Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Bestari (Nama Lama : Kolej Teknologi Bestari)
Alamat : Putera Jaya
Bandar Permaisuri
22100 Setiu
Terengganu.No Tel : 09-6097103
No Faks : 09-6097107
E-Mel : info@ucbestari.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Pengurusan
(A10577)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/07/2010
2 Asasi Teknologi Maklumat
(MQA/FA2816)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/01/2015
3 Asasi Pengajian Islam
(MQA/FA8461)
50 221 (Religion) Mulai 23/02/2018
4 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0168)
49 345 (Management and Administration) 22/08/2000 - 21/08/2005
5 Sijil Sains Komputer
(A0164)
50 481 (Computer Science) 24/10/2000 - 23/10/2005
6 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A1343)
51 345 (Management and Administration) 18/10/2005 - 17/10/2010
7 Sijil Sains Komputer
(A1345)
50 481 (Computer Science) 18/10/2005 - 17/10/2010
8 Sijil Sains Komputer
(MQA/FA1135)
50 481 (Computer Science) Mulai 18/10/2010
9 Sijil Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA1134)
60 345 (Management and Administration) Mulai 30/05/2011
10 Diploma Pengurusan Perniagaan Francais UPM
(A0129)
99 345 (Management and Administration) 22/08/2000 - 21/08/2005
11 Diploma Sains Komputer
(A0130)
96 481 (Computer Science) 24/10/2000 - 23/10/2005
12 Diploma Pengajian Perniagaan
(A1161)
95 340 (Business and Administration) 17/05/2005 - 16/05/2010
13 Diploma Teknologi Maklumat
(A1162)
95 481 (Computer Science) 17/05/2005 - 16/05/2010
14 Diploma Pengurusan Perniagaan Secara Kerjasama Dengan UPM
(A1344)
93 345 (Management and Administration) 18/10/2005 - 17/10/2010
15 Diploma Sains Komputer Secara Kerjasama Dengan UPM
(A1346)
92 481 (Computer Science) 18/10/2005 - 17/10/2010
16 Diploma Kewangan & Perbankan
(A1566)
91 343 (Finance, banking, insurance) 17/03/2006 - 16/03/2011
17 Diploma Teknologi Maklumat
(A5309)
90 481 (Computer Science) 21/08/2007 - 20/08/2012
18 Diploma Sains Komputer (Multimedia) Secara Kerjasama Dengan UTM
(A7200)
94 481 (Computer Science) Mulai 03/02/2009
19 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7199)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/04/2009
20 Diploma Pengurusan Pelancongan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7895)
101 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 06/08/2009
21 Diploma Pengurusan Hotel Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7894)
96 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 19/08/2009
22 Diploma Sains Komputer
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat
(A9175)
97 481 (Computer Science) Mulai 17/05/2010
23 Diploma Kejururawatan
(A6914)
101 723 (Nursing and caring) 21/07/2010 - 20/01/2016
24 Diploma Pengajian Perniagaan
(A9176)
95 340 (Business and Administration) Mulai 30/07/2010
25 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A10634)
97 345 (Management and Administration) Mulai 18/10/2010
26 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(MQA/FA1136)
96 481 (Computer Science) Mulai 18/10/2010
27 Diploma Kewangan dan Perbankan
(A10537)
91 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 17/03/2011
28 Diploma Teknologi Maklumat
(A10934)
90 481 (Computer Science) Mulai 21/08/2012
29 Diploma Pengurusan Pelancongan
(MQA/FA3143)
93 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/11/2015
30 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA7990)
102 723 (Nursing and caring) 21/01/2016 - 20/07/2019
31 Diploma Perakaunan
(MQA/FA3188)
92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/09/2016
32 Diploma Pengurusan Hotel
(MQA/FA3144)
97 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 28/11/2016
33 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA3668)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 28/11/2016
34 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA7990)
102 723 (Nursing and caring) 21/01/2019 - 20/01/2021
35 Bacelor Pentadbiran Perniagaan Secara Francais Dengan Universiti Putra Malaysia
(A0127)
107 345 (Management and Administration) 24/08/1999 - 15/04/2007
36 Bachelor Pentadbiran Perniagaan Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A3465)
107 345 (Management and Administration) 16/04/2007 - 15/04/2012
37 Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A8819)
129 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 07/02/2011
38 Bacelor Pentadbiran Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A9177)
125 345 (Management and Administration) Mulai 16/04/2012
39 Ijazah Sarjana Muda Multimedia dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A8820)
120 481 (Computer Science) 05/12/2012 - 31/12/2014
40 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(MQA/FA2814)
129 345 (Management and Administration) Mulai 08/04/2015
41 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(MQA/FA2815)
122 482 (Computer Use) Mulai 26/02/2016
42 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA2812)
124-125 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 06/04/2016
43 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
(MQA/FA2813)
124 314 (Economics) Mulai 29/04/2016
44 Sarjana Muda Multimedia (Animasi)
(MQA/FA4578)
121 482 (Computer Use) 30/10/2017 - 20/09/2018
45 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
(MQA/FA3190)
120 762 (Social work and counselling) 13/04/2018 - 12/04/2023
46 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA3629)
40 340 (Business and Administration) Mulai 02/09/2016
47 Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling
(MQA/FA3189)
48 762 (Social work and counselling) Mulai 03/11/2016
 
CetakCetak