Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
University Of Wales
Alamat : Caerlon Campus, P.O. Box 179, Newport NP6 146
South Wales, United Kingdom

Luar Negara.No Tel : -
No Faks : -
E-Mel : day@newport.ac.uk
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 HND Accounting And Finance
(AL0003)
NA 344 (Accounting and Taxation) 10/12/1999 - 09/12/2004
2 HND Business Administration
(AL0004)
80 345 (Management and Administration) 10/12/1999 - 09/12/2004
3 HND Business Information Technology
(AL0006)
80 482 (Computer Use) 10/12/1999 - 09/12/2004
4 HND Computing
(AL0005)
NA 481 (Computer Science) 10/12/1999 - 09/12/2004
5 HND Electrical & Electronic Engineering
(AL0007)
80 523 (Electronics and Automation) 10/12/1999 - 09/12/2004
6 HND Engineering
(AL0008)
80 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 10/12/1999 - 09/12/2004
7 HND Manufacturing Engineering
(AL0010)
80 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 10/12/1999 - 09/12/2004
8 HND Mechanical Engineering
(AL0011)
80 521 (Mechanics and Metal Work) 10/12/1999 - 09/12/2004
9 HND Telecommunication Engineering
(AL0009)
80 523 (Electronics and Automation) 10/12/1999 - 09/12/2004
10 B.Sc. (Hons) Accounting And Finance
(AL0012)
NA 344 (Accounting and Taxation) 01/09/2000 - 31/08/2005
11 B.Sc. (Hons) Business Administration
(AL0013)
120 345 (Management and Administration) 01/09/2000 - 31/08/2005
12 B.Sc. (Hons) Business Information Technology
(AL0014)
120 482 (Computer Use) 01/09/2000 - 31/08/2005
13 B.Sc. (Hons) Computing
(AL0015)
340 481 (Computer Science) 01/09/2000 - 31/08/2005
14 B.Sc. (Hons) Electrical And Instrumentation
(AL0018)
NA 522 (Electricity and Energy) 01/09/2000 - 31/08/2005
15 B.Sc. (Hons) Electronic And Instrumentation Systems
(AL0017)
NA 523 (Electronics and Automation) 01/09/2000 - 31/08/2005
16 B.Sc. (Hons) Industrial Information Technology
(AL0016)
120 481 (Computer Science) 01/09/2000 - 31/08/2005
17 B.Sc. (Hons) Integrated Manufacturing Technology
(AL0019)
NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/09/2000 - 31/08/2005
18 M. Sc. Electronic / Electrical Technology Management
(AL0021)
NA 523 (Electronics and Automation) 01/09/2000 - 31/08/2005
19 M. Sc. Information Technology Management
(AL0020)
170 481 (Computer Science) 01/09/2000 - 31/08/2005
 
CetakCetak