Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tenaga Nasional Kampus Putrajaya (UNITEN, Kampus Putrajaya)
Alamat : Jalan IKRAM-UNITEN
43000 Kajang
Selangor.No Tel : 03-89212020
No Faks : 03-89287166
E-Mel : safidah@uniten.edu.my
Laman Web : www.uniten.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Kejuruteraan Awam
(A1194)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 20/09/2005 - 19/09/2010
2 Program Asas Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A1191)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 20/09/2005 - 19/09/2010
3 Program Asas Kejuruteraan Kuasa Elektrik
(A1192)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 20/09/2005 - 19/09/2010
4 Program Asas Kejuruteraan Mekanikal
(A1193)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 20/09/2005 - 19/09/2010
5 Program Asas Sains Komputer
(A1195)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 18/10/2005 - 17/10/2010
6 Program Asas Teknologi Maklumat
(A1196)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 18/10/2005 - 17/10/2010
7 Program Asas Kejuruteraan Awam
(A9165)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/09/2010
8 Foundation in Engineering
Nama Lama : Program Asas Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A9167)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/09/2010
9 Program Asas Kejuruteraan Kuasa Elektrik
(A9164)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/09/2010
10 Program Asas Kejuruteraan Mekanikal
(A9166)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/09/2010
11 Program Asas Sains Komputer
(A9112)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/10/2010
12 Program Asas Teknologi Maklumat
(A9149)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/10/2010
13 Diploma Kejuruteraan Elektrik
(A0112)
90 522 (Electricity and Energy) 12/06/2001 - 11/06/2006
14 Diploma Teknologi Maklumat
(A0114)
92 481 (Computer Science) 12/06/2001 - 11/06/2006
15 Diploma Pengajian Bisnes
(A0111)
90 340 (Business and Administration) 10/07/2001 - 09/07/2006
16 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(A0113)
90 521 (Mechanics and Metal Work) 24/09/2002 - 23/09/2007
17 Diploma Kejuruteraan Elektrik
(A1732)
90 522 (Electricity and Energy) 12/06/2006 - 11/06/2011
18 Diploma Teknologi Maklumat
(A1733)
92 481 (Computer Science) 05/07/2006 - 04/07/2011
19 Diploma Sains Komputer
(MQA/FA0941)
90 481 (Computer Science) Mulai 31/03/2014
20 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA2985)
94 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 27/01/2016
21 Diploma Kejuruteraan Elektrikal
(MQA/FA2984)
94 522 (Electricity and Energy) Mulai 11/02/2016
22 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Kepujian)
(A0062)
124 523 (Electronics and Automation) 01/03/2000 - 28/02/2005
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Kuasa (Kepujian)
(A0061)
124 522 (Electricity and Energy) 01/03/2000 - 28/02/2005
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
(A0063)
124 521 (Mechanics and Metal Work) 01/03/2000 - 28/02/2005
25 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A0065)
123 344 (Accounting and Taxation) 01/03/2000 - 28/02/2005
26 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(A0064)
162 481 (Computer Science) 01/03/2000 - 28/02/2005
27 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(A0092)
106 342 (Marketing and Advertising) 01/08/2000 - 31/07/2005
28 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
(A0068)
160 343 (Finance, banking, insurance) 22/08/2000 - 21/08/2005
29 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pembangunan Usahawan
(A0093)
106 345 (Management and Administration) 24/10/2000 - 23/10/2005
30 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(A0139)
106 345 (Management and Administration) 02/11/2002 - 01/11/2007
31 Bachelor Of Electrical And Electronics Engineering (Hons)
(A1098)
124 523 (Electronics and Automation) 01/03/2005 - 28/02/2010
32 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Kuasa (Kepujian)
(A1099)
124 522 (Electricity and Energy) 01/03/2005 - 28/02/2010
33 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
(A1100)
124 521 (Mechanics and Metal Work) 01/03/2005 - 28/02/2010
34 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(A1232)
162 481 (Computer Science) 01/03/2005 - 28/02/2010
35 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
(A0138)
124 526 (Civil Engineering) 06/12/2005 - 05/12/2008
36 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Perisian Komputer) (Kepujian)
(A1731)
110 481 (Computer Science) 05/07/2006 - 04/07/2011
37 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Dan Rangkaian) (Kepujian)
(A1730)
110 481 (Computer Science) 05/07/2006 - 04/07/2011
38 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Grafik Dan Multimedia) (Kepujian)
(A1728)
110 481 (Computer Science) 05/07/2006 - 04/07/2011
39 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat) (Kepujian)
(A1729)
110 481 (Computer Science) 05/07/2006 - 04/07/2011
40 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
(A7012)
124 526 (Civil Engineering) 01/01/2008 - 31/12/2009
41 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Kuasa (Kepujian)
(A5659)
138.85 522 (Electricity and Energy) 01/01/2008 - 31/12/2009
42 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal Dan Elektronik (Kepujian)
(A5660)
138.4 523 (Electronics and Automation) 01/01/2008 - 31/12/2009
43 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
(A5661)
124 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2008 - 31/12/2009
44 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
(A1831)
