Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti UCSI (Nama Lama : Kolej Antarabangsa Sedaya)
Alamat : No. 1, Jalan Menara Gading
UCSI Heights, Cheras
56000 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 603-9101 8880
No Faks : 603-9102 3606
E-Mel : abubakarj@ucsigroup.com.my
Laman Web : www.ucsiuniversity.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sains
(A1457)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 28/11/2005 - 27/11/2010
2 Program Asas Muzik
(A1458)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 27/12/2005 - 26/12/2010
3 Program Asas Sastera
(A1456)
52 010 (Basic / broad, general programmes) 27/12/2005 - 26/12/2010
4 Program Asas Pengajian Seni Bina
(A6302)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 14/11/2007
5 Program Asas Sains
(A9776)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/11/2010
6 Kursus Asas Sastera
(A11125)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/12/2010
7 Program Asas Muzik
(A9724)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/12/2010
8 Sijil Bahasa Inggeris
(A1263)
75 224 (Other Languages) 20/04/2005 - 19/04/2010
9 Sijil Bahasa Inggeris
(A9363)
53 224 (Other Languages) Mulai 20/04/2010
10 Diploma Pengurusan Logistik
(A1262)
94 345 (Management and Administration) 20/04/2005 - 19/04/2010
11 Diploma Pengurusan
(A4889)
92 345 (Management and Administration) Mulai 28/08/2006
12 Diploma Teknologi Maklumat
(A5293)
90 481 (Computer Science) Mulai 28/08/2006
13 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A5631)
92 523 (Electronics and Automation) Mulai 28/08/2007
14 Diploma Kejururawatan
(A1711)
98 723 (Nursing and caring) 05/09/2007 - 04/09/2012
15 Diploma Pengurusan Logistik
(A8654)
90 840 (Transport services) Mulai 20/04/2010
16 Diploma Pengajian Seni Bina
(A6301)
90 581 (Architecture and town planning) Mulai 22/06/2010
17 Diploma Senibina Dalaman
(A6304)
90 581 (Architecture and town planning) Mulai 07/07/2010
18 Diploma Pengurusan
(A11187)
91 345 (Management and Administration) Mulai 28/08/2011
19 Diploma Teknologi Maklumat
(A11078)
94 481 (Computer Science) Mulai 28/08/2011
20 Diploma Kejururawatan
(A11048)
97 723 (Nursing and caring) 05/09/2012 - 04/09/2017
21 Diploma Pengurusan Hotel
(MQA/FA1249)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 01/08/2013
22 Diploma in 3D Animation Design
(MQA/FA2476)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/06/2015
23 Diploma in Graphic Design
(MQA/FA2475)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/06/2015
24 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA1731)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 24/08/2015
25 Diploma in Fashion Design
(MQA/FA2477)
90 214 (Design) Mulai 12/01/2016
26 Diploma in Aquaculture with Entrepreneurship
(MQA/FA4100)
90 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 25/05/2016
27 Executive Diploma in Real Estate
(MQA/FA4437)
91 345 (Management and Administration) Mulai 21/11/2016
28 Diploma in Materials Engineering
Nama Lama : Diploma in Engineering (Material Science)
(MQA/FA2633)
94 527 (Material Engineering) Mulai 31/05/2017
29 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA9021)
101 723 (Nursing and caring) 05/09/2017 - 04/03/2020
30 Advanced Diploma in Teaching Methodology for Health Care Professionals
(MQA/FA2855)
40 141 (Teaching and Training) Mulai 05/01/2016
31 B.Eng.(Hons) In Communication And Electronics Engineering 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A0504)
151 523 (Electronics and Automation) 29/11/2001 - 28/11/2006
32 B.Eng.(Hons) In Electrical And Electronics Engineering 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A0503)
151 523 (Electronics and Automation) 29/11/2001 - 28/11/2006
33 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) secara kerjasama dengan USM
(A0917)
150 727 (Pharmacy) 31/12/2003 - 30/12/2008
34 B.A.(Hons) In Business Administration 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Derby, United Kingdom
(A1017)
94 345 (Management and Administration) 21/06/2004 - 20/06/2009
35 B.Sc.(Hons) In Business Information System 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Derby, United Kingdom
(A1016)
100 481 (Computer Science) 21/06/2004 - 20/06/2009
36 B.Sc.(Hons) In Computing For Business 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A1015)
113 482 (Computer Use) 21/06/2004 - 20/06/2009
