Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Komunikasi Han Chiang (Nama Lama : Kolej Han Chiang)
Alamat : Jalan Lim Lean Teng
11600 Georgetown
Pulau Pinang.No Tel : 04-283 1088
No Faks : 04-282 9325
E-Mel : kohch@hju.edu.my
Laman Web : www.hju.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Kursus Asas Komunikasi
(A9261)
Program Asas 50 0323 (Media and communications) Mulai 11/01/2011
2 Diploma Pengajian Cina
(A1490)
Diploma 93 0232 (Literature and linguistics) 13/07/2006 - 12/07/2011
3 Diploma in Business Management
(A6822)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 28/03/2007 - 27/09/2012
4 Diploma in Mass Communication
(A6824)
Diploma 90 0323 (Media and communications) 28/03/2007 - 26/03/2013
5 Diploma Reka Bentuk Komunikasi Multimedia
(A4536)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/11/2007
6 Diploma Kewartawanan Penyiaran
(A6676)
Diploma 90 0321 (Journalism and reporting ) 29/05/2008 - 23/02/2023
7 Diploma Pengurusan Logistik
(A6013)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 18/07/2008
8 Diploma Perakaunan
(A6677)
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 18/07/2008 - 04/11/2020
9 Diploma Teknologi Maklumat
(A6823)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) 22/08/2008 - 28/09/2023
10 Diploma Pengajian Cina
(A8546)
Diploma 90 0232 (Literature and linguistics) Mulai 13/07/2011
11 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA1922)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 28/09/2012
12 Diploma Komunikasi Massa
(MQA/FA1735)
Diploma 90 0323 (Media and communications) Mulai 27/03/2013
13 Diploma Seni Visual dan Reka Bentuk
(MQA/FA8378)
Diploma 90/91 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 26/06/2020
14 Bachelor of Communication 3+0 in collaboration with University of Southern Queensland, Australia
(A10013)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) 28/12/2011 - 30/08/2020
15 Bachelor of Arts (Hons) Business Management 3+0 in collaboration with University of Wolverhampton, UK
(A10561)
Sarjana Muda 129 0410 (Business and administration not further defined) 15/05/2013 - 28/02/2016
16 BA (Hons) Broadcasting and Journalism 3+0 in collaboration with University of Wolverhampton, UK
(MQA/FA1758)
Sarjana Muda 120 0321 (Journalism and reporting ) 14/03/2016 - 31/08/2017
17 Sarjana Muda Komunikasi (Penerbitan Media) (Kepujian)
(MQA/FA8323)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 25/10/2019
18 Sarjana Muda Komunikasi (Pengiklanan) (Kepujian)
(MQA/FA7534)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 25/10/2019
19 Sarjana Muda Komunikasi (Media Baharu) (Kepujian)
(MQA/FA8946)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 27/03/2020
20 Sarjana Muda Perhubungan Awam (Kepujian)
(MQA/FA8798)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 26/06/2020
21 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Multimedia Kreatif
(MQA/FA7671)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 26/06/2020
22 Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Cina (Kepujian)
(MQA/FA8288)
Sarjana Muda 120 0232 (Literature and linguistics) Mulai 26/06/2020
23 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Logistik & Pengurusan Rantaian Bekalan
(MQA/FA8814)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 28/08/2020
24 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian)
(MQA/FA14208)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 11/08/2023
 
CetakCetak