Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
International Medical University (IMU)
Alamat : No. 126, Jalan Jalil Perkasa 19

57000 Bukit Jalil
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.



No Tel : 03-86567228
No Faks : 03-86567229
E-Mel : registry@imu.edu.my
Laman Web : www.imu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Science
(MQA/FA3974)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 16/07/2014
2 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A0261)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 19/02/2002 - 18/02/2005
3 Master Of Pharmacy (Honours) Secara Kerjasama Dengan University Of Strathclyde, Glasgow, UK
(A0330)
Sarjana Muda 385 727 (Pharmacy) 19/06/2002 - 26/05/2008
4 Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan
(A0837)
Sarjana Muda 145 721 (Medicine) 23/06/2003 - 22/06/2008
5 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A1223)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 04/10/2006 - 30/06/2010
6 Master of Pharmacy (Honours) secara kerjasama dengan University of Strathclyde, Glasgow, UK
(A1745)
Sarjana Muda NA 727 (Pharmacy) 27/05/2008 - 26/05/2012
7 Bachelor in Medical Sciences (Hons)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan (Kepujian)
(A9044)
Sarjana Muda 120 721 (Medicine) Mulai 23/06/2008
8 Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian
(A4675)
Sarjana Muda 128 723 (Nursing and caring) 20/04/2009 - 19/10/2014
9 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A1746)
Sarjana Muda 139 727 (Pharmacy) 13/07/2009 - 12/01/2015
10 Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian) Pasca Pendaftaran
(A9377)
Sarjana Muda 89 723 (Nursing and caring) 07/06/2010 - 05/06/2014
11 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A6706)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 01/07/2010 - 30/06/2015
12 Bachelor of Science (Hons) in Psychology
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Psikologi
(A8177)
Sarjana Muda 120 311 (Psychology) Mulai 01/11/2010
13 Bachelor of Science (Hons) in Pharmaceutical Chemistry
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Farmaseutikal
(A8229)
Sarjana Muda 120-130 442 (Chemistry) Mulai 02/12/2010
14 Bachelor of Applied Science (Hons) in Medical Biotechnology
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi Perubatan
(A8228)
Sarjana Muda 129 545 (Applied science) Mulai 03/12/2010
15 Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Bioperubatan
(A8230)
Sarjana Muda 136 421 (Biology and biochemistry) Mulai 06/12/2010
16 Bachelor of Science (Hons) in Dietetics with Nutrition
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Dietetics with Nutrition
(A8176)
Sarjana Muda 145 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 22/09/2011
17 Master of Pharmacy (Honours) in collaboration with University of Strathclyde, Glasgow, UK
(MQA/FA0810)
Sarjana Muda 390 727 (Pharmacy) 27/05/2012 - 26/11/2014
18 Bachelor of Dental Surgery
(A8358)
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 04/10/2012 - 03/10/2015
19 Bachelor of Science (Hons) in Chiropractic
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Chiropractic
(A9294)
Sarjana Muda 159 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 12/08/2013
20 Master of Pharmacy (Honours) in collaboration with University of Strathclyde, Glasgow, UK
(MQA/FA0810)
Sarjana Muda 390 727 (Pharmacy) 27/05/2014 - 31/12/2017
21 Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration
(MQA/FA2679)
Sarjana Muda 89 723 (Nursing and caring) 06/06/2014 - 05/06/2017
22 Bachelor of Science (Hons) in Chinese Medicine
Nama Lama : Bachelor of Science (Honours) Chinese Medicine
(A10260)
Sarjana Muda 154-166 721 (Medicine) Mulai 19/06/2014
23 Bachelor of Nursing (Hons)
(A11196)
Sarjana Muda 134 723 (Nursing and caring) 20/10/2014 - 19/04/2018
24 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(A10605)
Sarjana Muda 139 727 (Pharmacy) 13/01/2015 - 12/07/2016
25 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA6155)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 01/07/2015 - 31/12/2020
26 Bachelor of Science (Hons) in Nutrition
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Nutrition
(MQA/FA1298)
Sarjana Muda 136 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 09/09/2015
27 Bachelor of Dental Surgery
(MQA/FA7026)
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 04/10/2015 - 03/10/2020
28 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA8374)
Sarjana Muda 139 727 (Pharmacy) 13/01/2016 - 12/01/2021
29 Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration
(MQA/FA2679)
Sarjana Muda 93 723 (Nursing and caring) 06/06/2017 - 05/12/2021
30 Bachelor of Nursing (Hons)
(MQA/FA8944)
Sarjana Muda 131-134 723 (Nursing and caring) 20/04/2018 - 19/04/2021
31 Bachelor of Dental Surgery
(MQA/FA7026)
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 04/10/2020 - 03/10/2025
32 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA6155)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 01/01/2021 - 31/12/2025
33 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA8374)
Sarjana Muda 139 727 (Pharmacy) 13/01/2021 - 12/01/2025
34 Bachelor of Nursing (Hons)
(MQA/FA8944)
Sarjana Muda 134 723 (Nursing and caring) 20/04/2021 - 19/04/2024
35 Postgraduate Certificate in Health Professions Education
(MQA/SWA05162)
Sijil Pascasiswazah 20 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 30/06/2018
36 Postgraduate Certificate of Business Administration in Healthcare Management
(MQA/SWA11354)
Sijil Pascasiswazah 20 345 (Management and Administration) Mulai 23/10/2019
37 Postgraduate Diploma in Implant Dentistry
(MQA/SWA06111)
Diploma Pascasiswazah 30 724 (Dental Studies) Mulai 04/11/2017
38 Postgraduate Diploma in Health Professions Education
(MQA/SWA05163)
Diploma Pascasiswazah 32 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 29/06/2019
39 Postgraduate Diploma in Diabetes Management and Education
(MQA/SWA09086)
Diploma Pascasiswazah 30 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 19/02/2020
40 Master of Science (Medical Science & Community Health) (By Research)
(A1468)
Sarjana NA 721 (Medicine) 29/12/2005 - 28/12/2011
41 Master of Science in Medical and Health Sciences
Nama Lama : Master of Science in Medical and Health Sciences (By Research)
(A10618)
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 29/12/2011
42 Master of Science in Public Health
(A10261)
Sarjana 44 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/05/2012
43 Master of Science in Analytical and Pharmaceutical Chemistry
(MQA/FA1191)
Sarjana 43 442 (Chemistry) Mulai 13/09/2013
44 Master of Science in Molecular Medicine
(MQA/FA1299)
Sarjana 40 545 (Applied science) Mulai 21/03/2014
45 Master in Pharmacy Practice
Nama Lama : Master of Pharmacy Practice
(MQA/SWA02796)
Sarjana 40 727 (Pharmacy) Mulai 03/11/2018
46 Master in Health Professions Education
(MQA/SWA05164)
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 19/02/2020
47 Master of Business Administration in Healthcare Management
(MQA/SWA11353)
Sarjana 45 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2020
48 Master of Science in Molecular Medicine
(MQA/SWA11357)
Sarjana 40 545 (Applied science) Mulai 18/12/2020
49 Master of Science in Public Health
(MQA/SWA11356)
Sarjana 44 720 (Health (broad programmes)) Mulai 24/02/2021
50 PhD in Medical and Health Sciences
Nama Lama : Doktor Falsafah Sains Perubatan & Kesihatan (Penyelidikan)
(A3767)
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 18/09/2008
51 Post Basic Certificate in Teaching Methodology for Nurses
(MQA/FA2294)
- 25 723 (Nursing and caring) 10/08/2015 - 09/08/2019
 
CetakCetak