Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Kampus Perak
Alamat : Jalan Universiti
Bandar Barat
31900 Kampar
Perak.No Tel : 03-9086 0288
No Faks : 03-9019 8832
E-Mel : lohsy@utar.edu.my
Laman Web : www.utar.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sastera
(A1521)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) 13/02/2006 - 12/02/2011
2 Program Asas Sains
(A1740)
Program Asas 54 010 (Basic / broad, general programmes) 13/07/2006 - 12/07/2011
3 Kursus Persediaan Bidang Sastera
(A10335)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/02/2011
4 Program Asas Sains
(A10336)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/07/2011
5 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan
(A1446)
Sarjana Muda 104 526 (Civil Engineering) 18/09/2006 - 17/09/2011
6 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengiklanan
(A4116)
Sarjana Muda 102 342 (Marketing and Advertising) 24/04/2007 - 23/04/2012
7 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
(A4119)
Sarjana Muda 104 442 (Chemistry) 24/04/2007 - 23/04/2012
8 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Komputer
(A4841)
Sarjana Muda 105 481 (Computer Science) 24/04/2007 - 23/04/2012
9 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran (Kepujian)
(A4113)
Sarjana Muda 105 342 (Marketing and Advertising) 22/05/2007 - 21/11/2012
10 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A4840)
Sarjana Muda 108 345 (Management and Administration) 22/05/2007 - 21/11/2012
11 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan dan Kewangan
(A4118)
Sarjana Muda 108 343 (Finance, banking, insurance) 22/05/2007 - 21/11/2012
12 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Kepujian) Psikologi
(A4114)
Sarjana Muda 110 311 (Psychology) 22/05/2007 - 21/05/2012
13 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Ekonomi Kewangan
(A4839)
Sarjana Muda 105 314 (Economics) 23/10/2007 - 22/05/2013
14 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Inggeris
(A5857)
Sarjana Muda 121 224 (Other Languages) Mulai 24/04/2008
15 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biokimia
(A6170)
Sarjana Muda 123 421 (Biology and biochemistry) Mulai 20/10/2008
16 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Bioperubatan
(A6169)
Sarjana Muda 136 421 (Biology and biochemistry) Mulai 27/11/2008
17 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Komunikasi dan Jaringan
(A6629)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 27/11/2008
18 Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
(A7216)
Sarjana Muda 120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 19/05/2009
19 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Kewartawanan
(A7907)
Sarjana Muda 121 321 (Journalism and reporting) Mulai 06/08/2010
20 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Perhubungan Awam
(A7908)
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) Mulai 06/08/2010
21 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A7942)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 06/08/2010
22 Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) Perakaunan
(A7943)
Sarjana Muda 126 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/08/2010
23 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(A7930)
Sarjana Muda 124 481 (Computer Science) Mulai 06/08/2010
24 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Tionghua
(A7909)
Sarjana Muda 124 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 06/08/2010
25 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
(A7932)
Sarjana Muda 124 481 (Computer Science) Mulai 06/08/2010
26 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A7931)
Sarjana Muda 124 481 (Computer Science) Mulai 06/08/2010
27 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi
(A9423)
Sarjana Muda 123 545 (Applied science) Mulai 20/09/2010
28 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
(A9323)
Sarjana Muda 124 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2014
29 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Binaan
(A9827)
Sarjana Muda 123 526 (Civil Engineering) Mulai 18/03/2012
30 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengiklanan
(A10234)
Sarjana Muda 122 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/04/2012
31 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
(A9661)
Sarjana Muda 123 442 (Chemistry) Mulai 24/04/2012
32 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Komputer
(A10192)
Sarjana Muda 124 481 (Computer Science) Mulai 24/04/2012
33 Sarjana Muda Pemasaran (Kepujian)
(A10332)
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 22/05/2012
34 Sarjana Muda Sains Sosial (Kepujian) Psikologi
(A10064)
Sarjana Muda 124 311 (Psychology) Mulai 22/05/2012
35 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Mikrobiologi
(A10758)
Sarjana Muda 123 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/11/2012
36 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A10331)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 22/11/2012
37 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan dan Kewangan
(A10330)
Sarjana Muda 120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 22/11/2012
38 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Statistik dan Penyelidikan Operasi
(A10094)
Sarjana Muda 123 462 (Statistics) Mulai 18/12/2012
39 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Alam Sekitar
(A10337)
Sarjana Muda 129 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2017
40 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pendidikan Bahasa Inggeris
(A11023)
Sarjana Muda 122 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/03/2013
41 Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Ekonomi Kewangan
(A10245)
Sarjana Muda 120 314 (Economics) Mulai 23/05/2013
42 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Logistik dan Perkapalan Antarabangsa
(A10759)
Sarjana Muda 123 840 (Transport services) Mulai 11/07/2013
43 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Industri
(A10744)
Sarjana Muda 130 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
44 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petrokimia
(A10344)
Sarjana Muda 130 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2018
45 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Pertanian
(MQA/FA0657)
Sarjana Muda 123 621 (Crop and livestock production) Mulai 21/04/2014
46 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
(MQA/FA4541)
Sarjana Muda 130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 - 31/12/2019
47 Bachelor of Education (Hons) Primary English Education
(MQA/FA2117)
Sarjana Muda 125 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/02/2016 - 31/05/2017
48 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Makanan
(MQA/FA3601)
Sarjana Muda 123 541 (Food Processing) Mulai 28/07/2016
49 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Alam Sekitar
(MQA/FA9150)
Sarjana Muda 140 526 (Civil Engineering) 01/01/2018 - 31/12/2022
50 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Industri
(MQA/FA11191)
Sarjana Muda 140 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
51 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petrokimia
(MQA/FA11192)
Sarjana Muda 140 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
52 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
(MQA/FA4541)
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2020 - 31/12/2025
53 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan
(MQA/SWA08828)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 03/11/2020
54 Sarjana Sains
(A11039)
Sarjana Tiada jam kredit bergraduat 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 21/12/2010
55 Sarjana Falsafah (Sains Sosial)
(A9923)
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 28/03/2011
56 Sarjana Sains (Sains Komputer)
Nama Lama : Sarjana Sains Komputer
(A11054)
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 02/08/2011
57 Sarjana Sains Kejuruteraan
(A11098)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 09/03/2012
58 Sarjana Falsafah
(A10012)
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 20/03/2012
59 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Elektronik)
(MQA/FA1536)
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 14/03/2014
60 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Korporat)
(MQA/FA2308)
Sarjana 41 345 (Management and Administration) Mulai 07/05/2014
61 Sarjana Psikologi (Psikologi Industri & Organisasi)
(MQA/FA3161)
Sarjana 42 311 (Psychology) Mulai 19/12/2014
62 Sarjana Teknologi Alam Sekitar
(MQA/SWA08007)
Sarjana 40 545 (Applied science) Mulai 10/08/2018
63 Doktor Falsafah (Sains)
(A11018)
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 20/05/2011
64 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(A11097)
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 26/11/2012
65 Doktor Falsafah
(A10011)
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 12/12/2013
66 Doktor Falsafah (Sains Sosial)
(A10033)
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 15/05/2014
67 Doktor Falsafah (Kejuruteraan)
(A11099)
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 31/10/2014
 
CetakCetak