Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Management and Science University (MSU) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia (KUTPM))
Alamat : No. 4, Persiaran Olahraga
Seksyen 13
40100 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-5521 6868
No Faks : 03-5511 2848
E-Mel : junainah@msu.edu.my
Laman Web : www.msu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas (Sains Biologi/Sains Kesihatan)
(A1122)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 24/11/2004 - 23/11/2009
2 Kursus Asas (Perniagaan/Perakaunan)
(A4685)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 15/09/2006 - 14/09/2011
3 Kursus Asas Undang-Undang
(A5721)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 15/09/2006 - 14/09/2011
4 Kursus Asas (Teknologi Maklumat/Kejuruteraan)
(A4684)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 18/09/2006 - 17/09/2011
5 Foundation (Sains Biologi / Sains Kesihatan)
(A9279)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 24/11/2009
6 Kursus Asas Perniagaan
(A9281)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/09/2011
7 Program Asas Undang-undang
(A10660)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/09/2011
8 Kursus Asas Teknologi Maklumat
Nama Lama : Kursus Asas Teknologi Maklumat & Kejuruteraan
(A9280)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/09/2011
9 Kursus Asas TESL
(MQA/FA1557)
Program Asas 50 222 (Languages) Mulai 28/11/2014
10 Kursus Asas Kejuruteraan dan Teknologi
(MQA/FA3531)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/12/2014
11 Kursus Asas Seni Visual
(MQA/FA3132)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/12/2014
12 Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A0990)
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 10/05/2004 - 09/05/2009
13 Diploma Pengurusan
(A0988)
Diploma 90 345 (Management and Administration) 10/05/2004 - 09/05/2009
14 Diploma Perakaunan
(A0991)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2004 - 09/05/2009
15 Diploma Teknologi Maklumat
(A0987)
Diploma 90 481 (Computer Science) 10/05/2004 - 09/05/2009
16 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A0989)
Diploma 101 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 10/05/2004 - 09/05/2009
17 Diploma E-Dagang
(A3631)
Diploma 90 340 (Business and Administration) 01/02/2007 - 31/01/2012
18 Diploma Farmasi
(A5584)
Diploma 90 727 (Pharmacy) Mulai 14/08/2007
19 Diploma Kejuruteraan Komputer
(A5585)
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) Mulai 05/09/2007
20 Diploma Pengurusan Pelaburan
(A5403)
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 01/10/2007
21 Diploma Pendidikan (TESL)
(A5405)
Diploma 90 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 28/01/2008
22 Diploma Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
(A5404)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 29/04/2008
23 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(A6911)
Diploma 90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 08/08/2008
24 Diploma Pengkomputeran Perniagaan
(A5583)
Diploma 90 482 (Computer Use) Mulai 15/10/2008
25 Diploma Multimedia
(A6063)
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/11/2008
26 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A8259)
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/05/2009
27 Diploma Pengurusan
(A8071)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2009
28 Diploma Perakaunan
(A8448)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/05/2009
29 Diploma Teknologi Maklumat
(A8260)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2009
30 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A8387)
Diploma 101 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/05/2009
31 Diploma Pengurusan Acara
(A7008)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 25/11/2010
32 Diploma Reka Bentuk Grafik
(A8150)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 03/01/2011
33 Diploma Forensik Komputer
(A8008)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 06/01/2011
34 Diploma Pengurusan Modal Insan
(A7009)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 07/01/2011
35 Diploma Pengurusan Peruncitan
(A7003)
Diploma 90 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 10/01/2011
36 Diploma Kejururawatan
(A8986)
Diploma 105 723 (Nursing and caring) 05/05/2011 - 04/05/2014
37 Diploma Pembantu Perubatan
(A8584)
Diploma 103 722 (Medical Services) 13/09/2011 - 12/09/2015
38 Diploma Seni Kulinari
(A9980)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 02/02/2012
