Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Agrosains Malaysia (Nama Lama : Kolej RISDA Melaka)
Alamat : Lot 2020, 2048 & 2049 Ayer Pa'abas
78000 Alor Gajah
Melaka.No Tel : 06-552 9227
No Faks : 06-552 9963
E-Mel : admin@ucam.edu.my
Laman Web : www.ucam.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA9778)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/08/2019
2 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0830)
52 345 (Management and Administration) 15/07/2003 - 14/07/2008
3 Sijil Sains Komputer
(A3790)
50 481 (Computer Science) 23/10/2007 - 22/10/2012
4 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A8956)
60 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2008
5 Sijil Sains Pertanian
(A10863)
61 621 (Crop and livestock production) Mulai 17/11/2011
6 Sijil Sains Komputer
(A9702)
60 481 (Computer Science) Mulai 23/10/2012
7 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan UPM
(A0578)
93 345 (Management and Administration) 29/07/2003 - 28/07/2008
8 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan UPM
(A0577)
95 481 (Computer Science) 29/07/2003 - 28/07/2008
9 Diploma Pertanian - secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A4006)
94 621 (Crop and livestock production) 22/05/2007 - 21/05/2012
10 Diploma Keusahawanan
(A5691)
95 345 (Management and Administration) Mulai 04/02/2008
11 Diploma Perakaunan
(A5690)
93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 04/02/2008
12 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A8272)
92 481 (Computer Science) Mulai 10/06/2008
13 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A8273)
97 345 (Management and Administration) Mulai 29/07/2008
14 Diploma Pengurusan Ladang secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A8772)
98 621 (Crop and livestock production) Mulai 30/03/2011
15 Diploma Pengurusan Landskap
(A8773)
94 581 (Architecture and town planning) Mulai 19/01/2012
16 Diploma Pertanian secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A9701)
103 621 (Crop and livestock production) Mulai 22/05/2012
17 Diploma Perniagaantani
(MQA/FA0896)
100 340 (Business and Administration) Mulai 26/03/2014
18 Diploma E-Perniagaan
(MQA/FA2798)
97 340 (Business and Administration) Mulai 24/03/2015
19 Diploma Sains Pertanian
(MQA/FA2779)
91-92 621 (Crop and livestock production) Mulai 25/05/2015
20 Diploma Pengurusan Ladang
(MQA/FA2795)
90-94 345 (Management and Administration) Mulai 04/06/2015
21 Diploma Pengeluaran Ternakan
(MQA/FA3548)
94 621 (Crop and livestock production) Mulai 20/07/2016
22 Diploma Sains Komputer (Rangkaian)
(MQA/FA4666)
96 481 (Computer Science) Mulai 13/07/2017
23 Diploma Bahasa Inggeris untuk Komunikasi
(MQA/FA4874)
90 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2017
24 Diploma Pembangunan Luar Bandar
(MQA/FA8061)
90 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 31/10/2018
25 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA9285)
91 340 (Business and Administration) Mulai 22/11/2019
26 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Landskap (Kepujian)
(MQA/FA5032)
124 581 (Architecture and town planning) Mulai 08/11/2017
27 Sarjana Muda Teknologi Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Keusahawanan Komputer secara kerjasama dengan Universiti Kuala Lumpur
(MQA/FA4041)
120 482 (Computer Use) 08/12/2017 - 31/10/2019
28 Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)
(MQA/FA5033)
120 621 (Crop and livestock production) Mulai 30/10/2018
29 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA5034)
138 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/08/2019
30 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Pertanian) (Kepujian)
(MQA/FA8761)
124 340 (Business and Administration) Mulai 31/01/2020
31 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA9335)
44 345 (Management and Administration) Mulai 26/09/2018
32 Pra Diploma Sains Komputer
(A0373)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 16/04/2002 - 15/04/2007
 
CetakCetak