37 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran
(A1400)
113 481 (Computer Science) 28/10/2005 - 27/10/2010
38 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Psikologi
(A1459)
111 311 (Psychology) 27/12/2005 - 26/12/2010
39 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(A1712)
120 723 (Nursing and caring) 23/06/2006 - 22/06/2011
40 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A1764)
102 342 (Marketing and Advertising) 07/08/2006 - 06/08/2011
41 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(A1765)
102 345 (Management and Administration) 07/08/2006 - 06/08/2011
42 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
(A1763)
102 344 (Accounting and Taxation) 07/08/2006 - 06/08/2011
43 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan Dan Kewangan
(A1766)
105 344 (Accounting and Taxation) 07/08/2006 - 06/08/2011
44 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Perniagaan Sistem Maklumat
(A4873)
100 481 (Computer Science) 28/08/2006 - 27/08/2011
45 Bachelor of Music (Hons) Classical
(A4416)
107 212 (Music and Performing Arts) 23/03/2007 - 22/03/2012
46 Bachelor of Musics (Hons) Contemporary
(A4415)
107 212 (Music and Performing Arts) 23/03/2007 - 22/03/2012
47 Bachelor of Science (Hons) Food Science and Nutrition
(A4713)
112 541 (Food Processing) 22/05/2007 - 21/05/2013
48 Bachelor of Science (Hons) Biotechnology
(A4410)
108 545 (Applied science) 21/06/2007 - 20/06/2013
49 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Komunikasi Massa
(A4560)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 17/07/2007
50 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A4411)
128 523 (Electronics and Automation) 01/01/2008 - 31/12/2009
51 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi dan Elektronik
(A4412)
127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2008 - 31/12/2009
52 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Bahasa Inggeris dan Komunikasi
(A5783)
120 224 (Other Languages) Mulai 24/03/2008
53 Bachelor of Pharmacy secara kerjasama (2+2) dengan Curtin University of Technology, Australia
(A1123)
138 727 (Pharmacy) 27/05/2008 - 26/05/2013
54 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(A6204)
139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
55 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A5809)
139 727 (Pharmacy) 05/10/2009 - 04/10/2010
56 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A11045)
129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
57 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi dan Elektronik
(A11046)
127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
58 Ijazah Doktor Perubatan
(A4407)
NA 721 (Medicine) 26/03/2010 - 24/10/2013
59 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih dan Rangkaian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih
(A7783)
120 481 (Computer Science) Mulai 19/04/2010
60 Sarjana Muda Seni Kreatif (Kepujian) Reka Bentuk Animasi 3D
(A7329)
121 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 11/08/2010
61 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A11676)
139 727 (Pharmacy) 05/10/2010 - 04/04/2016
62 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran
(A9516)
123 481 (Computer Science) Mulai 28/10/2010
63 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Logistik
(A8248)
123 345 (Management and Administration) Mulai 08/12/2010
64 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Psikologi
(A9801)
121 311 (Psychology) Mulai 27/12/2010
65 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(A11950)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
66 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(A11047)
125 723 (Nursing and caring) 23/06/2011 - 22/03/2015
67 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A9513)
123 342 (Marketing and Advertising) Mulai 07/08/2011
68 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(A9514)
123 345 (Management and Administration) Mulai 07/08/2011
69 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
(A9512)
123 344 (Accounting and Taxation) Mulai 07/08/2011
70 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan
(A9515)
123 344 (Accounting and Taxation) Mulai 07/08/2011
71 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A11146)
120-122 340 (Business and Administration) Mulai 28/08/2011
