Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Royal College of Medicine Perak (UniKL-RCMP) (Nama Lama : Universiti Kuala Lumpur - Royal College of Medicine Perak (UniKL RCMP))
Alamat : No. 3, Jalan Greentown
30450 Ipoh
Perak.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
24/12/2002 No. 3, Jalan Greentown 30450 Ipoh Perak Kolej Perubatan Perak
13/08/2010 No. 3, Jalan Greentown 30450 Ipoh Perak Universiti Kuala Lumpur - Royal College of Medicine Perak (UniKL RCMP)
24/06/2016 No. 3, Jalan Greentown 30450 Ipoh Perak Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Royal College of Medicine Perak (UniKL RCMP)
26/06/2018 No.3, Jalan Greentown, 30450 Ipoh, Perak Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Royal College of Medicine Perak (UniKL-RCMP)

No Tel : 05-243 2635
No Faks : 05-243 2636
E-Mel : roslanyahaya@unikl.edu.my
Laman Web : www.rcmp.unikl.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Medical Sciences
(MQA/FA8616)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 26/04/2019
2 Diploma Kejururawatan
Nama Lama : Diploma Sains Kejururawatan
(A0944)
Diploma 104 723 (Nursing and caring) 26/02/2004 - 25/02/2009
3 Diploma Farmasi
(A1277)
Diploma 107 727 (Pharmacy) 11/05/2005 - 10/05/2010
4 Diploma Pengimejan Perubatan
Nama Lama : Diploma Radiografi
(A6128)
Diploma 107 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 25/06/2008
5 Diploma Kejururawatan
(A8438)
Diploma 100 723 (Nursing and caring) 26/02/2009 - 25/02/2012
6 Diploma Farmasi
(A10343)
Diploma 90 727 (Pharmacy) Mulai 11/05/2010
7 Diploma Kejururawatan
(A1843)
Diploma 111 723 (Nursing and caring) 24/06/2011 - 23/12/2016
8 Diploma Fisioterapi
(A9309)
Diploma 108 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 23/05/2013
9 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA8735)
Diploma 110 723 (Nursing and caring) 24/12/2016 - 23/06/2020
10 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA8735)
Diploma 110 723 (Nursing and caring) 24/06/2020 - 23/06/2023
11 Ijazah Sarjana Muda Perubatan Dan Sarjana Muda Pembedahan
(A0541)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 24/12/2002 - 23/12/2007
12 Ijazah Perubatan MBBS (Malaya) secara kerjasama dengan Universiti Malaya
(A1437)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 19/01/2006 - 31/03/2012
13 Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian) (Post Registration)
(A9449)
Sarjana Muda 100 723 (Nursing and caring) 15/04/2011 - 14/10/2014
14 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Ijazah Sarjana Muda Pembedahan (MBBS)
(A7143)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 10/06/2012 - 09/09/2013
15 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Ijazah Sarjana Muda Pembedahan
(MQA/FA4105)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 26/06/2013 - 25/06/2016
16 Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian) (Post Registration)
(MQA/FA4913)
Sarjana Muda 100 723 (Nursing and caring) 15/10/2014 - 28/02/2017
17 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
(MQA/FA4105)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 26/06/2016 - 25/09/2019
18 Bachelor of Pharmacy (Hons)
(MQA/FA0140)
Sarjana Muda 139 727 (Pharmacy) 08/09/2017 - 07/09/2018
19 Bachelor of Pharmacy (Hons)
(MQA/FA0140)
Sarjana Muda 144 727 (Pharmacy) 08/09/2018 - 07/09/2021
20 Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Ijazah Sarjana Muda Pembedahan
(MQA/FA4105)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 26/09/2019 - 25/09/2022
21 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Teknologi Farmaseutikal
(MQA/FA5345)
Sarjana Muda 123 727 (Pharmacy) 01/01/2020 - 31/12/2025
22 Sarjana Sains Perubatan
(MQA/FA3028)
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 20/12/2016
23 Sarjana Sains Kesihatan Awam
(MQA/FA4025)
Sarjana 40 720 (Health (broad programmes)) Mulai 31/10/2018
24 Ijazah Sarjana Sains (Farmasi)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Farmasi
(MQA/FA5235)
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 01/08/2019
25 Doktor Falsafah (Sains Perubatan)
(MQA/FA6031)
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 28/08/2020
26 Certificate in Teaching Methodology for Nurses
(MQA/FA8345)
- 20 723 (Nursing and caring) 26/04/2019 - 25/04/2022
 
CetakCetak