Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Monash University Malaysia (Nama Lama : Monash University Sunway Campus Malaysia)
Alamat : Jalan Lagoon Selatan
46150 Bandar Sunway
Selangor.No Tel : 03-5514 6000
No Faks : 03-5514 6331
E-Mel : mum.qac@monash.edu.
Laman Web : www.monash.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma of Higher Education Studies
(MQA/SWA0654)
Sijil Siswazah 38.4 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 06/04/2014
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Dengan Kepujian)
(A0218)
Sarjana Muda 111.73 521 (Mechanics and Metal Work) 20/12/2000 - 19/12/2005
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik (Dengan Kepujian)
(A0219)
Sarjana Muda 125.16 523 (Electronics and Automation) 20/12/2000 - 19/12/2005
4 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi
(A0222)
Sarjana Muda 83 321 (Journalism and reporting) 17/01/2001 - 16/01/2006
5 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Perdagangan
(A0223)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) 17/01/2001 - 16/01/2006
6 Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi)
(A0220)
Sarjana Muda 107 545 (Applied science) 17/01/2001 - 16/01/2006
7 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer
(A0224)
Sarjana Muda 91 481 (Computer Science) 17/01/2001 - 16/01/2006
8 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Teknologi Maklumat
(A0221)
Sarjana Muda 144 340 (Business and Administration) 16/04/2002 - 15/04/2007
9 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat
(A4654)
Sarjana Muda 144 481 (Computer Science) 15/01/2007 - 19/06/2012
10 Bachelor of Arts
(A7244)
Sarjana Muda 144 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
11 Bachelor of Arts (Global)
(A8315)
Sarjana Muda 144 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
12 Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Communication
Nama Lama : Bachelor of Business and Commerce/Bachelor of Communication
(A7989)
Sarjana Muda NA 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
13 Bachelor of Communication
(A5985)
Sarjana Muda 144 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/07/2012
14 Bachelor of Computer Science
(A6072)
Sarjana Muda 144 481 (Computer Science) 16/01/2007 - 15/07/2012
15 Bachelor Of Engineering (Electrical & Computer Systems)
(A8845)
Sarjana Muda NA 523 (Electronics and Automation) 16/01/2007 - 15/01/2012
16 Bachelor of Information Technology and Systems
(A7253)
Sarjana Muda 144 482 (Computer Use) 16/01/2007 - 15/07/2012
17 Bachelor of Science (Biotechnology)
(A5984)
Sarjana Muda 144 545 (Applied science) 16/01/2007 - 15/07/2012
18 Bachelor of Science (Environmental Management)
(A8844)
Sarjana Muda 144 422 (Environmental Science) 16/01/2007 - 15/07/2012
19 Bachelor of Science (Food Science and Technology)
(A8308)
Sarjana Muda 144 541 (Food Processing) 16/01/2007 - 15/07/2012
20 Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(A3616)
Sarjana Muda 144 421 (Biology and biochemistry) 16/01/2007 - 15/07/2012
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
(A7247)
Sarjana Muda 155 521 (Mechanics and Metal Work) 16/01/2007 - 15/01/2012
22 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekatronik)
(A7248)
Sarjana Muda 155 523 (Electronics and Automation) 16/01/2007 - 15/01/2012
23 The honours degree of Bachelor of Communication
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Dengan Kepujian)
(A7243)
Sarjana Muda 192 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/07/2012
24 Bachelor of Business and Commerce
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dan Perdagangan
(A6124)
Sarjana Muda 144 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
25 The honours degree of Bachelor of Business and Commerce
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dan Perdagangan (Kepujian)
(A7250)
Sarjana Muda 192 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
26 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Teknologi Maklumat
(A6073)
Sarjana Muda 144 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/01/2012
27 Bachelor of Psychological Science and Business
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Psikologi dan Perniagaan
(A8312)
Sarjana Muda 144 311 (Psychology) 16/01/2007 - 15/07/2012
28 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Medical Bioscience)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Biosains Perubatan) (Kepujian)
(A7238)
