Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Curtin University, Malaysia (Nama Lama : Curtin University, Sarawak Malaysia)
Alamat : CDT 250
98009 Miri
Sarawak.No Tel : 085–630 100
No Faks : 085–630 088
E-Mel : enquiries@curtin.edu.my
Laman Web : www.curtin.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation Studies-Commerce And Arts Stream
(A5811)
Program Asas 53.95 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/03/2009
2 Foundation Studies-Engineering and Science Stream
(A5812)
Program Asas 50.175 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/03/2009
3 Foundation Studies - Arts Stream
(MQA/SWA0758)
Program Asas 53.95 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 03/09/2014
4 Foundation Studies - Commerce Stream
(MQA/SWA0757)
Program Asas 53.95 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 03/09/2014
5 Diploma of Business
(MQA/SWA0035)
Diploma 90 340 (Business and Administration) 02/05/2008 - 07/09/2015
6 Diploma of Process Plant Technology
(MQA/SWA0036)
Diploma 90.5 524 (Chemical and Process) 02/05/2008 - 07/09/2015
7 Diploma of Occupational Health and Safety
(MQA/SWA0126)
Diploma 90 862 (Occupational health and safety) 12/07/2012 - 07/09/2015
8 Graduate Certificate in Business
(MQA/SWA0041)
Sijil Siswazah 30 340 (Business and Administration) 23/04/2010 - 07/09/2015
9 Graduate Certificate in Project Management
(MQA/SWA0090)
Sijil Siswazah 38.4 345 (Management and Administration) Mulai 30/01/2012
10 Graduate Diploma in Project Management
(MQA/SWA0091)
Sijil Siswazah 66 345 (Management and Administration) Mulai 30/01/2012
11 Graduate Diploma in Business
(MQA/SWA0042)
Diploma Siswazah 81 340 (Business and Administration) 23/04/2010 - 07/09/2015
12 Bachelor Of Business Administration
(A0314)
Sarjana Muda 84 345 (Management and Administration) 12/03/2001 - 11/03/2006
13 Bachelor Of Commerce (Accounting And Finance)
(A0313)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration) 12/03/2001 - 11/03/2006
14 Bachelor Of Commerce (Finance And Marketing)
(A0312)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration) 12/03/2001 - 11/03/2006
15 Bachelor Of Science (Computer Science)
(A0602)
Sarjana Muda 600 481 (Computer Science) 05/07/2002 - 04/07/2007
16 Bachelor of Commerce (Management and Marketing)
(MQA/SWA0015)
Sarjana Muda 129.6 345 (Management and Administration) Mulai 03/05/2003
17 Bachelor of Commerce (Marketing and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Marketing and E-Commerce)
(MQA/SWA0017)
Sarjana Muda 129.6 340 (Business and Administration) 03/05/2003 - 07/09/2015
18 Bachelor Of Engineering (Chemical Engineering)
(A0844)
Sarjana Muda 173 524 (Chemical and Process) 29/07/2003 - 28/07/2008
19 Bachelor Of Engineering (Electronic Communication Engineering)
(A0845)
Sarjana Muda 173 523 (Electronics and Automation) 29/07/2003 - 28/07/2008
20 Bachelor of Engineering (Computer Systems Engineering)
(MQA/SWA0053)
Sarjana Muda 173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2004 - 31/12/2010
21 Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
(MQA/SWA0056)
Sarjana Muda 173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2004 - 31/12/2008
22 Bachelor of Commerce (Accounting and Marketing)
(MQA/SWA0019)
Sarjana Muda 129.6 340 (Business and Administration) 04/05/2005 - 07/09/2015
23 Bachelor of Commerce (Finance and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Finance & Electronic Commerce)
(MQA/SWA0018)
Sarjana Muda 129.6 340 (Business and Administration) 04/05/2005 - 07/09/2015
24 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/SWA0052)
Sarjana Muda 173 526 (Civil Engineering) 01/01/2006 - 31/12/2010
25 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0055)
Sarjana Muda 173 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2006 - 31/12/2009
26 Bachelor of Business Administration
(MQA/SWA0027)
Sarjana Muda 129.6 345 (Management and Administration) Mulai 12/03/2006
27 Bachelor of Commerce (Accounting and Finance)
(MQA/SWA0024)
Sarjana Muda 129.6 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/03/2006
28 Bachelor of Commerce (Finance and Marketing)
(MQA/SWA0025)
Sarjana Muda 129.6 342 (Marketing and Advertising) Mulai 12/03/2006
29 Bachelor of Communications
Nama Lama : Bachelor of Arts (Mass Communication)
(MQA/SWA0026)
Sarjana Muda 129.6 321 (Journalism and reporting) Mulai 11/05/2006
30 Bachelor of Commerce (Accounting and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Accounting and Information Systems)
(MQA/SWA0016)
Sarjana Muda 129.6 340 (Business and Administration) 11/05/2006 - 07/09/2015
31 Bachelor of Commerce (Finance and Management)
(MQA/SWA0020)
Sarjana Muda 129.6 345 (Management and Administration) Mulai 11/05/2006
32 Bachelor of Technology (Computer Systems and Networking)
(MQA/SWA0034)
Sarjana Muda 129.6 482 (Computer Use) Mulai 11/05/2006
33 Bachelor of Commerce (Marketing and Tourism and Hospitality)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality and Marketing)
(MQA/SWA0021)
Sarjana Muda 129.6 345 (Management and Administration) Mulai 04/05/2007
34 Bachelor of Science (Computer Science)
(MQA/SWA0032)
Sarjana Muda 129.6 481 (Computer Science) 05/07/2007 - 07/09/2015
35 Bachelor of Commerce (Marketing and Public Relations)
(MQA/SWA0023)
Sarjana Muda 129.6 342 (Marketing and Advertising) Mulai 09/05/2008
36 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0051)
Sarjana Muda 173 524 (Chemical and Process) 01/01/2009 - 31/12/2010
37 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/SWA0057)
Sarjana Muda 173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2009 - 31/12/2010
38 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/SWA0054)
Sarjana Muda 173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
39 Bachelor of Commerce (Accounting)
(MQA/SWA0022)
Sarjana Muda 129.6 344 (Accounting and Taxation) Mulai 09/05/2009
40 Bachelor of Commerce (Management and Public Relations)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Public Relations and Management)
