Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)
Alamat : Bandar Seri Iskandar
31750 Tronoh
Perak.No Tel : 05-368 8000
No Faks : 05-365 4082
E-Mel : utp@petronas.com.my
Laman Web : www.utp.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas
(A4231)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/09/2006
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
(A0019)
171 523 (Electronics and Automation) 01/09/1999 - 31/08/2004
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A0018)
171 524 (Chemical and Process) 01/09/1999 - 31/08/2004
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A0020)
171 521 (Mechanics and Metal Work) 01/11/1999 - 31/10/2004
5 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Sistem Maklumat
(A0060)
159 481 (Computer Science) 01/11/1999 - 31/10/2004
6 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A0021)
159 481 (Computer Science) 01/11/1999 - 31/10/2004
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
(A0963)
171 526 (Civil Engineering) 07/04/2004 - 06/04/2009
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A5618)
171 523 (Electronics and Automation) 14/09/2006 - 13/09/2011
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A5616)
171 524 (Chemical and Process) 14/09/2006 - 13/09/2011
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A5617)
173 521 (Mechanics and Metal Work) 14/09/2006 - 13/09/2011
11 Bachelor of Information Technology (Hons) Information Technology and Communication Technology
(A5621)
120 481 (Computer Science) 12/10/2006 - 11/10/2011
12 Bachelor of Technology (Hons) Business Information System
(A5620)
120 481 (Computer Science) 12/10/2006 - 11/10/2011
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A5619)
139 526 (Civil Engineering) 01/01/2008 - 31/12/2009
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A11323)
135 526 (Civil Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2010
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A1840)
145 526 (Civil Engineering) 01/01/2011 - 31/12/2012
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10850)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A10851)
135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2011 - 31/12/2012
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(A7502)
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2012
19 Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A10778)
122 481 (Computer Science) Mulai 12/10/2011
20 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A10779)
122 481 (Computer Science) Mulai 12/10/2011
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A10849)
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
22 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Petroleum Geosains
(A9560)
135 544 (Mining and extraction) Mulai 26/11/2012
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A1866)
141 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2013
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10850)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2013
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A10851)
141 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 - 31/12/2013
26 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(MQA/FA2510)
136 544 (Mining and extraction) 01/01/2013 - 31/12/2013
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(MQA/FA3980)
135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
28 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(MQA/FA3981)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
29 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA3982)
135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
30 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum
(MQA/FA2510)
136 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2016
31 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(MQA/FA9115)
145 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
32 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(MQA/FA2510)
145 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
33 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Gunaan
(MQA/SWA04583)
128 441 (Physics) Mulai 18/11/2018
34 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan
(MQA/SWA04584)
128 545 (Applied science) Mulai 18/11/2018
35 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
(MQA/FA3980)
143 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
36 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian
(MQA/FA3981)
143 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
37 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
(MQA/FA3982)
142 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
38 Master of Science (Msc) in Chemical Engineering
(A0304)
NA 524 (Chemical and Process) 01/08/2004 - 31/07/2009
39 Master of Science (Msc) in Electrical and Electronics Engineering
(A0310)
NA 523 (Electronics and Automation) 01/08/2004 - 31/07/2009
40 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Petroleum
(A1518)
40 524 (Chemical and Process) Mulai 01/08/2005
41 MSc in Mechanical Engineering
(A1519)
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 13/02/2006 - 12/02/2011
42 Master of Science (MSc) in Information Technology
(A2416)
NA 481 (Computer Science) 15/11/2006 - 14/11/2011
43 Ijazah Sarjana Sains (MSc) Integrasi Proses
(A4369)
40 524 (Chemical and Process) Mulai 27/08/2007
44 Ijazah Sarjana Sains (MSc) Kejuruteraan Awam (Dengan Penyelidikan)
(A8417)
NA 526 (Civil Engineering) Mulai 23/06/2008
45 Ijazah Sarjana Sains Petroleum Geosains
(A7175)
69 443 (Earth Science) Mulai 10/07/2008
46 Sarjana Sains Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A7926)
NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/08/2009
47 Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia
(A7925)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 18/08/2009
48 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum
(A11414)
42 524 (Chemical and Process) Mulai 01/08/2010
49 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum
(A8316)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
50 Sarjana Sains Petroleum Geosains
(A8318)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
51 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan dan Penyelenggaraan Aset
(A7736)
42 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 09/12/2010
52 Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal
(A8048)
NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 13/02/2011
53 Sarjana Sains Kawalan Proses Termaju
(A8222)
44 524 (Chemical and Process) Mulai 23/05/2011
54 Sarjana Sains Teknologi Maklumat
(A8533)
NA 481 (Computer Science) Mulai 15/11/2011
55 Sarjana Sains Kejuruteraan Sistem Elektronik
(A7735)
42 523 (Electronics and Automation) Mulai 11/01/2012
56 Sarjana Falsafah Pengurusan
(MQA/FA2159)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 04/09/2014
57 Sarjana Sains
(MQA/FA2064)
NA 545 (Applied science) Mulai 24/09/2014
58 Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Tenaga
(MQA/FA2994)
50 345 (Management and Administration) Mulai 26/10/2015
59 Sarjana Sains Kejuruteraan Penggerudian
(MQA/FA4582)
44-47 544 (Mining and extraction) Mulai 23/05/2016
60 Sarjana Sains Kejuruteraan Luar Pantai
(MQA/SWA04581)
42 526 (Civil Engineering) Mulai 15/10/2017
61 Sarjana Falsafah Sains Sosial dan Kemanusiaan
(MQA/SWA02158)
NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 03/04/2018
62 Sarjana Sains Keselamatan Proses
(MQA/SWA07662)
40 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 18/11/2018
63 Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Awam
(A8421)
NA 526 (Civil Engineering) Mulai 23/06/2008
64 Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Kimia
(A8418)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 23/06/2008
65 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
(A8422)
NA 481 (Computer Science) Mulai 25/08/2009
66 Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A8420)
NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 26/08/2009
67 Doktor Falsafah Kejuruteraan Petroleum
(A8317)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
68 Doktor Falsafah Petroleum Geosains
(A8319)
NA 544 (Mining and extraction) Mulai 20/04/2011
69 Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal
(A8419)
NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 24/11/2011
70 Doctor of Philosophy (PhD) of Science
(MQA/FA2065)
NA 545 (Applied science) Mulai 23/10/2015
71 Doktor Falsafah Pengurusan
(MQA/FA2161)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 23/09/2016
72 Doktor Falsafah Sains Sosial dan Kemanusiaan
(MQA/SWA02160)
NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 23/04/2018
 
CetakCetak