Sarjana Muda 192 421 (Biology and biochemistry) 16/01/2007 - 15/01/2012
29 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Biotechnology)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi) (Kepujian)
(A7237)
Sarjana Muda 192 545 (Applied science) 16/01/2007 - 15/01/2012
30 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Medical Bioscience)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi/Biosains Perubatan)
(A7239)
Sarjana Muda 192 545 (Applied science) 16/01/2007 - 15/07/2012
31 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Environmental Management)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi/Pengurusan Persekitaran)
(A7241)
Sarjana Muda 192 545 (Applied science) 16/01/2007 - 15/07/2012
32 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Environmental Management)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Persekitaran) (Kepujian)
(A7240)
Sarjana Muda 192 422 (Environmental Science) 16/01/2007 - 15/01/2012
33 Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Makanan Dan Teknologi) (Kepujian)
(A8309)
Sarjana Muda 192 541 (Food Processing) 16/01/2007 - 15/01/2012
34 The honours degree of Bachelor of Arts
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian)
(A8310)
Sarjana Muda 192 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
35 Bachelor of Engineering in the field of Chemical Engineering
(MQA/SWA0067)
Sarjana Muda 192 524 (Chemical and Process) 01/01/2009 - 31/12/2013
36 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
(A3423)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 26/03/2010 - 25/09/2015
37 Bachelor of Science
(MQA/SWA0129)
Sarjana Muda 144 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/11/2011
38 Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical and Computer Systems Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Electrical and Computer Systems Engineering
(MQA/SWA0092)
Sarjana Muda 192 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2015
39 Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Mechanical Engineering
(MQA/SWA0094)
Sarjana Muda 192 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2015
40 Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Mechatronics Engineering
(MQA/SWA0093)
Sarjana Muda 192 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2015
41 Bachelor of Psychological Science (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Psychological Science and Business (Psychology) (Honours)
(MQA/SWA0131)
Sarjana Muda 48 311 (Psychology) Mulai 13/03/2012
42 Bachelor of Science (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Science
(MQA/SWA0130)
Sarjana Muda 48 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/03/2012
43 Bachelor of Arts (Global)
(MQA/SWA0102)
Sarjana Muda 144 220 (Humanities (broad programmes)) 16/07/2012 - 02/12/2018
44 Bachelor of Arts and Social Sciences
Nama Lama : Bachelor of Arts (Social Sciences)
(MQA/SWA0103)
Sarjana Muda 144 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
45 Bachelor of Business and Commerce
(MQA/SWA0108)
Sarjana Muda 144 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
46 Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Digital Media and Communication
Nama Lama : Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Communication and Media Studies
(MQA/SWA0109)
Sarjana Muda 192 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
47 Bachelor of Digital Media and Communication
Nama Lama : Bachelor of Communication and Media Studies
(MQA/SWA0104)
Sarjana Muda 144 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
48 Bachelor of Computer Science
(MQA/SWA0123)
Sarjana Muda 144 481 (Computer Science) Mulai 16/07/2012
49 Bachelor of Information Technology and Systems
(MQA/SWA0124)
Sarjana Muda 144 482 (Computer Use) 16/07/2012 - 23/07/2017
50 Bachelor of Psychological Science and Business
(MQA/SWA0125)
Sarjana Muda 144 311 (Psychology) Mulai 16/07/2012
51 Bachelor of Science (Biotechnology)
(MQA/SWA0113)
Sarjana Muda 144 545 (Applied science) 16/07/2012 - 25/01/2015
52 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Environmental Management)
(MQA/SWA0127)
Sarjana Muda 192 545 (Applied science) 16/07/2012 - 30/03/2017
53 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(MQA/SWA0114)
Sarjana Muda 192 545 (Applied science) 16/07/2012 - 02/12/2018
54 Bachelor of Science (Environmental Management)
(MQA/SWA0128)
Sarjana Muda 144 422 (Environmental Science) 16/07/2012 - 19/01/2017
