Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Monash University Malaysia (Nama Lama : Monash University Sunway Campus Malaysia)
Alamat : Jalan Lagoon Selatan
46150 Bandar Sunway
Selangor.No Tel : 03-5514 6000
No Faks : 03-5514 6331
E-Mel : mum.qac@monash.edu.
Laman Web : www.monash.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma of Higher Education Studies
(MQA/SWA0654)
Sijil Siswazah 38.4 0110 (Education not further defined) Mulai 06/04/2014
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Dengan Kepujian)
(A0218)
Sarjana Muda 111.73 0714 (Mechanics and metal trades ) 20/12/2000 - 19/12/2005
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik (Dengan Kepujian)
(A0219)
Sarjana Muda 125.16 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 20/12/2000 - 19/12/2005
4 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi
(A0222)
Sarjana Muda 83 0323 (Media and communications) 17/01/2001 - 16/01/2006
5 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Perdagangan
(A0223)
Sarjana Muda 120 0410 (Business and administration not further defined) 17/01/2001 - 16/01/2006
6 Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi)
(A0220)
Sarjana Muda 107 0512 (Biochemistry) 17/01/2001 - 16/01/2006
7 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer
(A0224)
Sarjana Muda 91 0613 (Computer Science) 17/01/2001 - 16/01/2006
8 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Teknologi Maklumat
(A0221)
Sarjana Muda 144 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 16/04/2002 - 15/04/2007
9 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat
(A4654)
Sarjana Muda 144 0611 (Information technology and information system) 15/01/2007 - 19/06/2012
10 Bachelor of Arts
(A7244)
Sarjana Muda 144 0210 (Arts not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
11 Bachelor of Arts (Global)
(A8315)
Sarjana Muda 144 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
12 Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Communication
Nama Lama : Bachelor of Business and Commerce/Bachelor of Communication
(A7989)
Sarjana Muda NA 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 16/01/2007 - 15/07/2012
13 Bachelor of Communication
(A5985)
Sarjana Muda 144 0323 (Media and communications) 16/01/2007 - 15/07/2012
14 Bachelor of Computer Science
(A6072)
Sarjana Muda 144 0613 (Computer Science) 16/01/2007 - 15/07/2012
15 Bachelor Of Engineering (Electrical & Computer Systems)
(A8845)
Sarjana Muda NA 0713 (Electronics and automation ) 16/01/2007 - 15/01/2012
16 Bachelor of Information Technology and Systems
(A7253)
Sarjana Muda 144 0611 (Information technology and information system) 16/01/2007 - 15/07/2012
17 Bachelor of Science (Biotechnology)
(A5984)
Sarjana Muda 144 0512 (Biochemistry) 16/01/2007 - 15/07/2012
18 Bachelor of Science (Environmental Management)
(A8844)
Sarjana Muda 144 0521 (Environmental sciences ) 16/01/2007 - 15/07/2012
19 Bachelor of Science (Food Science and Technology)
(A8308)
Sarjana Muda 144 0721 (Food processing ) 16/01/2007 - 15/07/2012
20 Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(A3616)
Sarjana Muda 144 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
(A7247)
Sarjana Muda 155 0714 (Mechanics and metal trades ) 16/01/2007 - 15/01/2012
22 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekatronik)
(A7248)
Sarjana Muda 155 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 16/01/2007 - 15/01/2012
23 The honours degree of Bachelor of Communication
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Dengan Kepujian)
(A7243)
Sarjana Muda 192 0323 (Media and communications) 16/01/2007 - 15/07/2012
24 Bachelor of Business and Commerce
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dan Perdagangan
(A6124)
Sarjana Muda 144 0410 (Business and administration not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
25 The honours degree of Bachelor of Business and Commerce
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dan Perdagangan (Kepujian)
(A7250)
Sarjana Muda 192 0410 (Business and administration not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
26 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Teknologi Maklumat
(A6073)
Sarjana Muda 144 0410 (Business and administration not further defined) 16/01/2007 - 15/01/2012
27 Bachelor of Psychological Science and Business
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Psikologi dan Perniagaan
(A8312)
Sarjana Muda 144 0388 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information) 16/01/2007 - 15/07/2012
28 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Medical Bioscience)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Biosains Perubatan) (Kepujian)
(A7238)
Sarjana Muda 192 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/01/2012
