Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti i-CATS (Nama Lama : Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak)
Alamat : Jalan Canna, Off Jalan Wan Alwi
Tabuan Jaya
93350 Kuching
Sarawak.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2009 Jalan Canna, Off Jalan Wan Alwi Tabuan Jaya 93350 Kuching Sarawak Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak / International College of Advanced Technology Sarawak
03/12/2020 Jalan Canna, Off Jalan Wan Alwi Tabuan Jaya 93350 Kuching Sarawak Kolej Universiti i-CATS / i-CATS University College (i-CATS UC)

No Tel : 082-570 888/451 533
No Faks : 082-450 391
E-Mel : info@icats.edu.my
Laman Web : www.icats.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Pengurusan
(MQA/FA9193)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 25/10/2019
2 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
(A7539)
Sijil 60 0714 (Mechanics and metal trades ) 16/03/2010 - 29/12/2016
3 Sijil Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A6683)
Sijil 60 0712 (Electricity and energy) Mulai 10/05/2010
4 Sijil Sains Perladangan
(A8669)
Sijil 60 0811 (Crop and livestock production) 04/10/2010 - 07/08/2016
5 Sijil Pengurusan Pelancongan Alam Sekitar
(A9539)
Sijil 60 1015 (Travel, tourism and leisure) 14/11/2012 - 07/08/2016
6 Certificate in Information Technology
(MQA/FA0342)
Sijil 60 0611 (Information technology and information system) 21/08/2014 - 15/06/2016
7 Certificate in Geomatic Engineering
(A9090)
Sijil 60 0731 (Architecture) 12/12/2014 - 11/12/2016
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A1171)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 31/01/2005 - 30/01/2010
9 Higher National Diploma in Electrical and Electronic Engineering secara kerjasama dengan Edexcel International, UK
(A4702)
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 01/01/2009 - 31/12/2012
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(A6102)
Diploma 97 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 03/09/2009
11 Diploma Kejuruteraan Perisian
(A6144)
Diploma 96 0613 (Computer Science) Mulai 09/10/2009
12 Diploma Teknologi Maklumat
(A1853)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 31/01/2010 - 30/12/2012
13 Diploma Kejururawatan
(A6971)
Diploma 111 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 16/07/2010 - 15/07/2013
14 Diploma Pengurusan Pelancongan Alam Sekitar
(A7729)
Diploma 96 1015 (Travel, tourism and leisure) 18/11/2010 - 25/12/2022
15 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7623)
Diploma 97 0712 (Electricity and energy) 06/06/2011 - 30/11/2013
16 Diploma Kejuruteraan Elektronik secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7622)
Diploma 98 0713 (Electronics and automation ) 06/06/2011 - 30/11/2013
17 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7624)
Diploma 99 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 20/06/2011 - 30/11/2013
18 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A7441)
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 05/12/2011 - 10/08/2022
19 Diploma Sains Perladangan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Perladangan
(A8853)
Diploma 94 0811 (Crop and livestock production) Mulai 23/05/2012
20 Diploma Kejuruteraan Awam
(A9737)
Diploma 99 0716 (Civil engineering) Mulai 05/10/2012
21 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA3869)
Diploma 111 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 28/05/2013 - 27/11/2017
22 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
(A7442)
Diploma 98 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 10/10/2013 - 01/06/2020
23 BTEC Higher National Diploma in Electrical / Electronic Engineering in collaboration with Edexcel International, UK
(A11485)
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 31/10/2013 - 06/11/2025
24 Diploma Teknologi Maklumat
(A11484)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) 14/11/2013 - 19/11/2020
25 Diploma in Business Administration
(MQA/FA0133)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 05/08/2014
26 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA3869)
Diploma 111 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 28/11/2017 - 27/11/2020
27 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA5204)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 13/09/2018
28 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
(MQA/FA4908)
Diploma 97 0712 (Electricity and energy) Mulai 01/02/2019
29 Diploma Pengurusan Perhotelan
(MQA/FA6147)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 08/05/2019
30 Diploma Perakaunan
(MQA/FA9479)
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 25/09/2020
31 Bachelor of Business Administration (Honours) in E-Commerce secara kerjasama dengan Infrastructure University Kuala Lumpur
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) in E-Commerce secara kerjasama dengan Infrastructure University Kuala Lumpur
(MQA/FA7997)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 02/02/2018
32 Bachelor of Software Engineering (Honours) secara kerjasama dengan Infrastructure University Kuala Lumpur
Nama Lama : Bachelor of Software Engineering (Hons) secara kerjasama dengan Infrastructure University Kuala Lumpur
(MQA/FA7998)
Sarjana Muda 120 0612 (Software engineering) Mulai 21/11/2018
33 Ijazah Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian)
(MQA/FA14964)
Sarjana Muda 120 0811 (Crop and livestock production) Mulai 13/10/2023
 
CetakCetak