Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing)
Alamat : Inovasi 1, Jalan Teknokrat
Off Jalan APEC
63000 Cyberjaya
Selangor.No Tel : 03-8317 8888
No Faks : 03-8317 8988
E-Mel : enquiry@limkokwing.edu.my
Laman Web : www.limkokwing.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Alam Bina
(A3489)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 25/06/2007
2 Program Asas Komunikasi
(A3487)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 25/06/2007
3 Program Asas Rekabentuk
(A3488)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 25/06/2007
4 Program Asas Perniagaan
(A6061)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/06/2008
5 Program Asas Teknologi Maklumat
(A8574)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 02/02/2009
6 Foundation in Sound and Music
(MQA/FA1960)
50 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/12/2015
7 Foundation in Engineering
(MQA/FA5683)
50 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 30/05/2017
8 Diploma Multimedia, Pengiklanan Dan Penyiaran
(A0537)
90 321 (Journalism and reporting) 03/04/2002 - 02/04/2007
9 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A0536)
92 214 (Design) 03/04/2002 - 02/04/2007
10 Diploma Rekabentuk Produk
(A0539)
90 214 (Design) 03/04/2002 - 02/04/2007
11 Diploma Teknologi Seni Bina
(A0538)
92 581 (Architecture and town planning) 26/03/2003 - 25/03/2008
12 Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik
(A1684)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) 09/06/2006 - 08/06/2011
13 Diploma Rekabentuk Animasi Dan Multimedia
(A1801)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 04/10/2006 - 03/10/2011
14 Diploma Seni Reka Interaktif Dan Multimedia
(A2496)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 04/10/2006 - 03/10/2011
15 Diploma in Interior Design
(A7561)
92 214 (Design) 03/04/2007 - 02/10/2013
16 Diploma Animasi
(A6547)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/05/2007
17 Diploma Multimedia Kreatif
(A6552)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/05/2007
18 Diploma Penyiaran (Radio & TV)
(A6558)
91 321 (Journalism and reporting) Mulai 18/05/2007
19 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A6555)
90 214 (Design) Mulai 18/05/2007
20 Diploma Video Digital
(A6556)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/05/2007
21 Diploma Fesyen Dan Rekabentuk Pakaian
(A6538)
90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
22 Diploma Rekabentuk Batik
(A6539)
90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
23 Diploma Rekabentuk Pembungkusan Dan Teknologi
(A6537)
90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
24 Diploma Rekabentuk Rambut
(A6541)
90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
25 Diploma in Fashion & Retail Design
(A5095)
90 214 (Design) 03/09/2007 - 01/08/2013
26 Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting
(A7648)
90 321 (Journalism and reporting) 03/09/2007 - 31/12/2012
27 Diploma in Product Design
(A7505)
90 214 (Design) 03/09/2007 - 31/12/2013
28 Diploma Senireka Permainan
(A4504)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/11/2007
29 Diploma Teknologi Senibina
(A7562)
90 581 (Architecture and town planning) Mulai 23/11/2007
30 Diploma Pengiklanan
(A6535)
90 342 (Marketing and Advertising) Mulai 02/05/2008
31 Diploma Seni Reka Grafik
(A6536)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/05/2008
32 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A6569)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 26/06/2008
33 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A6573)
90 345 (Management and Administration) Mulai 26/06/2008
34 Diploma Teknologi Maklumat
(A6567)
92 481 (Computer Science) Mulai 30/06/2008
35 Diploma Fotografi Digital
(A6534)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 22/10/2009
36 Diploma Bunyi Dan Teknologi Muzik
(A6818)
90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/12/2009
37 Diploma Kejuruteraan Perisian
(A6566)
90 481 (Computer Science) Mulai 24/05/2010
38 Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik
(A10222)
90 214 (Design) Mulai 09/06/2011
39 Diploma Rekabentuk Animasi dan Multimedia
(A10564)
91 214 (Design) Mulai 04/10/2011
40 Diploma Seni Reka dan Multimedia
(A10223)
92 214 (Design) Mulai 04/10/2012
41 Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting
(MQA/FA2535)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 01/01/2013
42 Diploma in Fashion and Retail Design
(A10529)
91 214 (Design) Mulai 02/08/2013
43 Diploma in Interior Design
(MQA/FA2942)
92 214 (Design) Mulai 03/10/2013
44 Diploma in Product Design