72 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A1850)
129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
73 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A8663)
136 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
74 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi dan Elektronik
(A1851)
127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
75 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A8666)
136 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2016
76 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(A8931)
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
77 Sarjana Muda Muzik Klasik (Kepujian)
(A9725)
120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 23/03/2012
78 Sarjana Muda Muzik Sezaman (Kepujian)
(A9726)
120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 23/03/2012
79 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Reka Bentuk Fesyen dengan Pemasaran
(A8551)
120 214 (Design) Mulai 30/05/2012
80 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Seni Bina
(MQA/FA1627)
107 581 (Architecture and town planning) 01/07/2012 - 31/07/2014
81 ACCA Qualification
(A8247)
65 344 (Accounting and Taxation) Mulai 29/09/2012
82 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari
(A11179)
121 462 (Statistics) Mulai 26/11/2012
83 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A10263)
134 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2017
84 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(MQA/FA3421)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2016
85 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Bina Dalaman
(MQA/FA3385)
120 581 (Architecture and town planning) 18/01/2013 - 17/01/2021
86 Ijazah Doktor Perubatan
(A11324)
Memenuhi keperluan k 721 (Medicine) 12/05/2013 - 11/11/2014
87 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Makanan dengan Pemakanan
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Makanan dan Pemakanan
(A10009)
124 541 (Food Processing) Mulai 22/05/2013
88 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi
(A10420)
123 545 (Applied science) Mulai 21/06/2013
89 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Seni Bina
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Seni Bina
(MQA/FA1627)
120 581 (Architecture and town planning) 01/08/2014 - 31/07/2019
90 Ijazah Doktor Perubatan
(MQA/FA4671)
NA 721 (Medicine) 12/11/2014 - 11/11/2015
91 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(MQA/FA4815)
134 723 (Nursing and caring) 23/12/2014 - 22/12/2018
92 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari dan Kewangan
(MQA/FA1835)
122 462 (Statistics) Mulai 07/08/2015
93 Bachelor of Science (Honours) in Finance and Investment
(MQA/FA1403)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/09/2015
94 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA7765)
139 727 (Pharmacy) 05/10/2015 - 04/10/2016
95 Ijazah Doktor Perubatan
(MQA/FA4671)
NA 721 (Medicine) 12/11/2015 - 11/05/2019
96 Bachelor of Arts (Honours) Branding and Advertising
(MQA/FA3171)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 12/02/2016
97 Bachelor of Financial Economics (Hons)
(MQA/FA2356)
121 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 21/04/2016
98 Bachelor of Arts (Honours) Supply Chain Operations Management
(MQA/FA2951)
120 345 (Management and Administration) Mulai 27/05/2016
99 Sarjana Muda Pentadbiran Hospitaliti
(MQA/FA4814)
122 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/09/2016
100 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA7765)
139 727 (Pharmacy) 05/10/2016 - 04/04/2020
101 Bachelor of Chemical Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Chemical Engineering
(MQA/FA9302)
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
102 Bachelor of Electronics Engineering (Communication) with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Communication and Electronic Engineering
(MQA/FA9300)
136 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2020
103 Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Electrical and Electronic Engineering
(MQA/FA9303)
137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2020
104 Bachelor of Mechatronics Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronic Engineering
(MQA/FA3421)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2021
