Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kuala Lumpur - Malaysian Spanish Institute (UniKL MSI)
Alamat : Lot 13,14,15 dan 16
Kulim Hi-Tech Park
09000 Kulim
Kedah.No Tel : 04-403 5199
No Faks : 04-403 5201
E-Mel : roslanyahya@unikl.edu.my
Laman Web : www.msi.unikl.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Kursus Asas Teknologi Kejuruteraan
(A1503)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 31/12/2005 - 29/12/2010
2 Kursus Persediaan Kejuruteraan Universiti Sepanyol
(A9480)
Program Asas 81 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/07/2009
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Acuan)
(A1461)
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/12/2005 - 20/12/2010
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pengeluaran)
(A1464)
Diploma 94 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 21/12/2005 - 20/12/2010
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Reka Bentuk Dan Pembangunan Mekanikal)
(A1460)
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/12/2005 - 20/12/2010
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektromekanikal)
(A1462)
Diploma 97 523 (Electronics and Automation) 27/12/2005 - 26/12/2010
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pengaturan Dan Kawalan Berautomasi)
(A1463)
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 27/12/2005 - 26/12/2010
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pengeluaran)
(A10151)
Diploma 91 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 21/12/2010
9 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Reka Bentuk dan Pembangunan Mekanikal)
(A10152)
Diploma 91 521 (Mechanics and Metal Work) 21/12/2010 - 31/12/2016
10 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektromekanikal)
(A10154)
Diploma 91 521 (Mechanics and Metal Work) 27/12/2010 - 31/12/2016
11 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Acuan)
(A10153)
Diploma 91 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 27/12/2010
12 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pengaturan dan Kawalan Berautomasi)
Nama Lama : Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pengaturcaraan dan Kawalan Berautomasi)
(A10150)
Diploma 91 523 (Electronics and Automation) Mulai 27/12/2010
13 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektromekanikal)
(MQA/FA13396)
Diploma 91 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 - 31/12/2022
14 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Rekabentuk dan Pembangunan Mekanikal)
(MQA/FA13395)
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 - 31/12/2022
15 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Automasi Industri dan Kawalan)
(MQA/FA13668)
Diploma 92 523 (Electronics and Automation) 01/01/2020 - 31/12/2025
16 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal (Automotif)
(A8201)
Sarjana Muda 124 521 (Mechanics and Metal Work) 21/02/2011 - 31/12/2016
17 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekatronik (Automotif)
(A8199)
Sarjana Muda 124 523 (Electronics and Automation) Mulai 21/02/2011
18 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Pembuatan (Automotif)
(A8200)
Sarjana Muda 127 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 21/02/2011 - 31/12/2016
19 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal (Automotif)
(MQA/FA13397)
Sarjana Muda 140 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2017 - 31/12/2022
20 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekatronik (Automotif) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekatronik (Automotif)
(MQA/FA11196)
Sarjana Muda 140 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2017 - 31/12/2022
21 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Pembuatan (Automotif)
(MQA/FA13398)
Sarjana Muda 140 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2017 - 31/12/2022
22 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Gunaan
(MQA/FA7649)
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2020 - 31/12/2025
23 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Rekabentuk Mekanikal
(MQA/FA7648)
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2020 - 31/12/2025
 
CetakCetak