39 Diploma Reka Bentuk Permainan dan Animasi
(A8363)
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 03/10/2012
40 Diploma Perubatan Tradisional Cina
(A10021)
Diploma 95 721 (Medicine) Mulai 08/02/2013
41 Diploma Pengurusan Perhubungan Awam dan Hiburan
(A8707)
Diploma 90 321 (Journalism and reporting) Mulai 03/05/2013
42 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Mobil dan Wayarles)
(A9545)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 14/05/2013
43 Diploma Sains Perubatan
(A9200)
Diploma 101 720 (Health (broad programmes)) Mulai 31/05/2013
44 Diploma Bimbingan dan Kaunseling
(A8709)
Diploma 90 762 (Social work and counselling) Mulai 30/12/2013
45 Diploma Rekreasi Luar
Nama Lama : Diploma Pengurusan Riadah Luar dan Pengembaraan
(A8361)
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 12/03/2014
46 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA4842)
Diploma 105 723 (Nursing and caring) 04/05/2014 - 03/05/2018
47 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(A8680)
Diploma 97 862 (Occupational health and safety) Mulai 28/08/2014
48 Diploma Seni Reka Fesyen
(MQA/FA0425)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 12/11/2014
49 Diploma Pengurusan SPA
(MQA/FA0469)
Diploma 90 815 (Hair and beauty services) Mulai 21/11/2014
50 Diploma Pembantu Perubatan
(MQA/FA5704)
Diploma 103 722 (Medical Services) 13/09/2015 - 12/03/2018
51 Diploma Kewangan Islam
(MQA/FA1674)
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/11/2015
52 Diploma Teknologi Penyelenggaraan Pesawat
(MQA/FA0667)
Diploma 90 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 14/01/2016
53 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA1219)
Diploma 90 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 14/03/2016
54 Diploma Teknologi Muzik
(MQA/FA2647)
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 03/03/2017
55 Diploma Perbankan Islam
(MQA/FA2013)
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/03/2017
56 Diploma Pengurusan Kecantikan
(MQA/FA3133)
Diploma 90 815 (Hair and beauty services) Mulai 20/02/2018
57 Diploma Pembantu Perubatan
(MQA/FA5704)
Diploma 103 722 (Medical Services) 13/03/2018 - 12/09/2022
58 Diploma Seni Patiseri
(MQA/FA4895)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 17/04/2018
59 Diploma Dandanan Rambut
(MQA/FA3402)
Diploma 90 815 (Hair and beauty services) Mulai 24/04/2018
60 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA4842)
Diploma 105 723 (Nursing and caring) 04/05/2018 - 03/05/2022
61 Diploma Sains Sukan
(MQA/FA5334)
Diploma 95 813 (Sports) Mulai 21/05/2018
62 Diploma Pengurusan Logistik
(MQA/FA6034)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 04/12/2018
63 Diploma Teknologi Pengurusan Pejabat
(MQA/FA8725)
Diploma 90 346 (Secretarial and office work) Mulai 10/06/2019
64 Diploma Keusahawanan
(MQA/FA8530)
Diploma 90 340 (Business and Administration) Mulai 09/08/2019
65 Diploma Fisioterapi
(MQA/FA4395)
Diploma 107 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 31/01/2020
66 Diploma Pengurusan Maklumat
(MQA/FA8716)
Diploma 90 322 (Library, information, archive) Mulai 26/06/2020
67 Diploma Radioterapi
(MQA/FA2684)
Diploma 97 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 26/06/2020
68 Diploma Visual Kreatif
(MQA/FA4945)
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 26/06/2020
69 Diploma Pendispensan Oftalmik
(MQA/FA5978)
Diploma 90 721 (Medicine) Mulai 28/08/2020
70 Diploma Terjemahan dan Pentafsiran
(MQA/FA8727)
Diploma 90 224 (Other Languages) Mulai 21/01/2021
71 Diploma Reka Bentuk Dalaman
(MQA/FA8718)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 29/01/2021
72 Bachelor Bioperubatan Dengan Kepujian
(A0729)
Sarjana Muda 120 421 (Biology and biochemistry) 28/07/2003 - 27/07/2008
73 Bachelor Perniagaan Antarabangsa Dengan Kepujian
(A0727)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) 28/07/2003 - 27/07/2008
74 Bachelor Sains Komputer Dengan Kepujian
(A0726)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 28/07/2003 - 27/07/2008
75 Bachelor Sains Pemutusan Dengan Kepujian
(A0728)
Sarjana Muda 120 462 (Statistics) 28/07/2003 - 27/07/2008
76 Bachelor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dengan Kepujian
(A0725)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 28/07/2003 - 27/07/2008
77 Bacelor Pengurusan Hospitaliti - Pelancongan (Kepujian)
(A0992)
Sarjana Muda 123 811 (Hotel, restaurant and catering) 10/05/2004 - 09/05/2009
78 Bacelor Teknologi Perkhidmatan Makanan (Kepujian)
(A0993)
Sarjana Muda 120 541 (Food Processing) 10/05/2004 - 09/05/2009
