Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
International Medical University (IMU)
Alamat : No. 126, Jalan Jalil Perkasa 19
57000 Bukit Jalil
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-86567228
No Faks : 03-86567229
E-Mel : registry@imu.edu.my
Laman Web : www.imu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Science
(MQA/FA3974)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 16/07/2014
2 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A0261)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 19/02/2002 - 18/02/2005
3 Master Of Pharmacy (Honours) Secara Kerjasama Dengan University Of Strathclyde, Glasgow, UK
(A0330)
Sarjana Muda 385 0916 (Pharmacy) 19/06/2002 - 26/05/2008
4 Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan
(A0837)
Sarjana Muda 145 0912 (Medicine) 23/06/2003 - 22/06/2008
5 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A1223)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 04/10/2006 - 30/06/2010
6 Master of Pharmacy (Honours) secara kerjasama dengan University of Strathclyde, Glasgow, UK
(A1745)
Sarjana Muda NA 0916 (Pharmacy) 27/05/2008 - 26/05/2012
7 Bachelor in Medical Sciences (Hons)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan (Kepujian)
(A9044)
Sarjana Muda 120 0912 (Medicine) Mulai 23/06/2008
8 Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian
(A4675)
Sarjana Muda 128 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 20/04/2009 - 19/10/2014
9 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A1746)
Sarjana Muda 139 0916 (Pharmacy) 13/07/2009 - 12/01/2015
10 Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian) Pasca Pendaftaran
(A9377)
Sarjana Muda 89 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 07/06/2010 - 05/06/2014
11 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A6706)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 01/07/2010 - 30/06/2015
12 Bachelor of Science (Hons) in Psychology
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Psikologi
(A8177)
Sarjana Muda 120 0313 (Psychology ) Mulai 01/11/2010
13 Bachelor of Science (Hons) in Pharmaceutical Chemistry
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Farmaseutikal
(A8229)
Sarjana Muda 120-130 0531 (Chemistry) Mulai 02/12/2010
14 Bachelor of Applied Science (Hons) in Medical Biotechnology
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi Perubatan
(A8228)
Sarjana Muda 127 0512 (Biochemistry) Mulai 03/12/2010
15 Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Bioperubatan
(A8230)
Sarjana Muda 136 0512 (Biochemistry) Mulai 06/12/2010
16 Bachelor of Science (Hons) in Dietetics with Nutrition
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Dietetics with Nutrition
(A8176)
Sarjana Muda 145 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 22/09/2011
17 Master of Pharmacy (Honours) in collaboration with University of Strathclyde, Glasgow, UK
(MQA/FA0810)
Sarjana Muda 390 0916 (Pharmacy) 27/05/2012 - 26/11/2014
18 Bachelor of Dental Surgery
(A8358)
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 04/10/2012 - 03/10/2015
19 Bachelor of Science (Hons) in Chiropractic
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Chiropractic
(A9294)
Sarjana Muda 173 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) Mulai 12/08/2013
20 Master of Pharmacy (Honours) in collaboration with University of Strathclyde, Glasgow, UK
(MQA/FA0810)
Sarjana Muda 390 0916 (Pharmacy) 27/05/2014 - 31/12/2017
21 Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration
(MQA/FA2679)
Sarjana Muda 89 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/06/2014 - 05/06/2017
22 Bachelor of Science (Hons) in Chinese Medicine
Nama Lama : Bachelor of Science (Honours) Chinese Medicine
(A10260)
Sarjana Muda 170 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) Mulai 19/06/2014
23 Bachelor of Nursing (Hons)
(A11196)
Sarjana Muda 134 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 20/10/2014 - 19/04/2018
24 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(A10605)
Sarjana Muda 139 0916 (Pharmacy) 13/01/2015 - 12/07/2016
25 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA6155)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 01/07/2015 - 31/12/2020
26 Bachelor of Science (Hons) in Nutrition
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Nutrition
(MQA/FA1298)
Sarjana Muda 136 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 09/09/2015
27 Bachelor of Dental Surgery
(MQA/FA7026)
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 04/10/2015 - 03/10/2020
28 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA8374)
Sarjana Muda 139 0916 (Pharmacy) 13/01/2016 - 12/01/2021
29 Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration
(MQA/FA2679)
Sarjana Muda 93 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/06/2017 - 05/06/2022
30 Bachelor of Nursing (Hons)
(MQA/FA8944)
Sarjana Muda 131-134 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 20/04/2018 - 19/04/2021
