Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology (UniKL MICET)
Alamat : Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor
Taboh Naning
78000 Alor Gajah
Melaka.No Tel : 06-551 2000
No Faks : 06-551 2005
E-Mel : hosqamicet@unikl.edu.my
Laman Web : www.micet.unikl.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA12391)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 26/03/2021
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Alam Sekitar)
(A1390)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) 20/09/2005 - 19/09/2010
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Makanan)
(A1391)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) 20/09/2005 - 19/09/2010
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Polimer)
(A1388)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) 20/09/2005 - 19/09/2010
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Proses)
(A1389)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) 20/09/2005 - 19/09/2010
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioproses)
(A1413)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) 04/10/2005 - 03/10/2010
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Alam Sekitar)
(A10856)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) Mulai 20/09/2010
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Makanan)
(A10857)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) Mulai 20/09/2010
9 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Polimer)
(A10855)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) Mulai 20/09/2010
10 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Proses)
(A10854)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) Mulai 20/09/2010
11 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioproses)
(A10853)
Diploma 90 524 (Chemical and Process) Mulai 04/10/2010
12 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Biosistem
(A6385)
Sarjana Muda 130 524 (Chemical and Process) 15/10/2008 - 31/12/2018
13 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Polimer
(A7546)
Sarjana Muda 122 524 (Chemical and Process) 23/08/2010 - 31/12/2018
14 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Proses
(A7548)
Sarjana Muda 123 524 (Chemical and Process) 24/08/2010 - 31/12/2018
15 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Alam Sekitar
(A7547)
Sarjana Muda 126 524 (Chemical and Process) 07/09/2010 - 31/12/2018
16 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Bioproses
(A7701)
Sarjana Muda 121 524 (Chemical and Process) 24/02/2011 - 31/12/2018
17 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Makanan
(A7702)
Sarjana Muda 121 524 (Chemical and Process) 24/02/2011 - 31/12/2018
18 Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kimia)
(MQA/FA1722)
Sarjana Muda 136 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
19 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Biokimia (Biosistem) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Biosistem
(MQA/FA11927)
Sarjana Muda 130 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
20 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Alam Sekitar) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Alam Sekitar
(MQA/FA11932)
Sarjana Muda 141 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
21 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia Bioproses dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Bioproses
(MQA/FA11929)
Sarjana Muda 140 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
22 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Makanan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Makanan
(MQA/FA11931)
Sarjana Muda 140 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
23 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Polimer) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Polimer
(MQA/FA11930)
Sarjana Muda 141 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
24 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Proses) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Kepujian) Proses
(MQA/FA11928)
Sarjana Muda 140 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
25 Ijazah Sarjana Teknologi Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia)
Nama Lama : Sarjana Teknologi Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan)
(A9320)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 22/11/2013
26 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
Nama Lama : Doktor Falsafah Teknologi Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan)
(A9321)
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 22/11/2013
 
CetakCetak