79 Bachelor Perakaunan (Kepujian)
(A0994)
Sarjana Muda 130 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2004 - 09/05/2009
80 Bachelor Pengurusan Industri (Kepujian)
(A1014)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 17/06/2004 - 16/06/2009
81 Bacelor Pengurusan Pelaburan (Kepujian)
(A5402)
Sarjana Muda 120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 15/05/2007
82 Bachelor Bioinformatik dengan Kepujian
(A3408)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 24/07/2007 - 23/07/2012
83 Bacelor Sains Komputer Dengan Kepujian
(A7934)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 29/04/2008
84 Bacelor Sains BioPerubatan (Kepujian)
Nama Lama : Bachelor Bioperubatan (dengan Kepujian)
(A8161)
Sarjana Muda 136 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/05/2008
85 Bacelor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dengan Kepujian
(A7935)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 11/06/2008
86 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - TESL
(A5604)
Sarjana Muda 120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 15/07/2008
87 Bacelor Reka Bentuk Grafik (Kepujian)
(A7101)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/07/2008
88 Bacelor Perniagaan Antarabangsa (Kepujian)
(A7937)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 28/07/2008
89 Ijazah Sarjana Muda Sains Pemutusan (Kepujian)
(A7936)
Sarjana Muda 120 462 (Statistics) Mulai 28/07/2008
90 Bacelor Perkomputeran Perniagaan (Kepujian)
(A5524)
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) Mulai 12/08/2008
91 Bacelor Undang-Undang Dan Perdagangan (Kepujian)
(A5720)
Sarjana Muda 120 380 (Law) Mulai 28/10/2008
92 Bacelor Sains Perubatan (Kepujian)
(A7487)
Sarjana Muda 121 721 (Medicine) Mulai 22/01/2009
93 Bacelor Kejuruteraan Komputer (Kepujian)
(A5525)
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) Mulai 03/02/2009
94 Bacelor Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan (Kepujian)
(A8998)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/05/2009
95 Bacelor Perakaunan (Kepujian)
(A8447)
Sarjana Muda 134 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/05/2009
96 Bacelor Teknologi Perkhidmatan Makanan (Kepujian)
(A8162)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/05/2009
97 Bacelor Pengurusan Industri (Kepujian)
(A7100)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 17/06/2009
98 Bacelor Teknologi Kejuruteraan (Elektrik & Elektronik) (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Teknologi (Elektrik & Elektronik) (Kepujian)
(A7490)
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) Mulai 30/12/2010
99 Bacelor Multimedia Instruksional (Kepujian)
(A7941)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/01/2011
100 Bacelor Pengurusan Modal Insan (Kepujian)
(A7007)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 06/01/2011
101 Bacelor Rekaan Permainan dan Animasi (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Rekaan Permainan Komputer dan Animasi (Kepujian)
(A7006)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/01/2011
102 Bacelor Pengurusan Acara (Kepujian)
(A7005)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 07/01/2011
103 Bacelor Pendidikan Awal Kanak-kanak (Kepujian)
(A7057)
Sarjana Muda 120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 25/01/2011
104 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) MSU International Medical School (IMS)
(A7665)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 23/04/2011 - 21/10/2016
105 Bacelor Forensik Komputer (Kepujian)
(A8165)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 26/04/2011
106 Bacelor Multimedia Kreatif (Kepujian)
(A8682)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/10/2011
107 Bacelor Bioinformatik (Kepujian)
(A9359)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 24/07/2012
108 Bacelor Teknologi Maklumat (Kepujian) Mobil Wayarles dan Teknologi
Nama Lama : Bacelor Teknologi Mobil dan Wayarles (Kepujian)
(A8164)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 08/09/2012
109 Bacelor Optometri (Kepujian)
(A8261)
Sarjana Muda 141 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 25/09/2012
110 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(A7488)
Sarjana Muda 143 727 (Pharmacy) 24/10/2012 - 23/10/2015
111 Bacelor Seni Kulinari (Kepujian)
(A10010)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 08/02/2013
112 Bacelor Kewangan (Kepujian)
(A8360)
Sarjana Muda 120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 03/05/2013
