Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Aman Batu Pahat
Alamat : 109B, 110, 111 & 112, Jalan Chengal
Taman Makmur
83000 Batu Pahat
Johor.No Tel : 07-434 7000
No Faks : 07-434 3111
E-Mel : amanbp@tm.net.my
Laman Web : www.kolejaman.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Perniagaan
(MQA/FA3676)
Sijil 60 340 (Business and Administration) Mulai 21/04/2015
2 Diploma Perniagaan
(A4973)
Diploma 90 340 (Business and Administration) 13/11/2006 - 12/05/2012
3 Diploma Perniagaan
(A10510)
Diploma 94 340 (Business and Administration) Mulai 13/05/2012
 
CetakCetak