Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kuala Lumpur - Malaysian Institute of Marine Engineering Technology (UniKL MIMET)
Alamat : Dataran Industri Teknologi Kejuruteraan Marin
Bandar Teknologi Maritim, Jalan Pantai Remis
32200 Lumut
Perak.No Tel : 05-690 9000
No Faks : 05-690 9091
E-Mel : admission.mimet@unikl.edu.my
Laman Web : www.unikl.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pembinaan Dan Senggaraan Kapal)
(A6008)
Diploma 95 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 13/12/2006 - 12/12/2011
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Rekabentuk Kapal)
(A6007)
Diploma 95 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 13/12/2006 - 12/12/2011
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Kejuruteraan Marin)
(A8187)
Diploma 92 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 11/06/2009
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Marin)
Nama Lama : Diploma Teknologi Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik Marin)
(A8280)
Diploma 92 523 (Electronics and Automation) Mulai 19/08/2010
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan dan Senggaraan Kapal
(A11789)
Diploma 91 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 13/12/2011
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Reka Bentuk Kapal
(A11788)
Diploma 94 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 13/12/2011
7 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Senibina Dan Pembinaan Kapal
(A8226)
Sarjana Muda 120 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 03/07/2009 - 31/12/2016
8 Sarjana Muda Operasi Maritim (Kepujian)
(A10121)
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) Mulai 03/04/2012
9 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Marin Elektrik dan Elektronik
(A10120)
Sarjana Muda 143 523 (Electronics and Automation) 20/05/2014 - 31/12/2016
10 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Marin) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Marin Elektrik dan Elektronik
(MQA/FA11164)
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2022
11 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Senibina dan Pembinaan Kapal) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Senibina dan Pembinaan Kapal
(MQA/FA11165)
Sarjana Muda 140 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2017 - 31/12/2022
12 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Marin dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Marin
(MQA/FA4507)
Sarjana Muda 140 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2018 - 31/12/2023
13 Sarjana Operasi dan Pengurusan Maritim
(MQA/FA11410)
Sarjana 43 840 (Transport services) Mulai 29/01/2021
 
CetakCetak