Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Swinburne University of Technology Sarawak Campus
Alamat : Jalan Simpang Tiga
93350 Kuching
Sarawak.No Tel : 082-416 353
No Faks : 082-426 353
E-Mel : info@swinburne.edu.my
Laman Web : www.swinburne.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Kejuruteraan
(A1180)
Program Asas 51 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 04/02/2005 - 03/02/2010
2 Program Asas Perniagaan
(A1179)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 07/02/2005 - 06/02/2010
3 Swinburne Foundation Studies (Business)
(MQA/SWA0068)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 09/01/2009
4 Swinburne Foundation Studies (Design)
(MQA/SWA0069)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 09/01/2009
5 Swinburne Foundation Studies (Engineering/Science)
(MQA/SWA0070)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 09/01/2009
6 Swinburne Foundation Studies (Information Technology/Multimedia)
(MQA/SWA0071)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 09/01/2009
7 Diploma of Business Management
Nama Lama : Diploma of Business
(MQA/SWA0011)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 21/07/2006
8 Diploma of Engineering
Nama Lama : Diploma of Electronic Engineering
(MQA/SWA0012)
Diploma 122 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 18/07/2008 - 24/10/2016
9 Bachelor of Engineering (Electronics and Computer Systems)
(MQA/SWA0013)
Sarjana Muda 163 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2005 - 31/12/2008
10 Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics)
(MQA/SWA0014)
Sarjana Muda 163 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2005 - 31/12/2008
11 Bachelor Of Business
(A1181)
Sarjana Muda 122 0410 (Business and administration not further defined) 07/02/2005 - 06/02/2010
12 Bachelor of Business (Marketing)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Marketing)
(MQA/SWA0007)
Sarjana Muda 120 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 03/12/2005
13 Bachelor of Business (Accounting)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Accounting)
(MQA/SWA0005)
Sarjana Muda 120 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 30/06/2006
14 Bachelor of Multimedia (Multimedia Software Development)
(MQA/SWA0009)
Sarjana Muda 122 0211 (Audio-visual techniques and media production) 17/01/2007 - 08/10/2014
15 Bachelor of Multimedia (Business Marketing)
(MQA/SWA0008)
Sarjana Muda 122 0611 (Information technology and information system) 18/07/2007 - 27/10/2013
16 Bachelor of Computer Science
Nama Lama : Bachelor of Science (Computer Science and Software Engineering)
(MQA/SWA0010)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 14/01/2008
17 Bachelor of Business (International Business)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (International Business)
(MQA/SWA0006)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 18/07/2008
18 Bachelor of Engineering (Electronics and Computer Systems)
(MQA/SWA0049)
Sarjana Muda 163 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2009 - 31/12/2011
19 Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics)
(MQA/SWA0050)
Sarjana Muda 163 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2009 - 31/12/2012
20 Bachelor of Business (Honours)
(MQA/SWA0003)
Sarjana Muda 41 0410 (Business and administration not further defined) 22/07/2009 - 04/10/2010
21 Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
(MQA/SWA0045)
Sarjana Muda 163 0716 (Civil engineering) 01/01/2010 - 31/12/2012
22 Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic Engineering)
(MQA/SWA0046)
Sarjana Muda 163 0712 (Electricity and energy) 01/01/2010 - 31/12/2012
23 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0047)
Sarjana Muda 163 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2010 - 31/12/2012
24 Bachelor of Information and Communication Technology
(MQA/SWA0076)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 22/01/2010
25 Bachelor of Business
Nama Lama : Bachelor of Commerce
(MQA/SWA0004)
Sarjana Muda 120 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 07/02/2010
26 Bachelor of Business Information Systems
(MQA/SWA0075)
Sarjana Muda 122 0611 (Information technology and information system) 20/07/2010 - 26/10/2015
27 Bachelor of Business (Accounting and Finance)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Accounting and Finance)
(MQA/SWA0095)
Sarjana Muda 120 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 20/01/2012
28 Bachelor of Business (Finance)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Finance)
(MQA/SWA0096)
Sarjana Muda 120 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 20/01/2012
29 Bachelor of Business (Human Resource Management)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Human Resource Management)
(MQA/SWA0097)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 20/01/2012
30 Bachelor of Business (Management)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Management)
(MQA/SWA0098)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 20/01/2012
31 Bachelor of Design (Multimedia Design)
(MQA/SWA0099)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/01/2012
32 Bachelor of Science (Biotechnology)
(MQA/SWA0100)
Sarjana Muda 120 0512 (Biochemistry) Mulai 20/01/2012
33 Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
(MQA/FA4323)
Sarjana Muda 125 0716 (Civil engineering) 01/01/2013 - 31/12/2014
34 Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic Engineering)
(MQA/FA4324)
Sarjana Muda 124.2 0712 (Electricity and energy) 01/01/2013 - 31/12/2014
35 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/FA4325)
Sarjana Muda 125 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2013 - 31/12/2014
36 Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics)
(MQA/FA4326)
Sarjana Muda 144 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2013 - 31/12/2015
37 Bachelor of Engineering (Telecommunication and Network Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Telecommunication and Network Engineering)
(MQA/FA4327)
Sarjana Muda 144 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2013 - 31/12/2015
38 Bachelor of Design
Nama Lama : Bachelor of Design (Graphic Design)
(MQA/SWA0159)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/01/2013
39 Bachelor of Engineering (Honours) (Civil)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Civil) (Honours)
(MQA/FA4323)
Sarjana Muda 144 0716 (Civil engineering) 01/01/2015 - 31/12/2019
40 Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electrical & Electronic) (Honours)
