Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Kampus Sungai Long
Alamat : Lot PT 21144, Jalan Sungai Long
Bandar Sg. Long, Cheras
43000 Kajang
Selangor.No Tel : 03-9086 0288
No Faks : 03-9019 8832
E-Mel : lohsy@utar.edu.my
Laman Web : www.utar.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sains
(A8660)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/11/2008
2 Program Asas Sastera
(A8661)
50 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 17/12/2008
3 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A0768)
108 345 (Management and Administration) 06/08/2005 - 05/08/2010
4 Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) Perakaunan
(A0769)
105 344 (Accounting and Taxation) 06/08/2005 - 05/08/2010
5 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Gunaan Dengan Pengkomputeran
(A6034)
123 461 (Mathematics) Mulai 27/05/2008
6 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari
(A6628)
123 462 (Statistics) Mulai 21/10/2008
7 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Senireka Grafik Dan Multimedia
(A7217)
122 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/05/2009
8 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
(A7015)
104 441 (Physics) Mulai 21/05/2009
9 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A0768)
108 345 (Management and Administration) 06/08/2010 - 11/09/2011
10 Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) Perakaunan
(A0769)
105 344 (Accounting and Taxation) 06/08/2010 - 11/09/2011
11 Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa (Kepujian)
(A9683)
125 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2011
12 Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Ekonomi Global
(A9682)
124 314 (Economics) Mulai 01/11/2011
13 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A9649)
143 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/12/2011
14 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bioperubatan
(MQA/FA1045)
128 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2014
15 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Ukur Bahan
(A11150)
123 526 (Civil Engineering) 20/01/2012 - 21/01/2017
16 Sarjana Muda Komunikasi Korporat (Kepujian)
(A10236)
124 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/04/2012
17 Sarjana Muda Pengajian Media dan Kreatif (Kepujian)
(A10235)
122 321 (Journalism and reporting) Mulai 09/05/2012
18 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Kewangan
(A10874)
123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 03/12/2012
19 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejuruteraan Perisian
(A10947)
120 481 (Computer Science) Mulai 14/12/2012
20 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan dan Pembuatan
(A1859)
129 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2013 - 31/12/2017
21 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A1858)
130 522 (Electricity and Energy) 01/01/2013 - 31/12/2017
22 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik dan Komunikasi
(A1857)
130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2017
23 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A1863)
131 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 - 31/12/2017
24 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
(A9994)
122 581 (Architecture and town planning) 11/01/2013 - 10/01/2018
25 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Rekabentuk Permainan
(A10915)
122 214 (Design) Mulai 29/01/2013
26 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Penyiaran
(A9826)
123 321 (Journalism and reporting) Mulai 21/02/2013
27 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Kewartawanan Media Cina
(MQA/FA0024)
122 321 (Journalism and reporting) Mulai 15/07/2013
28 Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Awal Kanak-kanak
(MQA/FA0300)
121 143 (Training for preschool teachers) Mulai 30/12/2013
29 Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(A11299)
135 723 (Nursing and caring) 23/07/2014 - 22/01/2019
30 Sarjana Muda Pengurusan Bangunan dan Hartanah (Kepujian)
(MQA/FA0686)
124 345 (Management and Administration) Mulai 04/08/2014
31 Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
(A10816)
146 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 12/08/2014
32 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(MQA/FA4653)
129 526 (Civil Engineering) 01/01/2015 - 31/12/2019
33 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bioperubatan
(MQA/FA1045)
129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 - 31/12/2019
34 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(MQA/FA4697)
129 524 (Chemical and Process) 01/01/2015 - 31/12/2019
35 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(MQA/FA4789)
129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 - 31/12/2019
36 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Animasi Digital
(MQA/FA0792)
121 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 15/01/2015
