Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)
Alamat : Bandar Seri Iskandar
31750 Tronoh
Perak.No Tel : 05-368 8000
No Faks : 05-365 4082
E-Mel : utp@petronas.com.my
Laman Web : www.utp.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas
(A4231)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/09/2006
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
(A0019)
Sarjana Muda 171 523 (Electronics and Automation) 01/09/1999 - 31/08/2004
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A0018)
Sarjana Muda 171 524 (Chemical and Process) 01/09/1999 - 31/08/2004
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A0020)
Sarjana Muda 171 521 (Mechanics and Metal Work) 01/11/1999 - 31/10/2004
5 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Sistem Maklumat
(A0060)
Sarjana Muda 159 481 (Computer Science) 01/11/1999 - 31/10/2004
6 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A0021)
Sarjana Muda 159 481 (Computer Science) 01/11/1999 - 31/10/2004
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
(A0963)
Sarjana Muda 171 526 (Civil Engineering) 07/04/2004 - 06/04/2009
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A5618)
Sarjana Muda 171 523 (Electronics and Automation) 14/09/2006 - 13/09/2011
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A5616)
Sarjana Muda 171 524 (Chemical and Process) 14/09/2006 - 13/09/2011
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A5617)
Sarjana Muda 173 521 (Mechanics and Metal Work) 14/09/2006 - 13/09/2011
11 Bachelor of Information Technology (Hons) Information Technology and Communication Technology
(A5621)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 12/10/2006 - 11/10/2011
12 Bachelor of Technology (Hons) Business Information System
(A5620)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 12/10/2006 - 11/10/2011
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A5619)
Sarjana Muda 139 526 (Civil Engineering) 01/01/2008 - 31/12/2009
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A11323)
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2010
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A1840)
Sarjana Muda 145 526 (Civil Engineering) 01/01/2011 - 31/12/2012
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10850)
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A10851)
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2011 - 31/12/2012
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(A7502)
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2012
19 Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian)
(A10778)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 12/10/2011
20 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(A10779)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 12/10/2011
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A10849)
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
22 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Petroleum Geosains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Petroleum Geosains
(A9560)
Sarjana Muda 139 443 (Earth Science) Mulai 26/11/2012
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A1866)
Sarjana Muda 141 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2013
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10850)
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2013
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A10851)
Sarjana Muda 141 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 - 31/12/2013
26 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(MQA/FA2510)
Sarjana Muda 136 544 (Mining and extraction) 01/01/2013 - 31/12/2013
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(MQA/FA3980)
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
28 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(MQA/FA3981)
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
29 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA3982)
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
30 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum
(MQA/FA2510)
Sarjana Muda 136 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2016
31 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(MQA/FA9115)
Sarjana Muda 145 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
32 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(MQA/FA2510)
Sarjana Muda 145 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
33 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Gunaan
(MQA/SWA04583)
Sarjana Muda 128 441 (Physics) Mulai 18/11/2018
34 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan
(MQA/SWA04584)
Sarjana Muda 128 545 (Applied science) Mulai 18/11/2018
35 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
(MQA/FA3980)
Sarjana Muda 143 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
36 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian
(MQA/FA3981)
Sarjana Muda 143 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
37 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
(MQA/FA3982)
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
38 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pengkomputeran dengan Kepujian
(MQA/FA7663)
Sarjana Muda 145 523 (Electronics and Automation) 01/01/2021 - 31/12/2026
39 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
(MQA/FA9115)
Sarjana Muda 143 524 (Chemical and Process) 01/01/2022 - 31/12/2027
40 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum dengan Kepujian
(MQA/FA2510)
Sarjana Muda 143 544 (Mining and extraction) 01/01/2022 - 31/12/2027
41 Master of Science (Msc) in Chemical Engineering
(A0304)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) 01/08/2004 - 31/07/2009
42 Master of Science (Msc) in Electrical and Electronics Engineering
(A0310)
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 01/08/2004 - 31/07/2009
43 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Petroleum
(A1518)
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 01/08/2005
44 MSc in Mechanical Engineering
(A1519)
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) 13/02/2006 - 12/02/2011
45 Master of Science (MSc) in Information Technology
(A2416)
Sarjana NA 481 (Computer Science) 15/11/2006 - 14/11/2011
46 Ijazah Sarjana Sains (MSc) Integrasi Proses
(A4369)
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 27/08/2007
47 Ijazah Sarjana Sains (MSc) Kejuruteraan Awam (Dengan Penyelidikan)
(A8417)
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 23/06/2008
48 Ijazah Sarjana Sains Petroleum Geosains
(A7175)
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 10/07/2008
49 Sarjana Sains Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A7926)
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/08/2009
50 Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia
(A7925)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 18/08/2009
51 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum
(A11414)
Sarjana 42 524 (Chemical and Process) Mulai 01/08/2010
52 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum
(A8316)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
53 Sarjana Sains Petroleum Geosains
(A8318)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
54 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan dan Penyelenggaraan Aset
(A7736)
Sarjana 42 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 09/12/2010
55 Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal
(A8048)
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 13/02/2011
56 Sarjana Sains Kawalan Proses Termaju
(A8222)
Sarjana 44/45 524 (Chemical and Process) Mulai 23/05/2011
57 Sarjana Sains Teknologi Maklumat
(A8533)
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 15/11/2011
58 Sarjana Sains Kejuruteraan Sistem Elektronik
(A7735)
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) Mulai 11/01/2012
59 Sarjana Falsafah Pengurusan
(MQA/FA2159)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 04/09/2014
60 Sarjana Sains
(MQA/FA2064)
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 24/09/2014
61 Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Tenaga
(MQA/FA2994)
Sarjana 50 345 (Management and Administration) Mulai 26/10/2015
62 Sarjana Sains Kejuruteraan Penggerudian
(MQA/FA4582)
Sarjana 44 544 (Mining and extraction) Mulai 23/05/2016
63 Sarjana Sains Kejuruteraan Luar Pantai
(MQA/SWA04581)
Sarjana 43 526 (Civil Engineering) Mulai 15/10/2017
64 Sarjana Falsafah Sains Sosial dan Kemanusiaan
(MQA/SWA02158)
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 03/04/2018
65 Sarjana Sains Keselamatan Proses
(MQA/SWA07662)
Sarjana 40 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 18/11/2018
66 Sarjana Sains Sistem Maklumat
(MQA/SWA09116)
Sarjana NA 482 (Computer Use) Mulai 23/10/2020
67 Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Awam
(A8421)
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) Mulai 23/06/2008
68 Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Kimia
(A8418)
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 23/06/2008
69 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
(A8422)
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 25/08/2009
70 Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A8420)
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 26/08/2009
71 Doktor Falsafah Kejuruteraan Petroleum
(A8317)
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
72 Doktor Falsafah Petroleum Geosains
(A8319)
Ijazah Kedoktoran NA 544 (Mining and extraction) Mulai 20/04/2011
73 Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal
(A8419)
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 24/11/2011
74 Doktor Falsafah Sains Gunaan
Nama Lama : Doctor of Philosophy (PhD) of Science
(MQA/FA2065)
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 23/10/2015
75 Doktor Falsafah Pengurusan
(MQA/FA2161)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 23/09/2016
76 Doktor Falsafah Sains Sosial dan Kemanusiaan
(MQA/SWA02160)
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 23/04/2018
 
CetakCetak