113 Bacelor Sistem Maklumat Dalam Pengauditan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Pengauditan Sistem Maklumat (Kepujian)
(A7004)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 17/05/2013
114 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(A10913)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 27/05/2013 - 24/05/2017
115 Bacelor Nutrisi (Kepujian)
(A9358)
Sarjana Muda 136 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 18/07/2013
116 Sarjana Muda Pengurusan Perhubungan Awam (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan (Perhubungan Awam dan Hiburan) (Kepujian)
(A8433)
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/09/2013
117 Bacelor Sains Forensik (Kepujian)
(A8385)
Sarjana Muda 145 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 20/01/2014
118 Bacelor Media Baru (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains Media (Kepujian)
(A9091)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/02/2014
119 Bacelor Pengurusan Luar, Riadah dan Pengembaraan (Kepujian)
(A8149)
Sarjana Muda 120 813 (Sports) Mulai 10/03/2014
120 Bacelor Komunikasi Visual dan Pemasaran (Kepujian)
(A8683)
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 12/06/2014
121 Bacelor Pemasaran dengan Psikologi (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Psikologi dengan Pemasaran (Kepujian)
(A8708)
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 30/06/2014
122 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Peruncitan (Kepujian)
(A7002)
Sarjana Muda 120 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 03/09/2014
123 Bachelor of Counselling and Guidance (Hons)
(A8432)
Sarjana Muda 120 762 (Social work and counselling) Mulai 03/11/2014
124 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
Sarjana Muda 143 727 (Pharmacy) 24/10/2015 - 23/10/2016
125 Bacelor Seni Reka Fesyen dengan Pemasaran (Kepujian)
(MQA/FA0426)
Sarjana Muda 120 214 (Design) Mulai 28/12/2015
126 Bacelor Perubatan Tradisional Cina (Kepujian)
(A10057)
Sarjana Muda 145 721 (Medicine) Mulai 04/03/2016
127 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Spa (Kepujian)
(MQA/FA0568)
Sarjana Muda 120 815 (Hair and beauty services) Mulai 17/03/2016
128 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) MSU International Medical School (IMS)
(MQA/FA7960)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 22/10/2016 - 21/10/2021
129 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
Sarjana Muda 143 727 (Pharmacy) 24/10/2016 - 23/04/2018
130 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA8755)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 24/05/2017 - 23/11/2018
131 Ijazah Sarjana Muda Kreatif Video dan Fotografi (Kepujian)
(MQA/FA1517)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 15/08/2017
132 Sarjana Muda Pengurusan Islam (Kepujian)
(MQA/FA1582)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 03/04/2018
133 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
Sarjana Muda 143 727 (Pharmacy) 24/04/2018 - 23/04/2022
134 Bacelor Pendidikan (Seni Visual) (Kepujian)
(MQA/FA1918)
Sarjana Muda 120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/04/2018
135 Bacelor Seni Patiseri (Kepujian)
(MQA/FA4894)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 16/11/2018
136 Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
(MQA/FA8755)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 24/11/2018 - 23/11/2023
137 Bacelor Kewangan Islam (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA4246)
Sarjana Muda 126 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 02/01/2019
138 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) (Kepujian)
(MQA/FA1935)
Sarjana Muda 120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 05/04/2019
139 Bacelor Teknologi Muzik (Kepujian)
(MQA/FA2648)
Sarjana Muda 120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 18/04/2019
140 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan) (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesihatan dan Pendidikan Jasmani) (Kepujian)
(MQA/FA1919)
Sarjana Muda 120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 13/05/2019
141 Bacelor Sains Teknologi Farmaseutikal (Kepujian)
(MQA/FA4405)
Sarjana Muda 120 727 (Pharmacy) Mulai 26/06/2019
142 Bacelor Pengurusan Sains Kesihatan (Kepujian)
(MQA/FA4944)
Sarjana Muda 130 720 (Health (broad programmes)) Mulai 26/06/2020
143 Bacelor Perbankan Islam (Kepujian)
(MQA/FA4248)
Sarjana Muda 128 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 26/06/2020
144 Bacelor Psikologi (Kepujian)
(MQA/FA8714)
