Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Multimedia (MMU), Kampus Melaka
Alamat : Jalan Ayer Keroh Lama
75450 Melaka
Melaka.No Tel : 06-252 3277
No Faks : 06-231 0079
E-Mel : ar@mmu.edu.my
Laman Web : www.mmu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pra Universiti (Pengurusan)
(A0008)
Program Asas NA 010 (Basic / broad, general programmes) 01/10/1998 - 30/09/2003
2 Pra Universiti (Sains) (Kejuruteraan/Teknologi Maklumat))
(A0009)
Program Asas NA 010 (Basic / broad, general programmes) 01/10/1998 - 30/09/2003
3 Program Asas Kejuruteraan
(A0821)
Program Asas 43 010 (Basic / broad, general programmes) 01/07/2003 - 30/06/2008
4 Program Asas Pengurusan
(A0822)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 01/07/2003 - 30/06/2008
5 Program Asas Teknologi Maklumat
(A0823)
Program Asas 43 010 (Basic / broad, general programmes) 01/07/2003 - 30/06/2008
6 Program Asas Kejuruteraan (Bio-Instrumentasi)
(A1473)
Program Asas 45 010 (Basic / broad, general programmes) 23/05/2006 - 22/05/2011
7 Program Asas Undang-Undang
(A1759)
Program Asas 46 010 (Basic / broad, general programmes) 28/07/2006 - 27/07/2011
8 Program Asas Sains Hayat
Nama Lama : Program Asas Sains Biologi
(A6686)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/04/2007
9 Kursus Asas Perniagaan
Nama Lama : Kursus Asas Pengurusan
(A7859)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 01/07/2008
10 Program Asas Kejuruteraan
(A7857)
Program Asas 45 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 01/07/2008
11 Program Asas Teknologi Maklumat
(A7858)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 01/07/2008
12 Asas Undang-undang
(A11233)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/07/2011
13 Diploma Teknologi Maklumat
(A0661)
Diploma 93 481 (Computer Science) 28/07/2003 - 27/07/2008
14 Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi
(A0858)
Diploma 92 523 (Electronics and Automation) 04/09/2003 - 03/09/2008
15 Diploma Pengkomputeran Internet
(A0969)
Diploma 92 482 (Computer Use) 01/08/2004 - 31/07/2009
16 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
(A0968)
Diploma 93 481 (Computer Science) 01/08/2004 - 31/07/2009
17 Diploma Perdagangan Elektronik
(A5834)
Diploma 92 340 (Business and Administration) 11/01/2007 - 10/01/2012
18 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A5832)
Diploma 93 523 (Electronics and Automation) Mulai 17/01/2007
19 Diploma Perakaunan
(A6297)
Diploma 91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/02/2008
20 Diploma Teknologi Maklumat
(A7461)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 28/07/2008
21 Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi
(A7840)
Diploma 93 523 (Electronics and Automation) Mulai 04/09/2008
22 Diploma Pengkomputeran Jaringan
(A8123)
Diploma 93 482 (Computer Use) Mulai 01/08/2009
23 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
(A8122)
Diploma 91 481 (Computer Science) Mulai 01/08/2009
24 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A7819)
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 17/09/2009
25 Diploma Perdagangan Elektronik
(A11193)
Diploma 93 340 (Business and Administration) 11/01/2012 - 16/11/2013
26 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(MQA/FA12837)
Diploma 91 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2021
27 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(A0211)
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) 14/08/2001 - 13/08/2006
28 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Komunikasi Data
(A0179)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) 16/10/2001 - 15/10/2006
29 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pemasaran
(A0239)
Sarjana Muda 129 342 (Marketing and Advertising) 25/12/2001 - 24/12/2006
30 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Dan Kewangan
(A0446)
Sarjana Muda 129 343 (Finance, banking, insurance) 14/05/2002 - 13/05/2007
31 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Perisian
(A0408)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) 14/05/2002 - 13/05/2007
32 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
(A0409)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) 14/05/2002 - 13/05/2007
33 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengurusan Teknologi Maklumat
(A0404)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) 14/05/2002 - 13/05/2007
34 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Perniagaan Teknologi Maklumat
(A0403)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) 14/05/2002 - 13/05/2007
35 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(A0580)
Sarjana Muda 129 340 (Business and Administration) 30/05/2002 - 29/05/2007
36 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A0581)
Sarjana Muda 146 344 (Accounting and Taxation) 30/05/2002 - 29/05/2007
37 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
(A0410)
Sarjana Muda 139 521 (Mechanics and Metal Work) 13/11/2003 - 12/11/2008
38 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik
(A1024)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 28/06/2004 - 27/06/2009
39 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Komputer
(A1023)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 28/06/2004 - 27/06/2009
40 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Telekomunikasi
(A1025)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 28/06/2004 - 27/06/2009
41 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Ekonomi Antarabangsa
(A1419)
Sarjana Muda 129 314 (Economics) 01/06/2005 - 31/05/2010
42 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Robotik Dan Automasi
(A1307)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 26/08/2005 - 25/08/2010
43 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pengetahuan (Kepujian)
(A1418)
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) 06/10/2005 - 05/10/2010
44 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A1420)
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) 06/10/2005 - 05/10/2010
45 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(A1791)
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) 14/08/2006 - 13/08/2011
46 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Komunikasi Data Dan Rangkaian)
(A5313)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 16/10/2006
47 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pemasaran
(A5311)
Sarjana Muda 129 342 (Marketing and Advertising) 02/11/2006 - 01/11/2011
48 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Kepintaran Buatan)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Kepintaran Buatan)
(A4187)
Sarjana Muda 126 481 (Computer Science) Mulai 19/03/2007
49 Bachelor of Business Administration (Hons) (Banking and Finance)
(A7203)
Sarjana Muda 123 343 (Finance, banking, insurance) 14/05/2007 - 13/11/2012
50 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Kejuruteraan Perisian)
(A7462)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) 14/05/2007 - 13/05/2012
51 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(A7463)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) 14/05/2007 - 13/05/2012