105 Bachelor of Mechanical Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical Engineering
(MQA/FA9304)
135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 - 31/12/2021
106 Bachelor of Petroleum Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Petroleum Engineering
(MQA/FA9301)
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
107 Bachelor of Science (Hons) Aquatic Science
(MQA/FA4099)
123-125 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 05/06/2017
108 Bachelor of Science (Hons) Nutrition with Wellness
(MQA/FA2967)
140/141 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 28/08/2017
109 Bachelor of Arts (Hons) in Graphic Design
(MQA/FA3857)
121 214 (Design) Mulai 11/09/2017
110 Bachelor of Arts (Hons) in Multimedia Design
(MQA/FA3858)
121 214 (Design) Mulai 11/09/2017
111 Bachelor of Civil Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Civil Engineering
(MQA/FA9819)
133 526 (Civil Engineering) 01/01/2018 - 31/12/2023
112 Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian)
(MQA/FA0100)
142 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 14/11/2018
113 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Seni Bina
(MQA/FA1627)
120 581 (Architecture and town planning) 28/11/2018 - 27/11/2021
114 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(MQA/FA4815)
134 723 (Nursing and caring) 23/12/2018 - 22/12/2020
115 Ijazah Doktor Perubatan
(MQA/FA4671)
NA 721 (Medicine) 12/05/2019 - 11/05/2022
116 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA7765)
144 727 (Pharmacy) 05/04/2020 - 04/04/2023
117 Diploma Pascasiswazah dalam Pengajaran Tinggi
(MQA/FA7022)
30 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 23/05/2017
118 Master in Business Administration
(A1696)
40 345 (Management and Administration) 17/09/2007 - 16/09/2012
119 Sarjana Sains Dalam Pengurusan Logistik
(A6982)
40 345 (Management and Administration) Mulai 15/05/2008
120 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrikal)
(A9869)
40 522 (Electricity and Energy) Mulai 21/12/2010
121 Sarjana Sains (Bioteknologi dengan Pengurusan Perniagaan)
(A9903)
40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 03/04/2012
122 Sarjana Sains (Bioteknologi)
(A9411)
40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 03/04/2012
123 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A11549)
40 345 (Management and Administration) Mulai 17/09/2012
124 Sarjana Sains (Anti-Penuaan, Perubatan Regeneratif dan Perubatan Estetik)
(A10080)
43 721 (Medicine) Mulai 27/11/2012
125 Sarjana Sains Kimia Farmaseutikal
(MQA/FA0014)
40 727 (Pharmacy) Mulai 22/05/2013
126 Sarjana Sains (Sains Gunaan) Melalui Penyelidikan
(A10188)
NA 545 (Applied science) Mulai 02/07/2013
127 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA1320)
40 340 (Business and Administration) Mulai 02/01/2014
128 Master of Music (Performance Studies)
(MQA/FA1257)
40 212 (Music and Performing Arts) Mulai 07/11/2014
129 M.Sc in Technopreneurship
(MQA/FA1961)
40 345 (Management and Administration) Mulai 12/05/2015
130 Master of Science in Pharmaceutical Technology
(MQA/FA0013)
40 727 (Pharmacy) Mulai 12/08/2015
131 Master of Science (Food Science with Business Management)
(MQA/FA1416)
41 541 (Food Processing) Mulai 08/10/2015
132 Ijazah Sarjana Psikologi Kanak-kanak
(MQA/FA3686)
41 311 (Psychology) Mulai 15/06/2016
133 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Aktuari)
(MQA/FA3611)
41/42 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 03/10/2017
134 Master of Clinical Pharmacy Practice
(MQA/FA7999)
40 727 (Pharmacy) Mulai 27/04/2018
135 Master of Philosophy in Engineering
(MQA/FA5878)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 11/03/2019
136 Master in Business Administration
(MQA/FA8414)
40 345 (Management and Administration) Mulai 24/06/2019
137 Doctor of Business Administration
(A10091)
80 (Minimum) 340 (Business and Administration) Mulai 27/12/2012
138 Doctorate of Philosophy (Science)
(MQA/FA3122)
NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 23/10/2017
139 Doctorate of Philosophy (Engineering)
(MQA/FA5877)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 31/01/2020
140 GCE Advanced Level
(A3707)
NA 010 (Basic / broad, general programmes) 21/02/2007 - 20/02/2012
141 GCE A-Level
(A8995)
66 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 21/02/2012
 
CetakCetak