(MQA/FA3073)
90 214 (Design) Mulai 01/01/2014
45 Diploma Teknologi Seni Kreatif
Nama Lama : Diploma Seni Persembahan & Kreativiti
(MQA/FA4983)
92-93 212 (Music and Performing Arts) Mulai 13/03/2019
46 Diploma Lanjutan Multimedia Secara Kerjasama Dengan Royal Melbourne Institute Of Technology (RMIT) University, Australia
(A1160)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 13/01/2005 - 12/01/2010
47 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Dalaman (Dengan Kepujian)
(A0455)
178 214 (Design) 16/04/2002 - 15/04/2007
48 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Grafik (Dengan Kepujian)
(A0453)
129 213 (Audio-visual techniques and media production) 16/04/2002 - 15/04/2007
49 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Industri 3+0 Dengan Swinburne University Of Technology Australia
(A0454)
129 214 (Design) 25/03/2003 - 24/03/2008
50 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa 3+0 Secara Kerjasama Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A0903)
111 321 (Journalism and reporting) 19/11/2003 - 18/11/2008
51 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kreatif Multimedia
(A6186)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 07/08/2006
52 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Perisian Dengan Multimedia
(A5373)
123 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
53 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A5371)
120 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
54 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat Perniagaan
(A5372)
120 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
55 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk (Kepujian) Rekabentuk Profesional (Komunikasi Visual)
(A3759)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 07/06/2007
56 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A5370)
120 345 (Management and Administration) Mulai 28/06/2007
57 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(A5369)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 28/06/2007
58 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
(A5490)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 28/06/2007
59 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A5366)
120 345 (Management and Administration) Mulai 28/06/2007
60 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(A5368)
120 340 (Business and Administration) Mulai 28/06/2007
61 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Perdagangan Elektronik
(A5374)
120 340 (Business and Administration) Mulai 10/10/2007
62 Bachelor Of Design (Industrial Design) Secara Kerjasama 3+0 Dengan Swinburne University Of Technology, Australia
(A5168)
129 214 (Design) Mulai 25/03/2008
63 Ijazah Sarjana Muda Profesional Komunikasi
(A5365)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 15/05/2008
64 Sarjana Muda Sastera (Seni Bina Dalaman)
(A3760)
126 581 (Architecture and town planning) Mulai 29/05/2008
65 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih
(A6288)
120 481 (Computer Science) Mulai 16/07/2008
66 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Animasi
(A6166)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 29/05/2009
67 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Perakaunan
(A5367)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/07/2009
68 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Senireka Industri
(A6164)
120 214 (Design) Mulai 17/12/2009
69 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Permainan
(A6287)
120 481 (Computer Science) Mulai 25/01/2010
70 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pembangunan Seni Permainan
(A7687)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/04/2010
71 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam (Kepujian)
(A6451)
120 345 (Management and Administration) Mulai 30/04/2010
72 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Acara
(A6445)
120 810 (Personal services (broad programmes)) Mulai 25/06/2010
73 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Fesyen dan Peruncitan
(A6401)
120 214 (Design) Mulai 15/07/2010
74 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Filem Digital dan Televisyen
(A6165)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/08/2010
75 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A7411)
123 481 (Computer Science) Mulai 29/11/2010
76 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Sukan, Kesihatan dan Kecergasan
(A6286)
124 813 (Sports) Mulai 11/01/2011
77 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Penyiaran dan Kewartawanan
(A6187)