(MQA/SWA0028)
Sarjana Muda 129.6 342 (Marketing and Advertising) Mulai 09/05/2009
41 Bachelor of Science (Applied Geology)
Nama Lama : Bachelor of Science (Applied Geology) (Honours)
(MQA/SWA0033)
Sarjana Muda 129.6 443 (Earth Science) Mulai 09/05/2009
42 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0065)
Sarjana Muda 173 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2010 - 31/12/2013
43 Bachelor of Commerce (Accounting and Entrepreneurship)
(MQA/SWA0029)
Sarjana Muda 129.6 340 (Business and Administration) Mulai 24/04/2010
44 Bachelor of Commerce (Banking and Finance)
(MQA/SWA0030)
Sarjana Muda 129.6 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 24/04/2010
45 Bachelor of Commerce (Entrepreneurship and Marketing)
(MQA/SWA0031)
Sarjana Muda 129.6 340 (Business and Administration) Mulai 24/04/2010
46 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0061)
Sarjana Muda 173 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2013
47 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/SWA0062)
Sarjana Muda 173 526 (Civil Engineering) 01/01/2011 - 31/12/2013
48 Bachelor of Engineering (Computer Systems Engineering)
(MQA/SWA0063)
Sarjana Muda 173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
49 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/SWA0066)
Sarjana Muda 173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2011 - 31/12/2013
50 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/SWA0064)
Sarjana Muda 173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
51 Bachelor of Commerce (Accounting and Banking)
(MQA/SWA0144)
Sarjana Muda 132 344 (Accounting and Taxation) 12/12/2012 - 27/06/2020
52 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/FA5557)
Sarjana Muda 173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2017
53 Bachelor of Commerce (Finance)
(MQA/SWA0149)
Sarjana Muda 122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 09/05/2013
54 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/FA5559)
Sarjana Muda 173 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2018
55 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/FA5558)
Sarjana Muda 173 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
56 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/FA5555)
Sarjana Muda 173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2014 - 31/12/2016
57 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/FA5556)
Sarjana Muda 173 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
58 Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering) (Honours)
(A4812)
Sarjana Muda 140 524 (Chemical and Process) 01/01/2015 - 31/12/2020
59 Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering) (Honours)
(MQA/FA5555)
Sarjana Muda 173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2017 - 31/12/2022
60 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering) (Honours)
(MQA/FA5557)
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2018 - 31/12/2023
61 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)
(MQA/FA5559)
Sarjana Muda 140 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
62 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering) (Honours)
(MQA/FA5558)
Sarjana Muda 140 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
63 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)
(MQA/FA5556)
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
64 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Alam Sekitar) (Kepujian)
(MQA/FA11791)
Sarjana Muda 149.5 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2021
65 Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering) (Honours)
(MQA/FA15629)
Sarjana Muda 126.3 0719 (Engineering and engineering trades not elsewhere classified ) 01/01/2021 - 31/12/2026
66 Master of Business Administration
(MQA/SWA0039)
Sarjana 81 345 (Management and Administration) 19/04/2002 - 07/09/2015
67 Master of Philosophy (Electrical and Computer Engineering)
Nama Lama : Master of Engineering (By Research)
(MQA/SWA0037)
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 25/11/2008
68 Master of Science (Project Management)
(MQA/SWA0040)
Sarjana 81 345 (Management and Administration) Mulai 01/09/2010
69 Master of Philosophy (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0169)
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 04/11/2011
70 Master of Philosophy (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0176)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 04/04/2012
71 Master of Accounting
(MQA/SWA0145)
Sarjana 57.6 344 (Accounting and Taxation) 12/12/2012 - 07/09/2015
72 Master of Policy Sciences
(MQA/SWA0168)
Sarjana 40 313 (Political science and civics) Mulai 08/11/2013
73 Master of Engineering Science (Electrical Engineering)
(MQA/SWA0651)
Sarjana 40.8 522 (Electricity and Energy) 17/01/2014 - 02/04/2021
74 Master of Philosophy (Civil Engineering)
(MQA/SWA0170)
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 29/01/2014
75 Master of Philosophy (Accounting)
(MQA/SWA0732)
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 23/05/2016
76 Master of Philosophy (Economics and Finance)
(MQA/SWA0733)
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 23/05/2016
77 Master of Philosophy (Management)
(MQA/SWA0731)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 23/05/2016
78 Master of Petroleum Engineering
(MQA/SWA0754)
Sarjana 81 524 (Chemical and Process) Mulai 28/07/2016
79 Master of Philosophy (Geology)
(MQA/SWA0802)
Sarjana NA 443 (Earth Science) Mulai 03/02/2017
80 Master of Philosophy (Media, Culture and Creative Arts)
(MQA/SWA12877)
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 17/05/2019
81 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0038)
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 02/05/2008
82 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0407)
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 08/11/2013
 
CetakCetak