Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Agrosains Malaysia (Nama Lama : Kolej RISDA Melaka)
Alamat : Lot 2020, 2048 & 2049 Ayer Pa'abas
78000 Alor Gajah
Melaka.No Tel : 06-552 9227
No Faks : 06-552 9963
E-Mel : admin@ucam.edu.my
Laman Web : www.ucam.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA9778)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/08/2019
2 Asasi Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA11945)
Program Asas 50 340 (Business and Administration) Mulai 28/05/2021
3 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0830)
Sijil 52 345 (Management and Administration) 15/07/2003 - 14/07/2008
4 Sijil Sains Komputer
(A3790)
Sijil 50 481 (Computer Science) 23/10/2007 - 22/10/2012
5 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A8956)
Sijil 60 345 (Management and Administration) 15/07/2008 - 07/12/2014
6 Sijil Sains Pertanian
(A10863)
Sijil 61 621 (Crop and livestock production) 17/11/2011 - 11/11/2015
7 Sijil Sains Komputer
(A9702)
Sijil 60 481 (Computer Science) 23/10/2012 - 11/11/2015
8 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan UPM
(A0578)
Diploma 93 345 (Management and Administration) 29/07/2003 - 28/07/2008
9 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan UPM
(A0577)
Diploma 95 481 (Computer Science) 29/07/2003 - 28/07/2008
10 Diploma Pertanian - secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A4006)
Diploma 94 621 (Crop and livestock production) 22/05/2007 - 21/05/2012
11 Diploma Keusahawanan
(A5691)
Diploma 95 345 (Management and Administration) Mulai 04/02/2008
12 Diploma Perakaunan
(A5690)
Diploma 92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 04/02/2008
13 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A8272)
Diploma 92 481 (Computer Science) 10/06/2008 - 11/04/2017
14 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A8273)
Diploma 97 345 (Management and Administration) Mulai 29/07/2008
15 Diploma Pengurusan Ladang secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A8772)
Diploma 98 621 (Crop and livestock production) Mulai 30/03/2011
16 Diploma Pengurusan Landskap
(A8773)
Diploma 94 581 (Architecture and town planning) Mulai 19/01/2012
17 Diploma Pertanian secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A9701)
Diploma 103 621 (Crop and livestock production) 22/05/2012 - 11/11/2015
18 Diploma Perniagaantani
(MQA/FA0896)
Diploma 100 340 (Business and Administration) Mulai 26/03/2014
19 Diploma E-Perniagaan
(MQA/FA2798)
Diploma 97 340 (Business and Administration) Mulai 24/03/2015
20 Diploma Sains Pertanian
(MQA/FA2779)
Diploma 91-92 621 (Crop and livestock production) Mulai 25/05/2015
21 Diploma Pengurusan Ladang
(MQA/FA2795)
Diploma 90-94 345 (Management and Administration) Mulai 04/06/2015
22 Diploma Pengeluaran Ternakan
(MQA/FA3548)
Diploma 94 621 (Crop and livestock production) Mulai 20/07/2016
23 Diploma Sains Komputer (Rangkaian)
(MQA/FA4666)
Diploma 96 481 (Computer Science) Mulai 13/07/2017
24 Diploma Bahasa Inggeris untuk Komunikasi
(MQA/FA4874)
Diploma 90 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2017
25 Diploma Pembangunan Luar Bandar
(MQA/FA8061)
Diploma 90 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 31/10/2018
26 Diploma Kewangan Islam
(MQA/FA8542)
Diploma 91 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 05/08/2019
27 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA9285)
Diploma 91 340 (Business and Administration) Mulai 22/11/2019
28 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Landskap (Kepujian)
(MQA/FA5032)
Sarjana Muda 124 581 (Architecture and town planning) Mulai 08/11/2017
29 Sarjana Muda Teknologi Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Keusahawanan Komputer secara kerjasama dengan Universiti Kuala Lumpur
(MQA/FA4041)
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) 08/12/2017 - 30/01/2020
30 Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)
(MQA/FA5033)
Sarjana Muda 120 621 (Crop and livestock production) Mulai 30/10/2018
31 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA5034)
Sarjana Muda 126 (pelajar tempatan/local students); 127 (pelajar antarabangsa/foreign students) 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/08/2019
32 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Pertanian) (Kepujian)
(MQA/FA8761)
Sarjana Muda 124 340 (Business and Administration) Mulai 31/01/2020
33 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA9335)
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 26/09/2018
34 Pra Diploma Sains Komputer
(A0373)
- 50 010 (Basic / broad, general programmes) 16/04/2002 - 15/04/2007
 
CetakCetak