124 526 (Civil Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2011
45 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Kepujian)
(A10504)
124 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
46 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Kuasa (Kepujian)
(A10503)
124 522 (Electricity and Energy) 01/01/2010 - 31/12/2011
47 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
(A10502)
124 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2010 - 31/12/2011
48 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) (Kepujian)
(A9890)
120 481 (Computer Science) Mulai 05/07/2011
49 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem dan Rangkaian) (Kepujian)
(A9889)
120 481 (Computer Science) Mulai 05/07/2011
50 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Grafik & Multimedia) (Kepujian)
(A9888)
120 481 (Computer Science) Mulai 05/07/2011
51 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat) (Kepujian)
(A9887)
120 481 (Computer Science) Mulai 05/07/2011
52 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
(A11637)
124 526 (Civil Engineering) 01/01/2012 - 31/12/2016
53 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Kepujian)
(A1847)
124 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
54 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Kuasa (Kepujian)
(A1848)
124 522 (Electricity and Energy) 01/01/2012 - 31/12/2016
55 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
(A1849)
124 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2016
56 Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer dan Komunikasi (Kepujian)
(MQA/FA1250)
148 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2020
57 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
(MQA/FA9203)
148 526 (Civil Engineering) 01/01/2017 - 31/12/2021
58 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Kepujian)
(MQA/FA9204)
148 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2021
59 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Kuasa (Kepujian)
(MQA/FA9205)
148 522 (Electricity and Energy) 01/01/2017 - 31/12/2021
60 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
(MQA/FA9202)
148 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 - 31/12/2021
61 Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Siber) (Kepujian)
(MQA/SWA07191)
120 481 (Computer Science) Mulai 04/10/2018
62 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Media Visual) (Kepujian)
(MQA/SWA07192)
120 482 (Computer Use) Mulai 04/10/2018
63 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat
(A1124)
40 481 (Computer Science) 22/02/2005 - 21/02/2010
64 Ijazah Sarjana Pengurusan Kejuruteraan
(A1185)
40 345 (Management and Administration) 28/11/2005 - 27/11/2010
65 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A1188)
40 345 (Management and Administration) 28/11/2005 - 27/11/2010
66 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Awam (Struktur A)
(A1501)
40 526 (Civil Engineering) Mulai 13/01/2006
67 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrikal
(A1187)
40 522 (Electricity and Energy) 27/06/2006 - 26/06/2011
68 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
(A1186)
40 521 (Mechanics and Metal Work) 27/06/2006 - 26/06/2011
69 Sarjana Sains Industri
(A11223)
NA 545 (Applied science) Mulai 06/07/2009
70 Sarjana Teknologi Maklumat
(A8588)
NA 481 (Computer Science) Mulai 22/02/2010
71 Ijazah Sarjana Pengurusan Kejuruteraan
(A7679)
40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 28/11/2010
72 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A7678)
40 340 (Business and Administration) Mulai 28/11/2010
73 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat
(A9499)
40 481 (Computer Science) Mulai 11/01/2011
74 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Awam
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan Awam (Struktur A: Melalui Penyelidikan)
(A10022)
NA 526 (Civil Engineering) Mulai 13/01/2011
75 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik
(A8614)
41 522 (Electricity and Energy) Mulai 27/06/2011
76 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
(A8589)
41 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 27/06/2011
77 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
Nama Lama : Master of Mechanical Engineering (Struktur A : Melalui Penyelidikan)
(A9733)
40 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 27/03/2013
78 Sarjana Kejuruteraan Sistem Komunikasi
(MQA/FA2164)
40 523 (Electronics and Automation) Mulai 19/04/2013
79 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik
Nama Lama : Master of Electrical Engineering (Struktur A: Melalui Penyelidikan)
(A9734)
NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 19/02/2014
80 Sarjana Kejuruteraan Elektronik dan Sistem
(MQA/FA2165)
40 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/06/2015
81 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Perisian
(MQA/SWA03713)
40 481 (Computer Science) Mulai 04/07/2017
82 Sarjana Kejuruteraan Struktur
(MQA/SWA07212)
40 526 (Civil Engineering) Mulai 04/08/2018
83 Doktor Falsafah Kejuruteraan
(A1189)
72 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 27/06/2006 - 26/06/2011
84 Doktor Falsafah (Kejuruteraan)
(A8615)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 27/06/2011
85 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A11224)
NA 481 (Computer Science) Mulai 20/06/2012
86 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)
(A9481)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 31/07/2012
87 Doktor Falsafah Sains Industri
(A11222)
- 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 20/08/2013
 
CetakCetak