31 Bachelor of Dental Surgery
(MQA/FA7026)
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 04/10/2020 - 03/10/2025
32 Bachelor of Applied Science (Hons) in Medical Biotechnology
(MQA/FA15505)
Sarjana Muda 127 0512 (Biochemistry) 01/01/2021 - 31/12/2025
33 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA6155)
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 01/01/2021 - 31/12/2025
34 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA8374)
Sarjana Muda 137 0916 (Pharmacy) 13/01/2021 - 12/01/2025
35 Bachelor of Nursing (Hons)
(MQA/FA8944)
Sarjana Muda 132 & 134 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 20/04/2021 - 19/10/2024
36 Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration
(MQA/FA2679)
Sarjana Muda 93 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/06/2022 - 31/08/2023
37 Bachelor of Nursing (Hons)
(MQA/FA8944)
Sarjana Muda 131 - 134 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 20/10/2024 - 19/10/2027
38 Postgraduate Certificate in Health Professions Education
(MQA/SWA05162)
Sijil Pascasiswazah 20 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 30/06/2018
39 Postgraduate Certificate of Business Administration in Healthcare Management
(MQA/SWA11354)
Sijil Pascasiswazah 21 0414 (Management and administration ) Mulai 23/10/2019
40 Postgraduate Certificate in Health Informatics and Analytics
(MQA/SWA13973)
Sijil Pascasiswazah 20 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies) Mulai 20/04/2022
41 Postgraduate Certificate in Health Professions Education
(MQA/SWA14379)
Sijil Pascasiswazah 20 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/08/2022
42 Postgraduate Diploma in Implant Dentistry
(MQA/SWA06111)
Diploma Pascasiswazah 30 0911 (Dental studies) Mulai 04/11/2017
43 Postgraduate Diploma in Health Professions Education
(MQA/SWA05163)
Diploma Pascasiswazah 32 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 29/06/2019
44 Postgraduate Diploma in Diabetes Management and Education
(MQA/SWA09086)
Diploma Pascasiswazah 30 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 19/02/2020
45 Postgraduate Diploma of Business Administration in Healthcare Management
(MQA/SWA11355)
Diploma Pascasiswazah 33 0414 (Management and administration ) Mulai 25/11/2020
46 Postgraduate Diploma in Endodontics
(MQA/SWA12162)
Diploma Pascasiswazah 30 0911 (Dental studies) Mulai 23/02/2022
47 Postgraduate Diploma in Prosthodontics
(MQA/SWA12163)
Diploma Pascasiswazah 30 0911 (Dental studies) Mulai 20/04/2022
48 Postgraduate Diploma in Health Informatics and Analytics
(MQA/SWA13972)
Diploma Pascasiswazah 30 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies) Mulai 14/06/2023
49 Master of Science (Medical Science & Community Health) (By Research)
(A1468)
Sarjana NA 0912 (Medicine) 29/12/2005 - 28/12/2011
50 Master of Science in Medical and Health Sciences
Nama Lama : Master of Science in Medical and Health Sciences (By Research)
(A10618)
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 29/12/2011
51 Master of Science in Public Health
(A10261)
Sarjana 40 0910 (Health not further defined) Mulai 10/05/2012
52 Master of Science in Analytical and Pharmaceutical Chemistry
(MQA/FA1191)
Sarjana 43 0531 (Chemistry) Mulai 13/09/2013
53 Master of Science in Molecular Medicine
(MQA/FA1299)
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 21/03/2014
54 Master in Pharmacy Practice
Nama Lama : Master of Pharmacy Practice
(MQA/SWA02796)
Sarjana 40 0916 (Pharmacy) Mulai 03/11/2018
55 Master in Health Professions Education
(MQA/SWA05164)
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 19/02/2020
56 Master of Business Administration in Healthcare Management
(MQA/SWA11353)
Sarjana 46 0414 (Management and administration ) Mulai 15/07/2020
57 Master of Science in Molecular Medicine
(MQA/SWA11357)
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 18/12/2020
58 Master of Science in Public Health
(MQA/SWA11356)
Sarjana 40 0910 (Health not further defined) Mulai 24/02/2021
59 Master of Science in Acupuncture (MSc Acupuncture)
(MQA/SWA08570)
Sarjana 42 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) Mulai 21/04/2021
60 Master of Counselling
(MQA/FA12002)
Sarjana 54 0923 (Social work and counselling ) 31/05/2022 - 30/05/2027
61 Master in Health Informatics and Analytics
(MQA/SWA13974)
Sarjana 40 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies) Mulai 24/08/2022
62 Master of Science in Analytical and Pharmaceutical Chemistry
(MQA/SWA11367)
Sarjana 43 0531 (Chemistry) Mulai 13/12/2023
63 PhD in Medical and Health Sciences
Nama Lama : Doktor Falsafah Sains Perubatan & Kesihatan (Penyelidikan)
(A3767)
Ijazah Kedoktoran NA 0910 (Health not further defined) Mulai 18/09/2008
64 Post Basic Certificate in Teaching Methodology for Nurses
(MQA/FA2294)
- 25 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 10/08/2015 - 09/08/2019
 
CetakCetak