122 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/01/2011
78 Bachelor of Science (Hons) in Construction Management
(A7669)
125 526 (Civil Engineering) Mulai 09/11/2011
79 Bachelor of Business (Hons) in Human Resource Management
(A7410)
128 345 (Management and Administration) Mulai 22/12/2011
80 BA (Hons) in Landscape Architecture
(A7667)
120 581 (Architecture and town planning) Mulai 19/12/2012
81 BA (Hons) in Urban Planning & Design
(A7666)
128 581 (Architecture and town planning) Mulai 08/02/2013
82 Bachelor of Business (Hons) in Hospitality Management
(A7645)
121 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 21/02/2013
83 BA (Hons) of Creative Imaging in Digital Photography
(A11060)
121 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 11/10/2013
84 Bachelor of Arts (Hons) in Games Design
(A11059)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 11/10/2013
85 BSc. (Hons) in Business Intelligence System
(A10905)
121 482 (Computer Use) Mulai 21/10/2013
86 Bachelor of Science (Architectural Studies)
(MQA/FA4236)
120 581 (Architecture and town planning) 13/12/2013 - 08/12/2018
87 BSc. (Hons) in Technopreneurship
(A10904)
120-121 482 (Computer Use) Mulai 12/09/2014
88 Bachelor of Communication (Hons) in Digital Media
(A11058)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 22/09/2014
89 Bachelor of Arts (Hons) in Business & Quality Management
(A10903)
120 345 (Management and Administration) Mulai 05/01/2016
90 Bachelor (Honours) in Recording Arts
Nama Lama : Bachelor (Hons) in Recording Arts
(MQA/FA1896)
120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 09/09/2016
91 Bachelor of Arts (Hons) Communication with Psychology
(MQA/FA1129)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/09/2016
92 Bachelor of Design (Hons) in Transport Design
(MQA/FA1773)
120 214 (Design) Mulai 26/09/2016
93 Bachelor of Arts (Honours) in Fashion Design
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) in Fashion Design
(MQA/FA3997)
123 214 (Design) Mulai 19/12/2016
94 Bachelor of Civil Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Civil Engineering
(MQA/FA2662)
136 526 (Civil Engineering) 01/01/2017 - 31/12/2022
95 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Logistik
(MQA/FA2782)
126 345 (Management and Administration) Mulai 14/02/2018
96 Sarjana Muda Seni (Kepujian) dalam Grafik Bergerak dan Kesan Khas Visual
(MQA/FA1211)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/12/2018
97 Bachelor of Science (Architectural Studies)
(MQA/FA4236)
120 581 (Architecture and town planning) 30/01/2019 - 29/01/2022
98 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Kewangan dan Perbankan
(A7627)
42 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 05/01/2010
99 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Multimedia
(A7618)
42 345 (Management and Administration) Mulai 05/01/2010
100 Master of Business Administration in Communication & Public Relations
(A7617)
42 321 (Journalism and reporting) Mulai 06/01/2010
101 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Kesenggangan & Pelancongan
(A7616)
42 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 13/01/2010
102 Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam Pengurusan Sumber Manusia
(A7626)
42 345 (Management and Administration) Mulai 13/01/2010
103 Sarjana Komunikasi
(A7340)
39 321 (Journalism and reporting) Mulai 21/04/2010
104 Ijazah Sarjana Seni Antarabangsa Kontemporari & Amalan Seni Reka
(A7788)
39 214 (Design) Mulai 24/06/2010
105 Master of Business Administration in Sport Management
(A7619)
48 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2011
106 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Perisian
(A10485)
42 481 (Computer Science) Mulai 04/05/2012
107 Master of Science in Software Management
(A10486)
42 482 (Computer Use) Mulai 02/11/2012
108 Master of Business Administration in General Management
(MQA/FA0459)
40 340 (Business and Administration) Mulai 21/01/2013
109 MBA in Project Management
(MQA/FA0671)
40 345 (Management and Administration) Mulai 14/03/2013
110 Master of Science in Computer Networking
(A10487)
42 481 (Computer Science) Mulai 08/04/2013
111 Master in Digital Film and Television
(A11057)
40 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/05/2013
112 Sarjana Sastera (Pengurusan Inovasi)
(MQA/FA2746)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 14/03/2018
113 Doctor of Philosophy (PhD) Management
(A10541)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 26/06/2013
114 Doctor of Philosophy (PhD) Information System
(A10543)
NA 482 (Computer Use) Mulai 26/05/2015
 
CetakCetak