiti Putra Malaysia
(A0127)
Sarjana Muda 107 345 (Management and Administration) 24/08/1999 - 15/04/2007
37 Bachelor Pentadbiran Perniagaan Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A3465)
Sarjana Muda 107 345 (Management and Administration) 16/04/2007 - 15/04/2012
38 Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A8819)
Sarjana Muda 129 343 (Finance, banking, insurance) 07/02/2011 - 27/02/2017
39 Bacelor Pentadbiran Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A9177)
Sarjana Muda 125 345 (Management and Administration) 16/04/2012 - 30/12/2016
40 Ijazah Sarjana Muda Multimedia dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A8820)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 05/12/2012 - 31/12/2014
41 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(MQA/FA2814)
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) Mulai 08/04/2015
42 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(MQA/FA2815)
Sarjana Muda 122 482 (Computer Use) Mulai 26/02/2016
43 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA2812)
Sarjana Muda 124-125 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 06/04/2016
44 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
(MQA/FA2813)
Sarjana Muda 124 314 (Economics) Mulai 29/04/2016
45 Sarjana Muda Multimedia (Animasi)
(MQA/FA4578)
Sarjana Muda 121 482 (Computer Use) 30/10/2017 - 20/09/2018
46 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
(MQA/FA3190)
Sarjana Muda 120 762 (Social work and counselling) 13/04/2018 - 12/04/2023
47 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian
(MQA/FA8433)
Sarjana Muda 120 221 (Religion) Mulai 25/09/2020
48 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah) dengan Kepujian
(MQA/FA8434)
Sarjana Muda 121 221 (Religion) Mulai 24/09/2021
49 Sarjana Muda Sains Komputer ( Kepujian )
(MQA/FA8842)
Sarjana Muda 124 0613 (Computer Science) Mulai 19/11/2021
50 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA3629)
Sarjana 40 340 (Business and Administration) Mulai 02/09/2016
51 Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling
(MQA/FA3189)
Sarjana 48 762 (Social work and counselling) Mulai 03/11/2016
 
CetakCetak