Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Bestari (Nama Lama : Kolej Teknologi Bestari)
Alamat : Putera Jaya
Bandar Permaisuri
22100 Setiu
Terengganu.No Tel : 09-6097103
No Faks : 09-6097107
E-Mel : info@ucbestari.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Pengurusan
(A10577)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 30/07/2010
2 Asasi Teknologi Maklumat
(MQA/FA2816)
Program Asas 50 0611 (Information technology and information system) Mulai 28/01/2015
3 Asasi Pengajian Islam
(MQA/FA8461)
Program Asas 50 0224 (Islamic studies) Mulai 23/02/2018
4 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0168)
Sijil 49 0410 (Business and administration not further defined) 22/08/2000 - 21/08/2005
5 Sijil Sains Komputer
(A0164)
Sijil 50 0613 (Computer Science) 24/10/2000 - 23/10/2005
6 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A1343)
Sijil 51 0414 (Management and administration ) 18/10/2005 - 17/10/2010
7 Sijil Sains Komputer
(A1345)
Sijil 50 0613 (Computer Science) 18/10/2005 - 17/10/2010
8 Sijil Sains Komputer
(MQA/FA1135)
Sijil 50 0613 (Computer Science) 18/10/2010 - 30/03/2013
9 Sijil Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA1134)
Sijil 60 0414 (Management and administration ) 30/05/2011 - 30/03/2013
10 Diploma Pengurusan Perniagaan Francais UPM
(A0129)
Diploma 99 0414 (Management and administration ) 22/08/2000 - 21/08/2005
11 Diploma Sains Komputer
(A0130)
Diploma 96 0613 (Computer Science) 24/10/2000 - 23/10/2005
12 Diploma Pengajian Perniagaan
(A1161)
Diploma 95 0410 (Business and administration not further defined) 17/05/2005 - 16/05/2010
13 Diploma Teknologi Maklumat
(A1162)
Diploma 95 0613 (Computer Science) 17/05/2005 - 16/05/2010
14 Diploma Pengurusan Perniagaan Secara Kerjasama Dengan UPM
(A1344)
Diploma 93 0414 (Management and administration ) 18/10/2005 - 17/10/2010
15 Diploma Sains Komputer Secara Kerjasama Dengan UPM
(A1346)
Diploma 92 0613 (Computer Science) 18/10/2005 - 17/10/2010
16 Diploma Kewangan & Perbankan
(A1566)
Diploma 91 0412 (Finance, banking and insurance ) 17/03/2006 - 16/03/2011
17 Diploma Teknologi Maklumat
(A5309)
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 21/08/2007 - 20/08/2012
18 Diploma Sains Komputer (Multimedia) Secara Kerjasama Dengan UTM
(A7200)
Diploma 94 0613 (Computer Science) Mulai 03/02/2009
19 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7199)
Diploma 94 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 21/04/2009
20 Diploma Pengurusan Pelancongan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7895)
Diploma 101 1015 (Travel, tourism and leisure) 06/08/2009 - 30/01/2017
21 Diploma Pengurusan Hotel Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7894)
Diploma 96 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 19/08/2009 - 30/01/2017
22 Diploma Sains Komputer
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat
(A9175)
Diploma 97 0613 (Computer Science) Mulai 17/05/2010
23 Diploma Kejururawatan
(A6914)
Diploma 101 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/07/2010 - 20/01/2016
24 Diploma Pengajian Perniagaan
(A9176)
Diploma 95 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 30/07/2010
25 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A10634)
Diploma 97 0414 (Management and administration ) 18/10/2010 - 30/01/2014
26 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(MQA/FA1136)
Diploma 96 0613 (Computer Science) 18/10/2010 - 29/06/2016
27 Diploma Kewangan dan Perbankan
(A10537)
Diploma 91 0412 (Finance, banking and insurance ) 17/03/2011 - 27/02/2013
28 Diploma Teknologi Maklumat
(A10934)
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 21/08/2012 - 27/02/2015
29 Diploma Pengurusan Pelancongan
(MQA/FA3143)
Diploma 93 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/11/2015
30 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA7990)
Diploma 102 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/01/2016 - 20/07/2019
31 Diploma Perakaunan
(MQA/FA3188)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 02/09/2016
32 Diploma Pengurusan Hotel
(MQA/FA3144)
Diploma 97 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 28/11/2016
33 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA3668)
Diploma 92 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 28/11/2016
34 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA7990)
Diploma 102 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/01/2019 - 22/07/2022
35 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA8594)
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 28/02/2020
36 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA7990)
Diploma 102 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/07/2022 - 20/07/2025
37 Diploma Pengurusan Ladang
(MQA/FA8783)
Diploma 94 0812 (Horticulture) Mulai 26/08/2022
38 Bacelor Pentadbiran Perniagaan Secara Francais Dengan Universiti Putra Malaysia
(A0127)
Sarjana Muda 107 0414 (Management and administration ) 24/08/1999 - 15/04/2007
39 Bachelor Pentadbiran Perniagaan Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A3465)
Sarjana Muda 107 0414 (Management and administration ) 16/04/2007 - 15/04/2012
40 Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A8819)
Sarjana Muda 129 0412 (Finance, banking and insurance ) 07/02/2011 - 27/02/2017
41 Bacelor Pentadbiran Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A9177)
Sarjana Muda 125 0414 (Management and administration ) 16/04/2012 - 30/12/2016
42 Ijazah Sarjana Muda Multimedia dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A8820)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) 05/12/2012 - 31/12/2014
43 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(MQA/FA2814)
Sarjana Muda 129 0414 (Management and administration ) Mulai 08/04/2015
44 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(MQA/FA2815)
Sarjana Muda 122 0611 (Information technology and information system) Mulai 26/02/2016
45 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA2812)
Sarjana Muda 124-125 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 06/04/2016
46 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
(MQA/FA2813)
Sarjana Muda 124 0311 (Economics ) Mulai 29/04/2016
47 Sarjana Muda Multimedia (Animasi)
(MQA/FA4578)
Sarjana Muda 121 0611 (Information technology and information system) 30/10/2017 - 20/09/2018
48 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
(MQA/FA3190)
Sarjana Muda 120 0923 (Social work and counselling ) 13/04/2018 - 11/04/2024
49 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian
(MQA/FA8433)
Sarjana Muda 120 0224 (Islamic studies) Mulai 25/09/2020
50 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah) dengan Kepujian
(MQA/FA8434)
Sarjana Muda 121 0221 (Religion and theology ) Mulai 24/09/2021
51 Sarjana Muda Sains Komputer ( Kepujian )
(MQA/FA8842)
Sarjana Muda 124 0613 (Computer Science) Mulai 19/11/2021
52 Ijazah Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan
(MQA/FA8432)
Sarjana Muda 138 221 (Religion) Mulai 26/08/2022
53 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Pengurusan (Kepujian)
(MQA/FA8435)
Sarjana Muda 139 221 (Religion) Mulai 23/09/2022
54 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA3629)
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 02/09/2016
55 Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling
(MQA/FA3189)
Sarjana 48 0313 (Psychology ) Mulai 03/11/2016
56 Doctor Falsafah (Pengurusan dan Pentadbiran)
(MQA/FA8508)
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 15/09/2023
 
CetakCetak