29 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Biotechnology)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi) (Kepujian)
(A7237)
Sarjana Muda 192 0512 (Biochemistry) 16/01/2007 - 15/01/2012
30 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Medical Bioscience)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi/Biosains Perubatan)
(A7239)
Sarjana Muda 192 0512 (Biochemistry) 16/01/2007 - 15/07/2012
31 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Environmental Management)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi/Pengurusan Persekitaran)
(A7241)
Sarjana Muda 192 0512 (Biochemistry) 16/01/2007 - 15/07/2012
32 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Environmental Management)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Persekitaran) (Kepujian)
(A7240)
Sarjana Muda 192 0521 (Environmental sciences ) 16/01/2007 - 15/01/2012
33 Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Makanan Dan Teknologi) (Kepujian)
(A8309)
Sarjana Muda 192 0721 (Food processing ) 16/01/2007 - 15/01/2012
34 The honours degree of Bachelor of Arts
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian)
(A8310)
Sarjana Muda 192 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
35 Bachelor of Engineering in the field of Chemical Engineering
(MQA/SWA0067)
Sarjana Muda 192 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2009 - 31/12/2013
36 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
(A3423)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 26/03/2010 - 25/09/2015
37 Bachelor of Science
(MQA/SWA0129)
Sarjana Muda 144 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 12/11/2011
38 Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical and Computer Systems Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Electrical and Computer Systems Engineering
(MQA/SWA0092)
Sarjana Muda 192 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2015
39 Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Mechanical Engineering
(MQA/SWA0094)
Sarjana Muda 192 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2012 - 31/12/2015
40 Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Mechatronics Engineering
(MQA/SWA0093)
Sarjana Muda 192 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2012 - 31/12/2015
41 Bachelor of Psychological Science (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Psychological Science and Business (Psychology) (Honours)
(MQA/SWA0131)
Sarjana Muda 48 0313 (Psychology ) Mulai 13/03/2012
42 Bachelor of Science (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Science
(MQA/SWA0130)
Sarjana Muda 48 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 13/03/2012
43 Bachelor of Arts (Global)
(MQA/SWA0102)
Sarjana Muda 144 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 16/07/2012 - 02/12/2018
44 Bachelor of Arts and Social Sciences
Nama Lama : Bachelor of Arts (Social Sciences)
(MQA/SWA0103)
Sarjana Muda 144 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 16/07/2012
45 Bachelor of Business and Commerce
(MQA/SWA0108)
Sarjana Muda 144 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 16/07/2012
46 Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Digital Media and Communication
Nama Lama : Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Communication and Media Studies
(MQA/SWA0109)
Sarjana Muda 192 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 16/07/2012
47 Bachelor of Digital Media and Communication
Nama Lama : Bachelor of Communication and Media Studies
(MQA/SWA0104)
Sarjana Muda 144 0323 (Media and communications) Mulai 16/07/2012
48 Bachelor of Computer Science
(MQA/SWA0123)
Sarjana Muda 144 0613 (Computer Science) Mulai 16/07/2012
49 Bachelor of Information Technology and Systems
(MQA/SWA0124)
Sarjana Muda 144 0611 (Information technology and information system) 16/07/2012 - 23/07/2017
50 Bachelor of Psychology and Business
Nama Lama : Bachelor of Psychological Science and Business
(MQA/SWA0125)
Sarjana Muda 144 0313 (Psychology ) Mulai 16/07/2012
51 Bachelor of Science (Biotechnology)
(MQA/SWA0113)
Sarjana Muda 144 0512 (Biochemistry) 16/07/2012 - 19/12/2022
52 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Environmental Management)
(MQA/SWA0127)
Sarjana Muda 192 0588 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics) 16/07/2012 - 30/03/2017
53 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(MQA/SWA0114)
Sarjana Muda 192 0512 (Biochemistry) 16/07/2012 - 02/12/2018
54 Bachelor of Science (Environmental Management)
(MQA/SWA0128)
Sarjana Muda 144 0521 (Environmental sciences ) 16/07/2012 - 19/01/2017
55 Bachelor of Science (Food Science and Technology)
(MQA/SWA0115)
Sarjana Muda 144 0721 (Food processing ) 16/07/2012 - 14/07/2019
56 Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(MQA/SWA0116)
