Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Kampus Petaling Jaya
Alamat : No. 9, Jalan Bersatu 13/4
46200 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-9086 0288
No Faks : 03-9019 8832
E-Mel : lohsy@utar.edu.my
Laman Web : www.utar.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Kewartawanan
(A0742)
111 321 (Journalism and reporting) 06/08/2005 - 05/08/2010
2 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Perhubungan Awam
(A0771)
111 342 (Marketing and Advertising) 06/08/2005 - 11/09/2011
3 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(A0739)
108 481 (Computer Science) 06/08/2005 - 05/08/2010
4 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Tionghua
(A0770)
105 312 (Sociology and Cultural Studies) 06/08/2005 - 05/08/2010
5 Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
(A0741)
105 481 (Computer Science) 06/08/2005 - 05/08/2010
6 Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A0740)
105 481 (Computer Science) 06/08/2005 - 05/08/2010
7 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Penyiaran
(A4838)
104 321 (Journalism and reporting) 21/08/2007 - 20/02/2013
8 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Kewartawanan
(A0742)
111 321 (Journalism and reporting) 06/08/2010 - 11/09/2011
9 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Perhubungan Awam
(A0771)
111 342 (Marketing and Advertising) 06/08/2010 - 11/09/2011
10 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(A0739)
108 481 (Computer Science) 06/08/2010 - 11/09/2011
11 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Tionghua
(A0770)
105 312 (Sociology and Cultural Studies) 06/08/2010 - 11/09/2011
12 Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
(A0741)
105 481 (Computer Science) 06/08/2010 - 11/09/2011
13 Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A0740)
105 481 (Computer Science) 06/08/2010 - 11/09/2011
14 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Tionghua)
(A6337)
30 312 (Sociology and Cultural Studies) 21/08/2007 - 31/12/2012
15 Ijazah Sarjana Perdagangan (Perakaunan Gunaan)
(A6905)
42 344 (Accounting and Taxation) Mulai 16/03/2009
16 Sarjana Sains Komputer
(MQA/FA0136)
40 481 (Computer Science) Mulai 18/01/2011
 
CetakCetak