Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Akademi Pertama Rekabentuk Komunikasi
Alamat : Level 1-16, 22, 23, 24 & 25, Blok B4, Leisure Commerce Square
No. 9, Jalan PJS 8/9
46150 Petaling Jaya
Selangor.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2006 No. 24, 26 & 28, Jalan PJS 11/28A Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya Selangor
15/03/2019 Level 1-16, 22, 23, 24 & 25, Blok B4, Leisure Commerce Square, No. 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya, Selangor

No Tel : 03-78755510
No Faks : 03-74907810
E-Mel : colleentan@toa.edu.my
Laman Web : www.toa.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Rekabentuk Komunikasi
(A8354)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 15/05/2009
2 Foundation in Interior Architecture Design
(MQA/FA1518)
Program Asas 59 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 18/04/2013
3 Sijil Rekabentuk Komunikasi
(A8572)
Sijil 60 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/07/2009
4 Diploma Rekabentuk Pengiklanan
(A0058)
Diploma 95 0212 (Fashion, interior and industrial design) 28/03/2001 - 27/03/2006
5 Diploma Animasi Digital
(A0519)
Diploma 96 0211 (Audio-visual techniques and media production) 16/05/2005 - 15/05/2010
6 Diploma Ilustrasi
(A0518)
Diploma 99 0211 (Audio-visual techniques and media production) 16/05/2005 - 15/05/2010
7 Diploma Rekabentuk Multimedia
(A0517)
Diploma 98 0211 (Audio-visual techniques and media production) 16/05/2005 - 15/05/2010
8 Diploma Pengiklanan dan Rekabentuk Grafik
(A1826)
Diploma 90 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 27/02/2009
9 Diploma in Digital Animation
(A7675)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/05/2010
10 Diploma in Illustration
(A7674)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/05/2010
11 Diploma in Digital Media Design
Nama Lama : Diploma in Multimedia Design
(A7609)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/05/2010
12 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A7587)
Diploma 92 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 30/07/2010
13 Diploma in Fashion Design & Pattern Making in collaboration with ESMOD International Fashion University Group, Paris
(MQA/FA1580)
Diploma 107 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 03/03/2015
14 Diploma in Fine Arts
(MQA/FA1738)
Diploma 90 0213 (Fine arts) Mulai 16/07/2015
15 Diploma in Visual Effects
(MQA/FA8826)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/07/2020
16 Bachelor of Arts (Hons) Digital Media Design 3+0 secara kerjasama dengan University of Hertfordshire, United Kingdom
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) Interactive Media Design 3+0 in collaboration with University of Hertfordshire, United Kingdom
(A9124)
Sarjana Muda 138 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 07/10/2011
17 Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design 3+0 secara kerjasama dengan University of Hertfordshire, United Kingdom
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design and Illustration 3+0 secara kerjasama dengan University of Hertfordshire, United Kingdom
(A9123)
Sarjana Muda 138 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 17/10/2011
18 Bachelor of Arts (Hons) Interior Architecture and Design in collaboration with University of Hertfordshire, United Kingdom
(MQA/FA11216)
Sarjana Muda 135 0731 (Architecture) 04/04/2018 - 03/04/2023
 
CetakCetak