52 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Kecerdasan dan Analitik Perniagaan)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Teknologi Maklumat)
(A7498)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 14/05/2007
53 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Sistem Maklumat Perniagaan)
(A7499)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) 14/05/2007 - 13/05/2012
54 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(A7958)
Sarjana Muda 129 340 (Business and Administration) 30/05/2007 - 29/11/2012
55 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A7959)
Sarjana Muda 146 344 (Accounting and Taxation) 30/05/2007 - 29/11/2012
56 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Bio-Instrumentasi
(A3345)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2008 - 31/12/2008
57 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
(A3145)
Sarjana Muda 147 380 (Law) Mulai 16/02/2008
58 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Teknologi Sekuriti)
(A5470)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 21/03/2008
59 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
(A7465)
Sarjana Muda 139 521 (Mechanics and Metal Work) 13/11/2008 - 31/12/2009
60 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Bio-Instrumentasi
(A11708)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
61 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik
(A8232)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 28/06/2009 - 31/12/2010
62 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Komputer
(A8233)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 28/06/2009 - 31/12/2010
63 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Telekomunikasi
(A8234)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 28/06/2009 - 31/12/2010
64 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Robot Dan Automasi
(A7501)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
65 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
(A1834)
Sarjana Muda 139 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2010 - 31/12/2011
66 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bio-Informatik
(A6684)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 13/01/2010
67 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat Perubatan
(A6685)
Sarjana Muda 119 481 (Computer Science) Mulai 13/01/2010
68 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Ekonomi Antarabangsa
(A7960)
Sarjana Muda 129 314 (Economics) Mulai 01/06/2010
69 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A7500)
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) Mulai 06/10/2010
70 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Pengurusan Pengetahuan (Kepujian)
(A7961)
Sarjana Muda 126 345 (Management and Administration) Mulai 06/10/2010
71 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Bio-Instrumentasi
(A11780)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2013
72 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Telekomunikasi
(A1833)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2016
73 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengurusan Teknologi Maklumat (Berasaskan Internet)
(A5831)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) Mulai 10/01/2011
74 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(A10406)
Sarjana Muda 126 345 (Management and Administration) Mulai 14/08/2011
75 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pemasaran
(A10405)
Sarjana Muda 126 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2011
76 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Robot dan Automasi
(A1842)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2014
77 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
(A1844)
Sarjana Muda 139 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2016
78 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Sistem Maklumat Perniagaan)
(MQA/FA1348)
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) Mulai 14/05/2012
79 Bachelor of Accounting (Hons)
(MQA/FA2052)
Sarjana Muda 146 344 (Accounting and Taxation) Mulai 30/05/2012
80 Bachelor of Business Administration (Hons) (International Business)
(MQA/FA2053)
Sarjana Muda 123 340 (Business and Administration) Mulai 30/05/2012
81 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan dan Kewangan
(MQA/FA1997)
Sarjana Muda 126 345 (Management and Administration) Mulai 14/11/2012
82 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Bio-Instrumentasi
(MQA/FA4680)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
83 Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Majoring in Robotics and Automation
(MQA/FA4749)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 - 31/12/2019
84 Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical
(MQA/FA8757)
Sarjana Muda 135-138 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 - 31/12/2021
85 Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Majoring in Telecommunications
(MQA/FA8758)
Sarjana Muda 135-138 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2021
86 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Pengkhususan Robot dan Automasi
(MQA/FA4749)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2020 - 31/12/2022
87 Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan (Dengan Penyelidikan)
(A0681)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 17/01/2003 - 16/01/2008
88 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) Dengan Penyelidikan
(A0691)
Sarjana NA 481 (Computer Science) 06/02/2003 - 05/02/2008
89 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A1555)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) 10/03/2006 - 09/03/2011
90 Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat)
(A4759)
Sarjana 43 481 (Computer Science) Mulai 01/08/2007
91 Sarjana Falsafah (Pengurusan)
(A8146)
Sarjana TB 345 (Management and Administration) Mulai 17/01/2008
92 Sarjana Sains (Kejuruteraan)
(A8271)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 17/01/2008
93 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
(A8127)
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 06/02/2008
94 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Sistem Terbenam)
(A5389)
Sarjana 43 523 (Electronics and Automation) Mulai 20/04/2009
95 Sarjana Kejuruteraan Pengurusan Pembuatan Termaju
(A5835)
Sarjana 46 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 13/01/2010
96 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A8069)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 10/03/2011
97 Doktor Falsafah (Kejuruteraan)
(A0692)
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 07/02/2003 - 06/02/2008
98 Doktor Falsafah (Pengurusan)
(A0675)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 07/08/2003 - 06/08/2011
99 Doktor Falsafah (Kejuruteraan)
(A3415)
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 07/02/2008
100 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
(A4269)
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 01/07/2008
101 Doktor Falsafah (Pengurusan)
(A9201)
Ijazah Kedoktoran - 345 (Management and Administration) Mulai 07/08/2011
102 Sijil Kehadiran Intensif Bahasa Inggeris
(A8388)
- 60 (20 kredit setiap 224 (Other Languages) Mulai 31/07/2008
 
CetakCetak