Sarjana Muda 144 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 16/07/2012 - 05/12/2019
57 Bachelor of Arts (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Arts
(MQA/SWA0106)
Sarjana Muda 48 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 16/07/2012
58 Bachelor of Business and Commerce (Honours)
Nama Lama : Honours degree of Bachelor of Business and Commerce
(MQA/SWA0110)
Sarjana Muda 48 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 16/07/2012
59 Bachelor of Communication (Honours)
Nama Lama : Honours degree of Bachelor of Communication
(MQA/SWA0107)
Sarjana Muda 48 0323 (Media and communications) 16/07/2012 - 08/04/2016
60 Bachelor of Medical Science (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Medical Science
(MQA/SWA0160)
Sarjana Muda 48 0912 (Medicine) Mulai 13/03/2013
61 Bachelor of Chemical Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Chemical Engineering
(MQA/FA4650)
Sarjana Muda 123 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2014 - 31/12/2018
62 Bachelor of Pharmacy (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Pharmacy
(A7256)
Sarjana Muda 192 0916 (Pharmacy) 25/01/2014 - 24/01/2019
63 Bachelor of Commerce (Accounting)
(MQA/SWA0172)
Sarjana Muda 120 0411 (Accounting, auditing and taxation) 28/02/2014 - 05/12/2019
64 Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine
Nama Lama : Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
(MQA/FA5833)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 26/09/2015 - 25/03/2023
65 Bachelor of Electrical and Computer Systems Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical and Computer Systems Engineering
(MQA/FA7521)
Sarjana Muda 192 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2016 - 31/12/2021
66 Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering
(MQA/FA7520)
Sarjana Muda 192 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2016 - 31/12/2021
67 Bachelor of Mechatronics Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering
(MQA/FA7519)
Sarjana Muda 192 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2016 - 31/12/2022
68 Bachelor of Food Science and Technology
(MQA/SWA0794)
Sarjana Muda 144 0721 (Food processing ) Mulai 08/11/2016
69 Bachelor of Medical Bioscience
(MQA/SWA0795)
Sarjana Muda 144 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 08/11/2016
70 Bachelor of Civil Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering and Bachelor of Engineering in the field of Civil Engineering
(MQA/FA8848)
Sarjana Muda 192 0716 (Civil engineering) 01/01/2017 - 31/12/2021
71 Bachelor of Psychology
Nama Lama : Bachelor of Psychological Science
(MQA/SWA11799)
Sarjana Muda 122.4 0313 (Psychology ) Mulai 17/11/2018
72 Bachelor of Computer Science (Honours)
(MQA/SWA12120)
Sarjana Muda 48 0613 (Computer Science) Mulai 29/11/2018
73 Bachelor of Chemical Engineering (Honours)
(MQA/FA4650)
Sarjana Muda 142.5 SLT/192 Monash credits 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2019 - 31/12/2024
74 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA11712)
Sarjana Muda 192 0916 (Pharmacy) 25/01/2019 - 24/07/2022
75 Bachelor of Software Engineering (Honours)
(MQA/SWA13363)
Sarjana Muda 192 0612 (Software engineering) Mulai 29/07/2019
76 Bachelor of Computer Science in Data Science
(MQA/FA12435)
Sarjana Muda 122.4 0613 (Computer Science) 01/01/2021 - 31/12/2026
77 Bachelor of Civil Engineering (Honours)
(MQA/FA8848)
Sarjana Muda 192 0716 (Civil engineering) 01/01/2022 - 31/12/2027
78 Bachelor of Electrical and Computer Systems Engineering (Honours)
(MQA/FA7521)
Sarjana Muda 192 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2022 - 31/12/2027
79 Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)
(MQA/FA7520)
Sarjana Muda 192 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2022 - 31/12/2027
80 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA11712)
Sarjana Muda 192 0916 (Pharmacy) 25/07/2022 - 24/07/2026
81 Bachelor of Robotics and Mechatronics Engineering (Honours)
(MQA/FA7519)
Sarjana Muda 124 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2023 - 31/12/2027
82 Graduate Certificate in Higher Education
(MQA/SWA0171)
Sijil Pascasiswazah 24 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 20/08/2013
83 Postgraduate Diploma (Commerce)
(A8843)
Diploma Pascasiswazah 48 0410 (Business and administration not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
84 Postgraduate Diploma in Arts (Research)
(A7254)
Diploma Pascasiswazah 48 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
85 Postgraduate Diploma in Business and Commerce
Nama Lama : Postgraduate Diploma (Commerce)
(MQA/SWA0120)
Diploma Pascasiswazah 48 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 16/07/2012
86 Postgraduate Diploma in Arts (Research)
