Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Kampus Kuala Lumpur
Alamat : Jalan Malinja
Off Jalan Genting Kelang
53300 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-9086 0288
No Faks : 03-9019 8832
E-Mel : lohsy@utar.edu.my
Laman Web : www.utar.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi
(A1293)
104 545 (Applied science) 20/09/2005 - 19/09/2010
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
(A4131)
124 523 (Electronics and Automation) 03/08/2006 - 31/12/2011
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A5912)
122 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 - 31/12/2010
4 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan Dan Pembuatan
(A5911)
125 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 - 31/12/2010
5 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A5910)
124 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
6 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik Dan Komunikasi
(A6300)
126 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
7 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Ukur Bahan
(A5913)
120 581 (Architecture and town planning) 20/01/2009 - 19/01/2012
8 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A6168)
124 526 (Civil Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2011
9 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bioperubatan
(A7016)
128 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
10 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A6777)
129 524 (Chemical and Process) 01/01/2010 - 31/12/2014
11 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan Dan Pembuatan
(A11592)
129 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2011 - 31/12/2012
12 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A11591)
130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
13 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik Dan Komunikasi
(A11593)
130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
14 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A11518)
129 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2011 - 31/12/2012
15 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(A7017)
126 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2014
16 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A11567)
129 526 (Civil Engineering) 01/01/2012 - 31/12/2014
17 Sarjana Sains Komputer
(A6335)
36 481 (Computer Science) Mulai 10/07/2008
18 Sarjana Sistem Maklumat
(A6336)
36 322 (Library, information, archive) Mulai 10/07/2008
 
CetakCetak