Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN, Kampus Sultan Haji Ahmad Shah)
Alamat : Kampus Sultan Haji Ahmad Shah
26700 Bandar Muadzam Shah
Pahang.No Tel : 09-455 2122
No Faks : 09-455 2000
E-Mel : norati@uniten.edu.my
Laman Web : www.uniten.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation In Accounting
(A1197)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 18/10/2005 - 17/10/2010
2 Foundation In Finance
(A1198)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 18/10/2005 - 17/10/2010
3 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A1199)
41 010 (Basic / broad, general programmes) 18/10/2005 - 17/10/2010
4 Program Asas Kewangan
(A9233)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/10/2010
5 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A9235)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/10/2010
6 Program Asas Perakaunan
(A9234)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/10/2010
7 Diploma Perakaunan
(A0831)
90 344 (Accounting and Taxation) 21/10/2003 - 20/10/2008
8 Diploma Kewangan
(A1354)
93 343 (Finance, banking, insurance) 20/09/2005 - 19/09/2010
9 Diploma Pengajian Bisnes
(A4583)
90 340 (Business and Administration) 30/08/2006 - 29/08/2011
10 Diploma Kewangan
(MQA/FA1041)
91 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 12/03/2014
11 Diploma Pengajian Bisnes
(MQA/FA1120)
90 340 (Business and Administration) Mulai 13/03/2014
12 Diploma Perakaunan
(MQA/FA1040)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 13/03/2014
13 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A1222)
123 344 (Accounting and Taxation) 04/03/2005 - 03/03/2010
14 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
(A1316)
160 343 (Finance, banking, insurance) 15/06/2005 - 14/06/2010
15 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(A1350)
106 342 (Marketing and Advertising) 01/08/2005 - 31/07/2010
16 Bachelor Of Finance (Hons)
(A1226)
108 343 (Finance, banking, insurance) 20/09/2005 - 19/09/2010
17 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pembangunan Usahawan
(A1385)
106 345 (Management and Administration) 24/10/2005 - 23/10/2010
18 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(A7013)
120 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2007
19 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A5894)
140 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/11/2009
20 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(A9995)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 01/08/2010
21 Ijazah Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
(A9837)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 20/09/2010
22 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pembangunan Usahawan
(A9996)
120 345 (Management and Administration) Mulai 24/10/2010
23 Ijazah Sarjana Muda Bisnes Antarabangsa (Kepujian)
(A9987)
120 340 (Business and Administration) Mulai 02/04/2013
24 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dalam Keusahawanan dan Pengurusan Teroka Niaga
(MQA/SWA05518)
120 345 (Management and Administration) Mulai 12/12/2018
25 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA0394)
40 340 (Business and Administration) Mulai 10/09/2012
26 Ijazah Sarjana Sains (Perakaunan)
(MQA/FA1235)
- 344 (Accounting and Taxation) Mulai 26/12/2014
27 Ijazah Sarjana Sains Kewangan
(MQA/FA1234)
NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 26/12/2014
28 Ijazah Sarjana Sains dalam Pengurusan
(MQA/FA1194)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 05/01/2015
 
CetakCetak