55 Bachelor of Science (Food Science and Technology)
(MQA/SWA0115)
Sarjana Muda 144 541 (Food Processing) 16/07/2012 - 14/07/2019
56 Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(MQA/SWA0116)
Sarjana Muda 144 721 (Medicine) 16/07/2012 - 05/12/2019
57 Bachelor of Arts (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Arts
(MQA/SWA0106)
Sarjana Muda 48 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
58 Bachelor of Business and Commerce (Honours)
Nama Lama : Honours degree of Bachelor of Business and Commerce
(MQA/SWA0110)
Sarjana Muda 48 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
59 Bachelor of Communication (Honours)
Nama Lama : Honours degree of Bachelor of Communication
(MQA/SWA0107)
Sarjana Muda 48 220 (Humanities (broad programmes)) 16/07/2012 - 08/04/2016
60 Bachelor of Medical Science (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Medical Science
(MQA/SWA0160)
Sarjana Muda 48 721 (Medicine) Mulai 13/03/2013
61 Bachelor of Chemical Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Chemical Engineering
(MQA/FA4650)
Sarjana Muda 123 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2018
62 Bachelor of Pharmacy (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Pharmacy
(A7256)
Sarjana Muda 192 727 (Pharmacy) 25/01/2014 - 24/01/2019
63 Bachelor of Commerce (Accounting)
(MQA/SWA0172)
Sarjana Muda 120 344 (Accounting and Taxation) 28/02/2014 - 05/12/2019
64 Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine
Nama Lama : Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
(MQA/FA5833)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 26/09/2015 - 25/09/2022
65 Bachelor of Electrical and Computer Systems Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical and Computer Systems Engineering
(MQA/FA7521)
Sarjana Muda 192 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2021
66 Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering
(MQA/FA7520)
Sarjana Muda 192 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2016 - 31/12/2021
67 Bachelor of Mechatronics Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering
(MQA/FA7519)
Sarjana Muda 192 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2022
68 Bachelor of Food Science and Technology
(MQA/SWA0794)
Sarjana Muda 144 541 (Food Processing) Mulai 08/11/2016
69 Bachelor of Medical Bioscience
(MQA/SWA0795)
Sarjana Muda 144 721 (Medicine) Mulai 08/11/2016
70 Bachelor of Civil Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering and Bachelor of Engineering in the field of Civil Engineering
(MQA/FA8848)
Sarjana Muda 192 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 01/01/2017 - 31/12/2021
71 Bachelor of Psychological Science
(MQA/SWA11799)
Sarjana Muda 122.4 311 (Psychology) Mulai 17/11/2018
72 Bachelor of Computer Science (Honours)
(MQA/SWA12120)
Sarjana Muda 48 481 (Computer Science) Mulai 29/11/2018
73 Bachelor of Chemical Engineering (Honours)
(MQA/FA4650)
Sarjana Muda 142.5 SLT/192 Monash credits 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
74 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA11712)
Sarjana Muda 192 727 (Pharmacy) 25/01/2019 - 24/07/2022
75 Bachelor of Software Engineering (Honours)
(MQA/SWA13363)
Sarjana Muda 192 481 (Computer Science) Mulai 29/07/2019
76 Bachelor of Civil Engineering (Honours)
(MQA/FA8848)
Sarjana Muda 192 526 (Civil Engineering) 01/01/2022 - 31/12/2027
77 Bachelor of Electrical and Computer Systems Engineering (Honours)
(MQA/FA7521)
Sarjana Muda 192 522 (Electricity and Energy) 01/01/2022 - 31/12/2027
78 Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)
(MQA/FA7520)
Sarjana Muda 192 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2022 - 31/12/2027
79 Bachelor of Robotics and Mechatronics Engineering (Honours)
(MQA/FA7519)
Sarjana Muda 124 523 (Electronics and Automation) 01/01/2023 - 31/12/2027
80 Graduate Certificate in Higher Education
(MQA/SWA0171)
Sijil Pascasiswazah 24 141 (Teaching and Training) Mulai 20/08/2013
81 Postgraduate Diploma (Commerce)
(A8843)
Diploma Pascasiswazah 48 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
82 Postgraduate Diploma in Arts (Research)
(A7254)
Diploma Pascasiswazah 48 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
83 Postgraduate Diploma in Business and Commerce
Nama Lama : Postgraduate Diploma (Commerce)
(MQA/SWA0120)
Diploma Pascasiswazah 48 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
84 Postgraduate Diploma in Arts (Research)
(MQA/SWA0105)