Sarjana Muda 120 311 (Psychology) Mulai 28/08/2020
145 Bacelor Sains (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA5979)
Sarjana Muda 120 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 25/09/2020
146 Bacelor Pengajian Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Pengajian Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan (Kepujian)
(MQA/FA8711)
Sarjana Muda 120 224 (Other Languages) Mulai 29/01/2021
147 Bacelor Pengurusan Logistik (Kepujian)
(MQA/FA8531)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 29/01/2021
148 Bacelor Sains Pengurusan Penerbangan dan Piloting (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains Pengurusan Penerbangan dan Piloting (Kepujian)
(MQA/FA5816)
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) Mulai 29/01/2021
149 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kardiovaskular (Kepujian)
(MQA/FA4406)
Sarjana Muda 136 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 26/02/2021
150 Bachelor in Office Management Technology (Honours)
(MQA/FA8720)
Sarjana Muda 120 346 (Secretarial and office work) Mulai 21/01/2022
151 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) MSU International Medical School (IMS)
(MQA/FA7960)
Sarjana Muda Memenuhi keperluan Majlis Perubatan Malaysia / Fulfill the requirements of Malaysian Medical Council 721 (Medicine) 22/04/2022 - 21/04/2027
152 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
Sarjana Muda 143 727 (Pharmacy) 24/04/2022 - 23/04/2026
153 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A3614)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 04/11/2008
154 Sarjana Sains Komputer
(A5108)
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/10/2011
155 Ijazah Sarjana Sains Teknologi Perkhidmatan Makanan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Teknologi Perkhidmatan Makanan
(A5112)
Sarjana - 541 (Food Processing) Mulai 27/12/2011
156 Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Perakaunan/Kewangan
(A5113)
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/06/2012
157 Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Bioperubatan
(A5110)
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 06/09/2012
158 Ijazah Sarjana Sains Bioperubatan
(A10166)
Sarjana 40 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 29/01/2015
159 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat
(MQA/FA4063)
Sarjana NA 482 (Computer Use) Mulai 03/02/2017
160 Ijazah Sarjana Pengurusan
(MQA/FA4019)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 18/03/2018
161 Ijazah Sarjana Farmasi Klinikal
(MQA/FA3131)
Sarjana 40 727 (Pharmacy) Mulai 28/03/2018
162 Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan
(MQA/FA4020)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 18/03/2019
163 Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan dan Kepimpinan
(MQA/FA4669)
Sarjana 45 141 (Teaching and Training) Mulai 28/08/2020
164 Ijazah Sarjana Sains Kesihatan Awam
(MQA/FA9258)
Sarjana 40 720 (Health (broad programmes)) Mulai 29/01/2021
165 Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
(MQA/FA5160)
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 25/06/2021
166 Ijazah Sarjana Sains (Fisiologi Perubatan)
(MQA/FA9465)
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 30/07/2021
167 Ijazah Sarjana Sains (Sains Aplikasi)
(MQA/FA8526)
Sarjana NA 0599 (Natural sciences, mathematics and statistics not elsewhere classified) Mulai 22/10/2021
168 Ijazah Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(A5114)
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 27/10/2011
169 Ijazah Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
(A5115)
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 27/10/2011
170 Ijazah Doktor Falsafah (Teknologi Perkhidmatan Makanan)
(A5285)
Ijazah Kedoktoran - 541 (Food Processing) Mulai 28/12/2011
171 Ijazah Doktor Falsafah (Perakaunan/Kewangan)
(A5286)
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/06/2012
172 Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan / Perniagaan)
(A4632)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 06/07/2012
173 Ijazah Doktor Falsafah (Melalui Penyelidikan) Bioperubatan
(A5283)
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 06/09/2012
174 Ijazah Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan
(MQA/FA4021)
Ijazah Kedoktoran TB/NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 26/02/2021
175 Doktor Falsafah (Sains Kesihatan)
(MQA/FA8876)
Ijazah Kedoktoran NA 0910 (Health not further defined) Mulai 21/01/2022
 
CetakCetak