(MQA/SWA0105)
Diploma Pascasiswazah NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 16/07/2012
87 Postgraduate Diploma in Biomedical Science
(MQA/SWA10526)
Diploma Pascasiswazah 40.8 0910 (Health not further defined) Mulai 06/09/2017
88 Ijazah Sarjana Falsafah (Komunikasi)
(A5725)
Sarjana NA 0323 (Media and communications) 16/01/2007 - 15/01/2012
89 Ijazah Sarjana Falsafah (Saringan)
(A8842)
Sarjana 48 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities ) 16/01/2007 - 15/01/2012
90 Ijazah Sarjana Komunikasi
(A8311)
Sarjana 72 0323 (Media and communications) 16/01/2007 - 15/01/2012
91 Ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan
(A7251)
Sarjana 192 0414 (Management and administration ) 16/01/2007 - 15/01/2012
92 Master of Science
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Penyelidikan)
(A4183)
Sarjana 96 0530 (Physical sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
93 Master of Arts
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Penyelidikan)
(A7246)
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
94 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat (Tesis Minor)
(A4012)
Sarjana 72 0611 (Information technology and information system) 16/01/2007 - 15/01/2012
95 Master Of Arts (66% Research)
(A7245)
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/01/2012
96 Master of Engineering Science (Research)
(A4182)
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
97 Master of International Business
(A8314)
Sarjana 72 0414 (Management and administration ) 16/01/2007 - 15/07/2012
98 Master of Philosophy
(A5637)
Sarjana NA 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities ) 16/01/2007 - 15/07/2012
99 Master of Science Preliminary
Nama Lama : Master of Science (Preliminary)
(A7242)
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
100 Master of Arts (Communications and Cultural Studies)
(A10436)
Sarjana 72 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 14/05/2009 - 06/07/2012
101 Master of Arts
(MQA/SWA0119)
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 16/07/2012
102 Master of Engineering Science (Research)
(MQA/SWA0112)
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 16/07/2012
103 Master of International Business
(MQA/SWA0111)
Sarjana 72 0414 (Management and administration ) Mulai 16/07/2012
104 Master of Philosophy
(MQA/SWA0122)
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 16/07/2012
105 Master of Science (Research)
Nama Lama : Master of Science
(MQA/SWA0121)
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 16/07/2012
106 Master of Biomedical Science
(MQA/SWA0187)
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 10/01/2013
107 Master of Business Information Systems
(MQA/SWA0163)
Sarjana 76.8 0611 (Information technology and information system) Mulai 20/08/2013
108 Master of Communications and Media Studies
(MQA/SWA0177)
Sarjana NA 0323 (Media and communications) Mulai 06/04/2014
109 Master of Business Information Systems (Professional)
(MQA/SWA0753)
Sarjana 72 0611 (Information technology and information system) 09/04/2016 - 30/07/2016
110 Master of Advanced Engineering (Energy and Sustainability)
(MQA/SWA0796)
Sarjana 48 0712 (Electricity and energy) Mulai 08/11/2016
111 Master of Business Administration
(MQA/SWA0793)
Sarjana 96 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 08/11/2016
112 Master of Professional Counselling
(MQA/FA12898)
Sarjana 96 0923 (Social work and counselling ) 15/10/2018 - 14/10/2023
113 Doktor Falsafah - Kejuruteraan
(A5693)
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 16/01/2007 - 15/01/2012
114 Doktor Falsafah - Komunikasi
(A5724)
Ijazah Kedoktoran NA 0323 (Media and communications) 16/01/2007 - 15/01/2012
115 Doktor Falsafah - Perniagaan Dan Perdagangan
(A5638)
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) 16/01/2007 - 15/01/2012
116 Doktor Falsafah - Sains
(A5653)
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/01/2012
117 Doktor Falsafah - Teknologi Maklumat
(A5652)
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) 16/01/2007 - 15/01/2012
118 Doctor of Philosophy
Nama Lama : Doktor Falsafah (Penyelidikan)
(A7255)
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 16/01/2007 - 15/07/2012
119 Ijazah Kedoktoran Pentadbiran Perniagaan
(A7252)
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) 16/01/2007 - 15/01/2012
120 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0117)
Ijazah Kedoktoran NA 0213 (Fine arts) Mulai 16/07/2012
121 English Language Bridging Programme (ELBP)
(A7258)
- NA 0231 (Language acquisition ) 16/01/2007 - 15/07/2012
122 Monash English Bridging
Nama Lama : English Language Bridging Programme
(MQA/SWA0118)
- NA 0230 (Languages not further defined) Mulai 16/07/2012
 
CetakCetak