37 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
(MQA/FA5540)
226 721 (Medicine) 29/01/2015 - 28/01/2018
38 Sarjana Muda Perubatan Cina (Kepujian)
(A11119)
187 721 (Medicine) Mulai 27/08/2015
39 Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Computer Networking)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Hons) Electronics (Computer Networking)
(MQA/FA0272)
130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2020
40 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pembangunan Permainan
(MQA/FA1484)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/06/2016
41 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Ukur Bahan
(MQA/FA8841)
123 526 (Civil Engineering) 20/01/2017 - 21/01/2022
42 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
(MQA/FA9610)
122 581 (Architecture and town planning) 21/07/2017 - 20/07/2022
43 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan dan Pembuatan
(MQA/FA9227)
129 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2018 - 31/12/2020
44 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(MQA/FA9225)
130 522 (Electricity and Energy) 01/01/2018 - 31/12/2020
45 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik dan Komunikasi
(MQA/FA9224)
130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2018 - 31/12/2020
46 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA9226)
129 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2022
47 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
(MQA/FA5540)
217 721 (Medicine) 29/01/2018 - 28/01/2021
48 Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(MQA/FA9369)
135 723 (Nursing and caring) 23/01/2019 - 22/01/2022
49 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(MQA/FA4653)
140 526 (Civil Engineering) 01/01/2020 - 31/12/2025
50 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bioperubatan
(MQA/FA1045)
140 524 (Chemical and Process) 01/01/2020 - 31/12/2025
51 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(MQA/FA4697)
140 524 (Chemical and Process) 01/01/2020 - 31/12/2025
52 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(MQA/FA4789)
140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2020 - 31/12/2025
53 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A6338)
48 345 (Management and Administration) Mulai 16/07/2007
54 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Tadbir Urus Korporat)
(A6339)
48 345 (Management and Administration) Mulai 16/07/2007
55 Ijazah Sarjana Sains
(A6918)
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 20/10/2008
56 Sarjana Sains Kejuruteraan
(A6919)
Tesis 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 28/05/2009
57 Sarjana Matematik
Nama Lama : Sarjana Sains Matematik
(A8216)
NA 461 (Mathematics) Mulai 11/08/2009
58 Sarjana Komunikasi
(A7014)
42 321 (Journalism and reporting) Mulai 16/10/2009
59 Sarjana Sistem Maklumat
(MQA/FA0185)
40 481 (Computer Science) Mulai 06/01/2011
60 Sarjana Sastera (Komunikasi)
Nama Lama : Sarjana Komunikasi (Secara Penyelidikan)
(MQA/FA0473)
NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/06/2011
61 Sarjana Pengurusan Projek
Nama Lama : Sarjana Sains (Pengurusan Projek)
(A10780)
40 340 (Business and Administration) Mulai 18/11/2011
62 Sarjana Pengajian Tionghua
Nama Lama : Sarjana Sastera (Pengajian Tionghua) - Struktur B
(MQA/FA0124)
40 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2011
63 Sarjana Sastera (Pengajian Tionghua)
(A11666)
NA 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 01/01/2013
64 Sarjana Sains Perubatan
(MQA/FA1390)
NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 22/10/2013
65 Sarjana Falsafah
(A10031)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 12/02/2014
66 Sarjana Kejuruteraan (Elektrik)
(MQA/FA1989)
42 522 (Electricity and Energy) Mulai 16/12/2014
67 Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
(MQA/FA1990)
40 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 20/01/2015
68 Master of Business Administration (Building Management)
(MQA/FA0899)
51 345 (Management and Administration) Mulai 09/11/2015
69 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Elektronik)
(MQA/SWA09795)
40 523 (Electronics and Automation) Mulai 07/06/2019
70 Sarjana Senibina
(MQA/FA4684)
60 581 (Architecture and town planning) 19/06/2019 - 18/06/2022
71 Doktor Falsafah (Sains)
Nama Lama : Doktor Falsafah Sains
(A6916)
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 04/12/2009
72 Doktor Falsafah (Kejuruteraan)
Nama Lama : Doktor Falsafah Kejuruteraan
(A6917)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 13/08/2010
73 Doktor Falsafah (Pengajian Tionghua)
(A9050)
NA 224 (Other Languages) Mulai 03/09/2012
74 Doktor Falsafah
(A10032)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 12/02/2014
75 Doktor Falsafah (Sains Perubatan)
(MQA/FA1389)
NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 01/04/2015
 
CetakCetak