Diploma Pascasiswazah NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 16/07/2012
85 Postgraduate Diploma in Biomedical Science
(MQA/SWA10526)
Diploma Pascasiswazah 40.8 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 06/09/2017
86 Ijazah Sarjana Falsafah (Komunikasi)
(A5725)
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/01/2012
87 Ijazah Sarjana Falsafah (Saringan)
(A8842)
Sarjana 48 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/01/2012
88 Ijazah Sarjana Komunikasi
(A8311)
Sarjana 72 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/01/2012
89 Ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan
(A7251)
Sarjana 192 345 (Management and Administration) 16/01/2007 - 15/01/2012
90 Master of Science
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Penyelidikan)
(A4183)
Sarjana 96 440 (Physical Science (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
91 Master of Arts
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Penyelidikan)
(A7246)
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
92 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat (Tesis Minor)
(A4012)
Sarjana 72 481 (Computer Science) 16/01/2007 - 15/01/2012
93 Master Of Arts (66% Research)
(A7245)
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/01/2012
94 Master of Engineering Science (Research)
(A4182)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
95 Master of International Business
(A8314)
Sarjana 72 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
96 Master of Philosophy
(A5637)
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
97 Master of Science Preliminary
Nama Lama : Master of Science (Preliminary)
(A7242)
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
98 Master of Arts (Communications and Cultural Studies)
(A10436)
Sarjana 72 310 (Social and Behavioural Science) 14/05/2009 - 06/07/2012
99 Master of Arts
(MQA/SWA0119)
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 16/07/2012
100 Master of Engineering Science (Research)
(MQA/SWA0112)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
101 Master of International Business
(MQA/SWA0111)
Sarjana 72 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
102 Master of Philosophy
(MQA/SWA0122)
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
103 Master of Science (Research)
Nama Lama : Master of Science
(MQA/SWA0121)
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 16/07/2012
104 Master of Biomedical Science
(MQA/SWA0187)
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/01/2013
105 Master of Business Information Systems
(MQA/SWA0163)
Sarjana 76.8 481 (Computer Science) Mulai 20/08/2013
106 Master of Communications and Media Studies
(MQA/SWA0177)
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 06/04/2014
107 Master of Business Information Systems (Professional)
(MQA/SWA0753)
Sarjana 72 481 (Computer Science) 09/04/2016 - 30/07/2016
108 Master of Advanced Engineering (Energy and Sustainability)
(MQA/SWA0796)
Sarjana 48 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 08/11/2016
109 Master of Business Administration
(MQA/SWA0793)
Sarjana 96 340 (Business and Administration) Mulai 08/11/2016
110 Master of Professional Counselling
(MQA/FA12898)
Sarjana 96 762 (Social work and counselling) 15/10/2018 - 14/10/2023
111 Doktor Falsafah - Kejuruteraan
(A5693)
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/01/2012
112 Doktor Falsafah - Komunikasi
(A5724)
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/01/2012
113 Doktor Falsafah - Perniagaan Dan Perdagangan
(A5638)
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/01/2012
114 Doktor Falsafah - Sains
(A5653)
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/01/2012
115 Doktor Falsafah - Teknologi Maklumat
(A5652)
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 16/01/2007 - 15/01/2012
116 Doctor of Philosophy
Nama Lama : Doktor Falsafah (Penyelidikan)
(A7255)
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
117 Ijazah Kedoktoran Pentadbiran Perniagaan
(A7252)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 16/01/2007 - 15/01/2012
118 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0117)
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
119 English Language Bridging Programme (ELBP)
(A7258)
- NA 010 (Basic / broad, general programmes) 16/01/2007 - 15/07/2012
120 Monash English Bridging
Nama Lama : English Language Bridging Programme
(MQA/SWA0118)
- NA 090 () Mulai 16/07/2012
 
CetakCetak