(MQA/FA4324)
Sarjana Muda 144 0712 (Electricity and energy) 01/01/2015 - 31/12/2019
41 Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)
(MQA/FA4325)
Sarjana Muda 144 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2015 - 31/12/2019
42 Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Chemical) (Honours)
(MQA/FA8845)
Sarjana Muda 144 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2016 - 31/12/2021
43 Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics) (Honours)
(MQA/FA4326)
Sarjana Muda 144 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2016 - 31/12/2017
44 Bachelor of Engineering (Telecommunication and Network Engineering) (Honours)
(MQA/FA4327)
Sarjana Muda 144 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2016 - 31/12/2017
45 Bachelor of Engineering (Honours) (Robotics and Mechatronics)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Robotics and Mechatronics) (Honours)
(MQA/FA4326)
Sarjana Muda 144 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2018 - 31/12/2023
46 Bachelor of Computer Science
(MQA/FA15194)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 01/01/2019 - 31/12/2024
47 Bachelor of Design (Multimedia Design)
(MQA/FA15195)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) 01/01/2019 - 31/12/2024
48 Bachelor of Information and Communication Technology
(MQA/FA15193)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) 01/01/2019 - 31/12/2024
49 Bachelor of Science (Biotechnology)
(MQA/FA15192)
Sarjana Muda 120 0512 (Biochemistry) 01/01/2019 - 31/12/2024
50 Bachelor of Business (Management and Digital Media)
(MQA/SWA09686)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 29/05/2019
51 Bachelor of Engineering (Honours) (Civil)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Civil) (Honours)
(MQA/FA4323)
Sarjana Muda 141.7 0716 (Civil engineering) 01/01/2020 - 31/12/2025
52 Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electrical & Electronic) (Honours)
(MQA/FA4324)
Sarjana Muda 137 0712 (Electricity and energy) 01/01/2020 - 31/12/2025
53 Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)
(MQA/FA4325)
Sarjana Muda 137.5 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2020 - 31/12/2025
54 Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical)
(MQA/FA8845)
Sarjana Muda 144 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 - 31/12/2027
55 Bachelor of Science (Environmental Science)
(MQA/SWA13429)
Sarjana Muda 120 0521 (Environmental sciences ) Mulai 07/09/2022
56 Bachelor of Media and Communication
(MQA/SWA13975)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 17/10/2022
57 Graduate Certificate of Construction Management
(MQA/SWA11958)
Sijil Pascasiswazah 20 0733 (Building and Construction) Mulai 28/07/2020
58 Graduate Certificate of Arts (TESOL)
(MQA/SWA11955)
Sijil Pascasiswazah 20 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/01/2022
59 Graduate Diploma of Arts (TESOL)
(MQA/SWA11956)
Diploma Pascasiswazah 30 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/01/2022
60 Master of Multimedia
(MQA/SWA0002)
Sarjana 61 0211 (Audio-visual techniques and media production) 23/07/2007 - 24/08/2008
61 Master of Accounting
(MQA/SWA0001)
Sarjana 61 0411 (Accounting, auditing and taxation) 26/05/2008 - 24/08/2008
62 Master of Engineering (Research)
Nama Lama : Master of Engineering by Research
(MQA/SWA0048)
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 27/09/2009
63 Master of Management
(MQA/SWA0101)
Sarjana 72 0414 (Management and administration ) 15/11/2011 - 08/10/2014
64 Master of Science (Research)
(MQA/SWA0738)
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 25/05/2012
65 Master of Science (Research)
(MQA/SWA0827)
Sarjana NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 25/05/2012
66 Master of Science (Research)
(MQA/SWA0734)
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 25/05/2012
67 Master of Science (Research)
(MQA/SWA0735)
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 25/05/2012
68 Master of Science (Research)
(MQA/SWA0736)
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 25/05/2012
69 Master of Science (Research)
(MQA/SWA0737)
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 25/05/2012
70 Master of Science by Research
(MQA/SWA0185)
Sarjana NA 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 25/05/2012
71 Master of Arts (TESOL)
(MQA/SWA0147)
Sarjana 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 17/01/2013
72 Master of Business Administration (International)
(MQA/SWA0617)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 29/07/2015
73 Master of Business (Research)
Nama Lama : Master of Commerce By Research
(MQA/SWA0752)
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 06/04/2016
74 Master of Human Resource Management
(MQA/SWA0751)
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 15/06/2016
75 Master of Construction Management
(MQA/SWA11488)
Sarjana 40 0733 (Building and Construction) Mulai 23/04/2018
76 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0748)
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 28/06/2012
77 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0828)
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 28/06/2012
78 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0740)
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 28/06/2012
79 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0739)
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 28/06/2012
80 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0741)
Ijazah Kedoktoran NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 28/06/2012
81 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0742)
Ijazah Kedoktoran NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 28/06/2012
82 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0743)
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 28/06/2012
83 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0744)
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) Mulai 28/06/2012
84 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0746)
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) Mulai 28/06/2012
85 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0747)
Ijazah Kedoktoran NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 28/06/2012
86 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0186)
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 28/06/2012
87 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0745)
Ijazah Kedoktoran NA 0542 (Statistics ) Mulai 28/06/2012
 
CetakCetak