Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
University Of Wales
Alamat : Caerlon Campus, P.O. Box 179, Newport NP6 146
South Wales, United Kingdom

Luar Negara.No Tel : -
No Faks : -
E-Mel : day@newport.ac.uk
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 HND Accounting And Finance
(AL0003)
Diploma NA 344 (Accounting and Taxation) 10/12/1999 - 09/12/2004
2 HND Business Administration
(AL0004)
Diploma 80 345 (Management and Administration) 10/12/1999 - 09/12/2004
3 HND Business Information Technology
(AL0006)
Diploma 80 482 (Computer Use) 10/12/1999 - 09/12/2004
4 HND Computing
(AL0005)
Diploma NA 481 (Computer Science) 10/12/1999 - 09/12/2004
5 HND Electrical & Electronic Engineering
(AL0007)
Diploma 80 523 (Electronics and Automation) 10/12/1999 - 09/12/2004
6 HND Engineering
(AL0008)
Diploma 80 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 10/12/1999 - 09/12/2004
7 HND Manufacturing Engineering
(AL0010)
Diploma 80 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 10/12/1999 - 09/12/2004
8 HND Mechanical Engineering
(AL0011)
Diploma 80 521 (Mechanics and Metal Work) 10/12/1999 - 09/12/2004
9 HND Telecommunication Engineering
(AL0009)
Diploma 80 523 (Electronics and Automation) 10/12/1999 - 09/12/2004
10 B.Sc. (Hons) Accounting And Finance
(AL0012)
Sarjana Muda NA 344 (Accounting and Taxation) 01/09/2000 - 31/08/2005
11 B.Sc. (Hons) Business Administration
(AL0013)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 01/09/2000 - 31/08/2005
12 B.Sc. (Hons) Business Information Technology
(AL0014)
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) 01/09/2000 - 31/08/2005
13 B.Sc. (Hons) Computing
(AL0015)
Sarjana Muda 340 481 (Computer Science) 01/09/2000 - 31/08/2005
14 B.Sc. (Hons) Electrical And Instrumentation
(AL0018)
Sarjana Muda NA 522 (Electricity and Energy) 01/09/2000 - 31/08/2005
15 B.Sc. (Hons) Electronic And Instrumentation Systems
(AL0017)
Sarjana Muda NA 523 (Electronics and Automation) 01/09/2000 - 31/08/2005
16 B.Sc. (Hons) Industrial Information Technology
(AL0016)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 01/09/2000 - 31/08/2005
17 B.Sc. (Hons) Integrated Manufacturing Technology
(AL0019)
Sarjana Muda NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/09/2000 - 31/08/2005
18 M. Sc. Electronic / Electrical Technology Management
(AL0021)
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 01/09/2000 - 31/08/2005
19 M. Sc. Information Technology Management
(AL0020)
Sarjana 170 481 (Computer Science) 01/09/2000 - 31/08/2005
 
CetakCetak